Jesteśmy na konferencji!

21 listopada 2017 odbywa się II Forum Edukacji Dorosłych organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i działające w jej ramach Krajowe Biuro EPALE. Konferencja jest skierowana do osób, które zawodowo zajmują się edukacją dorosłych lub interesują się tym zagadnieniem.

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych jest gospodarzem panelu:
Trener/Trenerka jako osoba ucząca się.

Spotkanie prowadzi Daria Sowińska-Milewska, prezeska Stowarzyszenia a panelistami są:

  • Agnieszka Szelągowska, superwizorka Stowarzyszenia
  • Tomasz Janiak, członek Stowarzyszenia
  • Karolina Grzegorzak, absolwentka Szkoły

Podczas panelu rozmawiamy o tym, w jaki sposób i gdzie może rozwijać swoje umiejętności i pogłębiać wiedzę osoba ucząca dorosłych, co mówimy w Szkołach Trenerskich o rozwoju oraz jak to wygląda w praktyce.