Erasmus+ KA2 Młodzież

Na początku 2019 roku rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu “Storytelling to Develop Civic Competences in Young People – StoryDeC”, którego celem jest promowanie skutecznych i efektywnych nieformalnych szkoleń i działań w ramach nieformalnej edukacji w zakresie zwiększenia umiejętności obywatelskich i społecznych młodych ludzi, także w celu wspierania ich integracji społecznej i uczestnictwa w demokratycznym życiu Unii Europejskiej.

Projekt zakłada stworzenie narzędzi i ścieżek edukacyjnych wykorzystujących storytelling i metodę autobiograficzną do stosowania przez osoby pracujące z młodzieżą, dzięki czemu działania skierowane do młodzieży będą bardziej skuteczne i profesjonalne.

Termin realizacji: styczeń 2019 – grudzień 2021
Numer umowy: 2018-3-IT03-KA205-014232

TRWA KONKURS „Stories for Change!”

 

Strony projektu

                 

Działania

 • Dobre praktyki (StoryDeC Good Practices) – zbiór dobrych praktyk z karajów partnerskich pokazujących wykorzystywanie metody autobiograficznej i storytellingu do zwiększenia umiejętności społecznych i obywatelskic
 • Ścieżki edukacyjne (StoryDeC Educational paths) – stworzenie nowych (dostępnych i bardziej uniwersalnych)  ścieżek edukacyjnych wykorzystujących metodę autobiograficzną i storytelling w celu jak najskuteczniejszego roziwjania kompetencji społecznych i obywatelskich młodych osób oraz wspierania ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Gra (StoryDeC Game) – stworzenie gry (w wersji cyfrowej i planszowej) wspierającej rozwój społecznych i obywatelskich kompetecji u młodych osób poprzez wykorzystanie opowieści.
 • Szkolenie (StoryDeC Training Module) – przygotowanie modułu krótkiego szkolenia dla trenerów pracujących z młodzieżą aby jak najlepiej wykorzystać ścieżki edukacyjne zaproponowane w ramach projektu.
 • Cyfrowe archiwum (StoryDeC Digital Archive) – stworzenie cyfrowego archiwum opowieści mówiących o zmianie społecznej, społecznym i obywatelskim zaangażowaniu i uczestnictwie w życiu społecznym.

Partnerzy

 1. Federazione Italiana dei CEMEA – Włochy (lider)
 2. Storie di Mondi Possibili – Włochy
 3. CEMEA Centre – Francja
 4. Mobilizing Expertise AB (prev. ProIFALL AB) – Szwecja
 5. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP (NGO Trainers’ Association) – Polska
 6. Association Pro Xpert – Rumunia
 7. Real Time Video Ltd – Wielka Brytania

Działania

 • 5-6 kwietnia 2019 – Kick-off meeting w Rzymie (Włochy)
 • 7-8 października 2019  – spotkanie projektowe w Lund (Szwecja)
 • 18-22 listopada 2019 – szkolenie w Oriolo (Włochy)
 • 31 stycznia – 1 lutego 2020 – spotkanie projektowe w Warszawie
 • 25-26 października 2021 – spotkanie projektowe w Rzymie

RelacjeKoordynator: Paulina Sierzputowska – paulina@stowarzyszeniestop.pl