Program wolontariacki w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz innych infekcji przenoszonych drogą płciową

Społeczny Komitet ds. AIDS oraz Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP zaprasza do bezpłatnego udziału w programie wolontariackim skierowanym do studentów i absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych. Program rozpocznie się w kwietniu 2016r.

Logo Ochotnicy Warszawscy

Program wolontariacki obejmuje 5 dni szkoleń po 8 godzin szkoleniowych każdy:

  • 9-10 kwietnia
  • 23-34 kwietnia
  • 7 maja
Szkolenia będą miały na celu merytoryczne przygotowanie uczestniczek/ów programu w obszarze problematyki HIV/AIDS i infekcji przenoszonych drogą płciową (STI). W ramach programu rozwijane będą również kompetencje związane z kształtowaniem wybranych umiejętności trenerskich oraz praktyczne ich zastosowanie. Uczestniczki/cy będą realizować warsztaty profilaktyczne dotyczące problematyki HIV/AIDS skierowane do młodzieży ponadgimnazjalnej. W ramach porozumienia wolontariackiego uczestnicy będą zobowiązani do realizacji 9 warsztatów. Uczestnicy poprowadzą zajęcia pod opieką tutorów oraz zapewniona zostanie opieka superwizora.

Przez cały okres trwania programu uczestnicy/czki będą mieli/ały zapewnione wsparcie Opiekuna Wolontariatu oraz możliwość indywidualnych konsultacji.

Program wolontariacki odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Społecznego Komitetu ds. AIDS, ul. Chmielna 4/11.

Uczestnictwo w programie wolontariackim nie łączy się z żadnymi opłatami.

Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia

Prosimy o przesłanie CV oraz krótkiego uzasadnienia chęci uczestnictwa w programie do Opiekunki Wolontariatu Katarzyny Fusiek: katarzyna.fusiek@skaids.org, tytułem PROGRAM WOLONTARIACKI najpóźniej do 28 marca 2016r. O wynikach rekrutacji wszystkie zainteresowane osoby zostaną poinformowane drogą mailową.

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminów spotkań.

 

Więcej informacji:

www.skaids.org
tel./fax (22) 629 15 89

 

Projekt „Program wolontariacki w obszarze profilaktyki HIV/AIDSoraz innych infekcji przenoszonych drogą płciową (STI)” jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy