Aktualizacja: 22.02.2023

25 Szkoła Trenerska – trwa rekrutacja uzupełniająca (do 8 marca 2023)

Baner 25 Szkoła

Chcesz prowadzić skuteczne i atrakcyjne szkolenia, przekazywać swoją wiedzę innym?
Twoją pasją jest uczenie innych – młodzieży, dorosłych, seniorów? Doceniasz różnorodność?
Jesteś związany/związana z sektorem obywatelskim, działasz społecznie?
Ważne są dla Ciebie podmiotowość uczestników, inicjowanie i wspieranie zmiany społecznej?

Zgłoś się do 25. edycji Szkoły Trenerskiej!

PROGRAM

Ponad 232 godziny szkoleniowe – w tym 214 godzin zajęć stacjonarnych i 18 godzin sesji online, konsultacje programu i superwizja prowadzonego szkolenia. Założenia edukacyjne i program szkoły zawierają kluczowe elementy niezbędne do rozwoju trenerskiego – łączą podejście psychologiczne (stawiające na relacje międzyludzkie i proces grupowy) z podejściem charakterystycznym dla szkoleń z zakresu zarządzania (określone cele, jasna struktura).

TRENING INTERPERSONALNY

Trening interpersonalny jest wyjazdowy i prowadzony w ośrodku w okolicach Warszawy (z zakwaterowaniem i wyżywieniem dla uczestników). Pozwoli to doświadczyć w jak najlepszym stopniu faz procesu grupowego, ról grupowych i zasad pracy grupy.

TRENING ZADANIOWY

To sprawdzian umiejętności uczestników i uczestniczek w praktyce. Polega na przeprowadzeniu szkolenia pod superwizją. W ramach programu przewidziano około 30 godz. związanych z treningiem zadaniowym (konsultacje, przygotowanie – praca własna, prowadzenie).

CO NAS WYRÓŻNIA?

Szkoła trenerska to edukacyjna podróż połączona z pracą nad sobą i zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Praca w grupie to źródło zarówno wsparcia i docenienia, jak i informacji zwrotnych, czasem konstruktywnej konfrontacji.
Trening interpersonalny pozwoli lepiej poznać siebie, wyciągnąć wnioski rozwojowe dotyczące roli trenerskiej i zrozumieć jaki wpływ mamy na innych.
Kompetencje trenerskie są zdobywane i utrwalane aktywnie, w zadaniach, doświadczeniach, eksperymentach.
DOŚWIADCZENIE
Od 1999 roku realizujemy szkoły trenerskie, które są stałym elementem programowym Stowarzyszenia. Mamy już ponad 670 absolwentów i absolwentek różnego typu szkół trenerskich.

JAKOŚĆ
Dbamy o wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkoleń, które mają wpływ na rozwój organizacji. Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby uczestniczącej w Szkole.

UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA
Szkoła Trenerska przygotowuje do pracy w roli trenera z myśleniem o zmianie społecznej, pracy w lokalnej społeczności, z podejściem, w którym w centrum jest człowiek.

POZNANIE ŚRODOWISKA
Działamy w środowisku ludzi, którym zależy na zmianie społecznej.

ROZWÓJ ZAWODOWY
Szkoła przygotowuje do zawodu trenera/trenerki, edukatora/edukatorki. Posiadamy własny system certyfikacji trenerskiej.

ZAKRES SZKOŁY

Praca z grupą i w grupie

Szkoła jest intensywnym procesem rozwojowym zarówno na poziomie merytorycznym, jak i osobistym. Udział w szkole wiąże się nie tylko z obecnością na zajęciach, ale też przygotowaniem między sesjami (ok. 4-10 godzin/miesiąc) i intensywnym doświadczaniem siebie w pracy z grupą. W związku z tym prosimy przemyśleć decyzję o udziale w Szkole zarówno pod kątem możliwości czasowych jak i w wymiarze osobistym – osobie będącej w sytuacji kryzysu życiowego (np. choroba, rozwód, rozstanie, żałoba) może być trudno w pełni czerpać z udziału w Szkole.

Trening zadaniowy

Oprócz aktywnego udziału w szkoleniach, elementem sprawdzenia umiejętności uczestników i uczestniczek poza szkołą, jest przeprowadzenie szkolenia pod superwizją (odpowiadając na realne potrzeby uczestników). Szkolenie może być prowadzone samodzielnie lub w parze trenerskiej z osobą uczestniczącą w kursie i trwać minimu 6 godz. warsztatowych. Każdy uczestnik/ każda uczestniczka ma zagwarantowane 4 godziny superwizji prowadzonego szkolenia. Trening zadaniowy ma charakter wydarzenia szkoleniowego organizowanego przez całą grupę w wybranej miejscowości. W porozumieniu z Superwizorką i koordynatorem Szkoły można przeprowadzić własne szkolenie poza wydarzeniem.

Konsultacje

W trakcie trwania szkoły wszystkie osoby uczestniczące będą miały możliwość skorzystania z rozmowy rozwojowej z Superwizorką Szkoły oraz skonsultowania metodologicznego programu szkoleniowego przygotowanego na użytek treningu zadaniowego.

WIĘCEJ:

 • REGULAMIN – zasady uczestnictwa oraz opis efektów kształcenia
 • PROGRAM – zakres tematyczny sesji

HARMONOGRAM

Pobierz: Harmonogram (pdf)

Termin Temat Osoba prowadząca
23 lutego 2023, g. 17-20 (czwartek)
Spotkanie integracyjne (4h – online) Monika Hausman-Pniewska
15-18 marca 2023 (środa-sobota)
Trening interpersonalny (40h) Agnieszka Zarzycka
15-16 kwietnia 2023 (sobota – niedziela)
Zmiana i rozwój – proces uczenia na poziomie osobistym i grupowym – proces grupowy i zmiana (18h) Barbara Chruślicka
10 maja 2023, g. 17-20 (środa)
Neurodydaktyka na sali szkoleniowej. Jak uczy się mózg? (4h – online) Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek
27-28 maja 2023 (sobota – niedziela)
Trening umiejętności komunikacyjnych i facylitacyjnych – Trener/ka w roli facylitatora/ki (18h) Marta Henzler
24-25 czerwca 2023 (sobota – niedziela) Metodologia i metodyka uczenia dorosłych, stawianie celów edukacyjnych. Trener/ka w roli organizatora/ki procesu uczenia się (18h) Katarzyna Sekutowicz
15-16 września 2023 (piątek-sobota)
Metody i techniki warsztatowe. Trener/ka w roli organizatora/ki procesu uczenia się oraz w roli facylitatora/ki i eksperta/ki (18h) Agnieszka Książek
3 października 2023 (wtorek, g. 16-19.30) Angażowanie i integracja online cz. 1 (5h – online) Aleksandra Chodasz
14-15 października 2023 (sobota-niedziela)
Prezentacja trenerska. Trener/trenerka w roli eksperta/ki i w roli coacha (18h) Małgorzata Winiarek-Kołucka
24 października 2023 (wtorek, g. 16-19.30) Angażowanie i integracja online cz. 2 (5h – online) Aleksandra Chodasz
17-19 listopada 2023 (piątek-niedziela)
Szkolenie jako narzędzie zmiany społecznej: badanie potrzeb, projektowanie ewaluacja (27h – 23h stacjonarnie i 4h online) Piotr Henzler
16-17 grudnia 2023 (sobota-niedziela) Edukacja wolna od dyskryminacji Agata Teutsch
12-14 stycznia 2024 (piątek-niedziela) Etiudy szkoleniowe – przygotowanie się do treningu zadaniowego Monika Hausman- Pniewska
luty 2024
Trening zadaniowy
8-9 marca 2024 (sobota – niedziela)
Ja w roli trenerskiej – podsumowanie rozwoju i wyznaczenie kolejnych celów oraz ewaluacja szkoły Monika Hausman-Pniewska (1. dzień), Agnieszka Borek (2. dzień)

GODZINY SZKOLEŃ

Trening interpersonalny (40 godz. szkoleniowych):

 • 15.03. (środa) –10.30-19.30
 • 16.03. (czwartek) – 8.30-20.30
 • 17.03. (piątek) – 8.30-20.30
 • 18.03. (sobota) – 8.30-16.30

Szkolenia 27-godzinne:

 • piątek – 10.00-18.30
 • sobota – 9.00-17.30
 • niedziela – 8.00-16.00

Szkolenia 18-godzinne:

 • 1. dzień – 10.00-18.30
 • 2. dzień – 8.00-16.00

KADRA TRENERSKA

Monika Hausman-Pniewska
Monika Hausman-PniewskaTrenerka, Superwizorka STOP
Superwizorka Szkoły. Trenerka, psychoterapeutka i animatorka społeczna z wieloletnim doświadczeniem zarówno na sali szkoleniowej, jak i w pracy ze społecznościami lokalnymi oraz w kontakcie indywidualnym. Od lat działa aktywnie w organizacjach pozarządowych – zawodowo związana z Federacją FOSa. Zajmuje się edukacją osób dorosłych, holistycznym wspieraniem osób w środowisku ich działania oraz rozwijaniem i zmianą w organizacji.
Magdalena Jasińska
Magdalena JasińskaTrenerka
Opiekunka procesów w Szkole, absolwentka 22. edycji Szkoły. Koordynatorka i ewaluatorka projektów, pedagożka teatru. Prezeska Stowarzyszenia Osnova-Toruń. Obecnie współpracuje z Fundacją Szkoła z Klasą, Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości oraz z instytucjami kultury. Szkoli z komunikacji interpersonalnej, pomaga budować i rozwijać zespoły oraz pracować z różnymi grupami odbiorców. Interesuje ją dbanie o dobrostan (pracowniczy, rodzicielski, cyfrowy) oraz praca na zasobach.

Aleksandra Chodasz
Aleksandra ChodaszTrenerka, facylitatorka
Certyfikowana trenerka PTP (I stopnia), STOP (II stopnia), superwizorka metody Applied Drama oraz licencjonowana konsultantka MTQ48 i DISC. Facylituje spotkania w grupach od kilku do 200+ osób z wykorzystaniem m.in. Open Space Technology, Image Theatre i Forum Theatre, Technology of Participation. Pracuje offline i online oraz wspiera innych w twórczej i angażującej (współ)pracy, także zdalnej. Prowadzi angażujące warsztaty i wydarzenia m.in.z zakresu integracji, komunikacji, współpracy i odporności psychicznej
Barbara Chruślicka
Barbara ChruślickaTrenerka, Superwizorka STOP
Od ponad 30 lat wspiera działaniami szkoleniowymi i konsultacyjnymi rozwój osób, zespołów i organizacji. Superwizorka wielu zespołów w organizacjach NGO. Prowadzi treningi interpersonalne (ponad 70) i szkolenia dla NGO, biznesu i edukacji. Coach i psychodramatystka. 15 lat kierowała Podyplomowym Studium „Trening Kreatywności i Arteterapia” na UW. Pomaga w rozwoju trenerskim (szkolenia i superwizje) i menadżerskim. Pracuje holistycznie i procesowo.
Marta Henzler
Marta HenzlerTrenerka, superwizorka STOP, animatorka
Pracuje rozwojowo z przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji i organizacji lokalnych, grup nieformalnych, sąsiedztw. Wspiera ich w tworzeniu sytuacji edukacyjnych, które mają uczyć, wzmacniać, rozwijać, budować więzi. Prowadzi długofalowe procesy edukacyjne, głównie superwizje i warsztaty. Na co dzień związana ze Stowarzyszeniem BORIS.
Piotr Henzler
Piotr HenzlerTrener, superwizor STOP
Edukator i trener działający w świecie edukacji stacjonarnej, zdalnej i blended-learningowej. Autor i współtwórca programów szkoleń i cykli edukacyjnych. Pracuje zwykle z osobami związanymi z organizacjami pozarządowymi i instytucjami lokalnymi. Na co dzień związany z Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich.
Agnieszka Książek
Agnieszka KsiążekTrenerka, superwizorka STOP
Pedagożka, arteterapeutka, coach, terapeutka w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Prowadzi treningi  i szkolenia w obszarze rozwoju kompetencji społecznych dla biznesu,  pracowników samorządowych  oraz społeczności lokalnych. Jako trenerka i superwizorka STOP współpracuje w procesach rozwojowych z  organizacjami pozarządowymi.
Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek
Agnieszka Mądrakiewicz-StanekTrenerka rozwoju osobistego, coach, manager kultury
Prowadzi warsztaty rozwoju kompetencji miękkich oraz treningi koncentracji, kreatywności i motywacji. Specjalizuje się w szkoleniach opartych na neuronauce, promujących ideę życia w zgodzie ze swoim mózgiem. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i edukacją. Wspiera nauczycieli i psychologów w efektywnym procesie uczenia, pracy wychowawczej i terapeutycznej.
Katarzyna Sekutowicz
Katarzyna SekutowiczTrenerka, superwizorka STOP
Prowadzi warsztaty, superwizje, mentoringi i długofalowe procesy edukacyjne: grupowe i indywidualne. Trenerka, konsultantka, mentorka i menedżerka w Stowarzyszeniu BORIS.
Agata Teutsch
Agata TeutschEkspertka, trenerka, superwizorka STOP
Fundatorka i dyrektorka programowa fundacji Autonomia. Stara się tworzyć sytuacje edukacyjne i warunki, sprzyjające podnoszeniu kompetencji w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy,  upełnomocnienia (empowerment), samostanowienia i samoobrony (WenDo).  Szkoli trenerki i trenerów oraz współtworzy materiały wspierające ich w pracy. Laureatka nagrody im. Kazimiery Bujwidowej  oraz stypendystka i członkini międzynarodowej sieci innowatorów/ek społecznych Ashoka za pracę na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji poprzez upodmiotowienie dziewcząt* i kobiet*.

[fot. Olena Herasym]
Małgorzata Winiarek-Kołucka
Małgorzata Winiarek-KołuckaTrenerka
Psycholożka, superwizorka dramy, certyfikowana trenerka II stopnia. Tworzy i realizuje autorskie programy edukacyjne oraz warsztaty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej obszary zainteresowania to komunikacja interpersonalna, odkrywanie potencjału drzemiącego w ludziach i w grupie, fundrising oraz rozwój zdolności twórczych. Koordynatorka projektów społecznych, Prezeska Zarządu SPD STOP-KLATKA.
Agnieszka Zarzycka
Agnieszka ZarzyckaTrenerka, superwizorka STOP, coach, facylitatorka
Posiada rekomendacje PTP III stopnia, rekomendacje trenerskie i coachingowe grupy TROP. Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie rozwijania umiejętności psychospołecznych, interpersonalnych i menedżerskich oraz współpracy grupowej. Wspiera w organizacjach wdrażanie procesów zmian, pracuje w oparciu o paradygmat systemowy.

ZGŁOSZENIA

Rekrutacja jest dwuetapowa:

 • ankieta zgłoszeniowa – POBIERZ: ANKIETA (.docx) przesłana na adres biuro@stowarzyszeniestop.pl do 7 lutego 2023 do 8 marca 2023 (rekrutacja uzupełniająca)
 • rozmowa kwalifikacyjna na platformie Zoom: w dniu 17 stycznia (od. 16.30), 18 stycznia (od 16.00) i 9 lutego 2023 Termin zostanie ustalony telefonicznie (rekrutacja uzupełniająca)
 • po rozmowie kwalifikacyjnej przesyłamy informacje o zakwalifikowaniu się do Szkoły
 • liczy się kolejność zakwalifikowanych osób po rozmowach kwalifikacyjnych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkoleń

 • Trening interpersonalny: odbędzie się w ośrodku szkoleniowym pod Warszawą (z noclegiem i pełnym wyżywieniem dla uczestników/czek)
 • Sesje stacjonarne (poza 1. sesją) odbędą się w sali szkoleniowej w Warszawie, ul. Nowolipki 9B (bez noclegu i wyżywienia, zapewniamy przerwę kawową w trakcie szkolenia)
 • Sesje online odbędą się na platformie Zoom

Dokumenty związane z rekrutacją

Wielkość grupy

 • 12-14 osób

Cena

 • 9950 zł brutto – całkowity koszt udziału w szkole
 • Można płacić ratami – istnieje możliwość indywidualnego rozłożenia rat

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

 • Paulina Sierzputowska (Dyrektorka) – paulina@stowarzyszeniestop.pl, tel. 724 737 117
 • Zuzanna Trezbuchowska-Łaciak (Koordynatorka Szkół) – zuzanna.trzebuchowska@stowarzyszeniestop.pl