Otwieramy Szkołę Uczenia Online! Szkołę przygotowaliśmy dla trenerów i trenerek, którzy chcą podnieść swoje umiejętności pracy z grupami online, szukają pomysłów na to jak przenieść zajęcia z sali szkoleniowej na salę wirtualną oraz chcą poznać atrakcyjne i skuteczne metody, narzędzia, techniki, które działają w formie zdalnej. Pokazujemy jak angażująco i ciekawie prowadzić zajęcia online oraz dajemy narzędzia, które pomogą podnosić wiedzę, umiejętności oraz wpływać na postawę uczestników i uczestniczek szkoleń online.

Szkoła Uczenia Online jest owocem wspólnej pracy zespołu trenerów i trenerek zajmujących się różnego rodzaju szkoleniami realizowanymi online.

Stworzyliśmy program szkoły, który dzięki wielowymiarowemu podejściu do roli trenerskiej oraz procesu edukacyjnego, nie tylko podniesie kompetencje uczestników i uczestniczek, ale również będzie stanowić przestrzeń do rozwoju osobistego.
Pokazujemy jak angażująco i ciekawie prowadzić zajęcia online oraz dajemy narzędzia, które pomogą podnosić wiedzę oraz umiejętności oraz wpływać na postawę uczestników i uczestniczek szkoleń online.
Dajemy przestrzeń do wymiany doświadczenia i uczenia się od siebie nawzajem i wspólnie szukamy odpowiedzi na pytanie “Co jest możliwe i efektywne w przestrzeni online?

TRENERSKI TRENING Z KORZYŚCIĄ
Zobacz, co zyskasz dzięki naszej szkole!

MOŻLIWOŚĆ DOŚWIADCZANIA METOD i NARZĘDZI

Razem z innymi uczestnikami i uczestniczkami oraz dzięki prowadzącym zajęcia poznasz narzędzia pracy online oraz doświadczysz palety metod, które pomogą Ci zrealizować różne – wybrane przez Ciebie – cele edukacyjne.

ANALIZA POTRZEB

Podczas zajęć nauczysz się rozpoznawać i nazywać potrzeby Twoich potencjalnych kursantów pod kątem szkoleń online i pewnie wejdziesz w porywający świat zdalnych szkoleń.

WERYFIKACJA NAWYKÓW

Zobaczysz jakie przekonania i nawyki towarzyszą Ci podczas pracy na sali szkoleniowej. W ten sposób dużo łatwiej dostosujesz wszystkie procesy oraz metody pod pracę online.

PRZESTRZEŃ DO DYSKUSJI

Praca w grupie i towarzystwo innych trenerów/ek (zarówno uczestników/czek, jak i prowadzących) daje Ci okazję do wymiany doświadczeń. Dzięki temu spojrzysz na proces z szerszej perspektywy.

UDZIAŁ W FESTIWALU TRENERSKIM

Jeśli zechcesz, sprawdzisz w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności oraz zyskasz szansę na eksperymentowanie z różnymi metodami i narzędziami w bezpiecznych warunkach.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Poza zaplanowanymi 72 godzinami zajęć, możesz skorzystać z fakultatywnych sesji, poświęconych tematom i wyzwaniom zaproponowanym przez uczestników i uczestniczki oraz ze sprawdzenia nabytej wiedzy i umiejętności podczas Festiwalu Trenerskiego Online.

W Szkole Uczenia Online stawiamy na zadawanie odpowiednich pytań!

Po ukończeniu Szkoły Uczenia Online wyjdziesz z odpowiedziami na następujące pytania:
Jak badać potrzeby uczestników i uczestniczek szkoleń online?

Jak zadbać o dobrostan osoby uczącej się i swój własny?

Czy proces grupowy w „onlajnie” jest możliwy? Jak?
Jakie cele edukacyjne można NAPRAWDĘ zrealizować w przestrzeni online? I jak to zrobić dobrze?

Co jest możliwe na sali szkoleniowej online?

Jak zaangażować w pełni (wieloaspektowo – emocje, ciało, umysł) potencjał osoby uczącej się?
A odpowiedzi na nie powstaną dzięki zaplanowanym dla Ciebie aktywnościom, doświadczeniom, ćwiczeniom, przestrzeni na autorefleksję dotyczącą Twojego własnego stylu w przestrzeni online oraz wymiany doświadczeń i refleksji z pozostałymi uczestnikami i trenerami w szkole.
SPRAWDŹ EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Cel i efekty uczenia się są zawarte w REGULAMINIE UCZESTNICTWA (pdf)

W trakcie trwania Szkoły uczestnik/uczestniczka:

 1. Pozna ważne czynniki wspierające budowanie poczucia dobrostanu
 2. Pozna i doświadczy m.in. technik obniżających poziom stresu, rozluźniających i relaksujące oraz metod wspierających dbanie o higienę emocjonalną
 3. Podda refleksji czynniki wpływające na swoje poczucie bezpieczeństwa w roli trenera/ki oraz zakres swojej odpowiedzialności jako trener/ka w przestrzeni online;
 4. Rozwinie swoją świadomość w zakresie wpływu dobrostanu na prowadzenie procesów uczenia się innych
 5. Zwiększy wiedzę dotyczącą narzędzi/platform/aplikacji wykorzystywanych do procesu uczenia się w online, poprzez:
  1. doświadczenie udziału w części kursu na różnych platformach wykorzystywanych do edukacji zdalnej
  2. autorefleksję nad własnymi doświadczeniami w obszarze różnorodnych narzędzi do prowadzenia spotkań online
 6. Poszerzy swoją wiedzę dotyczącą analizy potrzeb osoby uczącej się i zleceniodawcy z uwzględnieniem specyfiki działań online’owych
 7. Pozna i doświadczy przykładowych metod, technik, narzędzi edukacyjnych, które sprzyjają uczeniu się osób dorosłych online dzięki:
  1. Integracji i budowaniu bezpieczeństwa oraz zaufania w grupie pracującej online (np. w obszarze integracyjno-poznawczym), tworzenie bezpiecznej przestrzeni, przygotowanie i pomoc techniczna
  2. Świadomości technik/sposobów budowania zespołu w online
  3. Utrzymywaniu zrelaksowanej uważności osoby uczącej się online
  4. Wzmacnianiu odpowiedzialności osób uczących się online za swoje uczenie się
  5. Podnoszeniu umiejętności pracy w grupie online
  6. Rozwijaniu uważności osób uczących się online na różnorodność
 8. Pozna i doświadczy różnych metod, technik i narzędzi edukacyjnych służących zwiększaniu zaangażowania osób uczących się online w pracę indywidualną i grupową (np. praca projektowa, spotkania między zajęciami):
  1. na różnych poziomach: głębokie uczenie się, skupienie uwagi “tu i teraz”, energizery
  2. narzędzia do wykorzystania online, quizy, testy, ankiety, narzędzia umożliwiające pracę w czasie rzeczywistym przy zachowaniu anonimowości, rundki, gry itp.
 9. Będzie potrafił/potrafiła rozróżniać narzędzia i dostosowywać je do różnych poziomów zaangażowania
 10. Zwiększy swoją świadomości w zakresie konieczności testowania narzędzi uczenia się przed ich wykorzystaniem
 11. Pozna i doświadczy przykładowych metod, technik, narzędzi edukacyjnych ukierunkowanych na osiąganie celów szkolenia online w postaci rozwijania konkretnych umiejętności i postaw osób uczących się (takich jak: skuteczna komunikacja, autoprezentacja, otwartość na różnorodność)
 12. Pozna i doświadczy mocy „rundki” i będzie ją stosował/stosowała z rozwagą
 13. Rozwinie swoją umiejętność rozpoznawania i zarządzania fazami dynamiki grupowej oraz rolami grupowymi
 14. Podniesie umiejętność komunikacji i budowania relacji z grupą pracującą online
 15. Rozwinie uważność na różnorodność grupy i na zróżnicowane potrzeby jej członków (w tym na higienę pracy)
 16. Rozwinie umiejętność planowania i prowadzenia spotkań z uwzględnieniem możliwości, ograniczeń i wyzwań związanych z edukacją  online z uwzględnieniem:
  1. Potrzeb osób dorosłych, o które warto zadbać, aby mogli w pełni korzystać z możliwości, jakie daje uczenie się online
  2. Zasad, które ułatwiają ludziom uczenie się online
  3. Uwarunkowań czynników wpływających na pracę online
 17. Wykształci gotowość do aktywnego eksperymentowania w procesie uczenia się
 18. Podda autorefleksji własny warsztat pracy online

Weź udział w 1 edycji Szkoły!
RAZEM stworzymy przestrzeń edukacyjno-rozwojową

PROGRAM

Szkoła Uczenia Online to:

  • 72 godz. warsztatowe zajęć online
  • różnorodna forma prowadzenia i organizowania zajęć
  • filmy i materiały edukacyjne
  • opieka Superwizorki Szkoły
  • wsparcie techniczne
  • 6 godzin dodatkowych spotkań online w grupie (3 x 1,5 godz, dla chętnych)
  • Festiwal Trenerski Online (dla chętnych)

DLA KOGO?

Szkołę Uczenia Online kierujemy do trenerów/ek i edukatorów/ek:

  • z doświadczeniem na sali szkoleniowej
  • planujących rozszerzyć swoją ofertę zdalnych szkoleń
  • poszukujących nowych rozwiązań technologicznych oraz nowych sposobów, metod na tworzenie angażującej przestrzeni do uczenia się
  • chcących uczyć się w grupie i dzielić się swoim doświadczeniem

CO NAS WYRÓŻNIA?
To warto o nas wiedzieć

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE
Od 1999 roku realizujemy szkoły trenerskie, które są stałym elementem programowym Stowarzyszenia. Mamy już ponad 670 absolwentów i absolwentek różnego typu szkół trenerskich.

PARTNERSKIE PODEJŚCIE
Z nami znajdziesz odpowiedzi na pytania, które sobie stawiasz pracując online.

PODEJŚCIE SYSTEMOWE W PRACY TRENERSKIEJ
Na proces edukacyjny patrzymy szeroko, z różnych perspektyw – trenera/ki, uczestnika/czki oraz ich otoczenia. Odpowiadamy nie tylko na pytania KTO? CO?, ale i na JAK, KIEDY i DLACZEGO?

RÓŻNORODNA KADRA
Tworzymy otwartą społeczność trenerską, którą łączy pasja do wspierania ludzi w ich procesach edukacyjnych oraz chęć dzielenia się nią. Połączyła nas wizja potencjału, którą niesie w sobie przestrzeń online.

DBAMY O DOBROSTAN
Wiemy jak dużą rolę odgrywa stan psychofizjologiczny zarówno trenera/ki jak i uczestników/czek, dlatego zadajemy sobie nie tylko pytanie o odpowiednie warunki uczenia się, ale też o to, czego potrzebuje trener/ka, aby móc w pełni wykorzystywać swoje umiejętności.

ZMIANA SPOŁECZNA
Ważne jest dla nas inicjowanie oraz wspieranie zmiany społecznej. Działamy w środowisku ludzi, którzy chcą mieć realny wpływ na świat, w którym żyją.

SPRAWDŹ HARMONOGRAM SZKOŁY!

POBIERZ PROGRAM (pdf)

Termin Temat Zakres tematyczny
28 maja 2021
EKOpoczątek, czyli spotkanie integracyjno-informacyjne

piątek, 9:00-14:15

 1. Wprowadzenie techniczne
 2. Integracja osób uczestniczących w szkole
 3. Przedstawienie szczegółów dotyczących głównych założeń oraz celów Szkoły Uczenia Online oraz poszczególnych zajęć
 4. Określenie indywidualnych celów rozwojowych uczestników/czek
 5. Kompetencje trenera/ki na sali wirtualnej
 6. Proces grupowy – cz.I, czyli prowadzenie do procesu grupowego oraz przekazanie zadania uczestnikom
11-12 czerwca 2021
Trenerskie SPA
piątek, 9:00-16:00
Ptasie Radio, czyli EKOpoczątek raz jeszcze (tylko inaczej)
sobota, 9:00-14:15
1. dzień:

 1. Ważne czynniki wspierające dobrostan w pracy – jak je wprowadzić w życie
 2. Doświadczenie ćwiczeń obniżających pobudzenie, rozluźniających oraz relaksujących
 3. Metody wspierające dbanie o higienę emocjonalną
 4. Wymiana doświadczeniami oraz wypracowanie własnego trenerskiego zestawu SPA
 5. Poczucie bezpieczeństwa trenerki/trenera na sali wirtualnej
 6. Zakres odpowiedzialności trenerki/trenera – gdzie się zaczyna i gdzie się kończy

2. dzień:

 1. Integracja oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa uczestników w przestrzeni online
  1. refleksja na bazie doświadczeń uczestników ze Szkoły
  2. dobre praktyki
 2. Bezpieczeństwo na poziomie technicznym, emocjonalnym i relacyjnym – co je buduje w przestrzeni wirtualnej
 3. Skuteczna analiza potrzeb – co i jak wziąć pod uwagę przy szkoleniach online
2 lipca 2021 
Tworzenie BIOsfery uczenia się online

piątek, 9:00-16:00

 1. Tworzenie BIOsfery, czyli odpowiednich warunków do uczenia się
 2. Co wpływa na efektywną pracę uczestników/czek i jak to osiągnąć na swojej sali wirtualnej
3-4 września 2021
BIOsfera w praktyce, czyli cele edukacyjne na poziomie wiedzy
piątek, 9:00-14:15
sobota, 9:00-10:30
Sekretne życie drzew, czyli tajemniczy proces grupowy, cz.II
sobota, 11:00-14:15
BIOsfera:

 1. Doświadczanie i analizowanie przykładowych metod, technik i narzędzi edukacyjnych, które sprzyjają nabywaniu/ rozwijaniu wiedzy online z uwzględnieniem:
  1. potrzeb osób dorosłych, o które warto zadbać, aby mogli w pełni korzystać z możliwości, jakie daje uczenie się online
  2. zasad, które ułatwiają ludziom uczenie się, w tym uczenie się online
  3. uwarunkowań czynników wpływających na pracę online

Sekretne życie drzew:

 1. Proces grupowy online  na sali szkoleniowej:
  1. refleksje na bazie pierwszych doświadczeń uczestników w Szkole Trenerskiej Online
  2. wyciągnięcie pierwszych wniosków na temat podobieństw i różnic
 2. Role grupowe:
  1. przedyskutowanie ram teoretycznych
  2. ujawnianie się ról grupowych na sali wirtualnej – refleksje i wnioski na bazie dotychczasowych doświadczeń
17-18 września 2021
BIOsfera w praktyce, czyli cele edukacyjne na poziomie umiejętności

piątek, 9:00-14:15
sobota. 9:00-10:30

 1. Doświadczanie i analizowanie przykładowych metod, technik i narzędzi edukacyjnych, które sprzyjają nabywaniu/ rozwijaniu umiejętności online z uwzględnieniem:
  1. potrzeb osób dorosłych, o które warto zadbać, aby mogli w pełni korzystać z możliwości, jakie daje uczenie się online
  2. zasad, które ułatwiają ludziom uczenie się, w tym uczenie się online
  3. uwarunkowań czynników wpływających na pracę online
1-2 października 2021
BIOsfera w praktyce, czyli cele edukacyjne na poziomie postawy

piątek, 9:00-14:15
sobota, 9:00-10:30

 1. Doświadczanie i analizowanie przykładowych metod, technik i narzędzi edukacyjnych, które sprzyjają kształtowaniu postaw online z uwzględnieniem:
  1. potrzeb osób dorosłych, o które warto zadbać, aby mogli w pełni korzystać z możliwości, jakie daje uczenie się online
  2. zasad, które ułatwiają ludziom uczenie się, w tym uczenie się online
  3. uwarunkowań czynników wpływających na pracę online
15-16 października 2021
Zaangażowanie i odpowiedzialność za uczenie się w szkoleniach online – jeszcze więcej w temacie BIOsfery
piątek, 9:00-14:15
Sekretne życie drzew, czyli tajemniczy proces grupowy, cz.III
sobota, 9:00-12:15
1. dzień:

 1. Sposoby, metody, aktywności wzmacniające poczucie odpowiedzialności osób uczących się online za swoje uczenie się
 2. Na bazie metod i narzędzi doświadczonych podczas dotychczasowych zjazdów w Szkole budujemy mapę czynników wpływających na efektywne zaangażowanie osób uczących się w ich proces zdobywania wiedzy/umiejętności czy zmiany postawy

2. dzień:

 1. Komunikacja, normy oraz etapy (fazy życia grupy) w procesie grupowym:
  1. refleksje na bazie doświadczeń uczestników ze Szkoły Uczenia Online
  2.  porównanie doświadczeń uczestników/czek z sal szkoleniowych i sal wirtualnych – podobieństwa, różnice, wnioski
23 października 2021 EKOpiknik – spotkanie podsumowująco-celebrujące

sobota, 9:00-14:15

 1. Podsumowanie kompetencji trenera/ki na sali wirtualnej
 2. Podsumowanie mojego indywidualnego procesu uczenia się
 3. Zaplanowanie dalszych kroków rozwojowych w obszarze prowadzenia szkoleń online
 4. Celebracja indywidualnych i grupowych sukcesów
 5. Ewaluacja szkoły
Zajęcia fakultatywne
Terminy do ustalenia Spotkania grupowe, rozwojowe
DLA CHĘTNYCH OSÓB: Sześć godzin warsztatowych poświęconych różnej tematyce rozwojowej. Trzy spotkania po 1,5 godz. prowadzone przez Superwizorkę Szkoły.
4-5 grudnia  2021 Prowadzenie 1,5 godz. warsztatu oraz udział w wydarzeniach podczas Festiwalu Trenerskiego Online
 1. Samodzielne lub w parze trenerskiej przetestowanie w bezpiecznych warunkach wybranych metod i narzędzi pracy online
 2. Zdobycie rozwojowej informacji zwrotnej od uczestników na temat warsztatów i swojego stylu trenerskiego na sali wirtualnej
 3. Dobra zabawa i wzajemna inspiracja

ORGANIZACJA:

 1. Po stronie STOP będzie rekrutacja i zebranie grupy, promocja i pomoc techniczna.
 2. Uczestnicy i uczestniczki, którzy zdecydują się poprowadzić warsztaty podczas Festiwalu będą mieli możliwość przeprowadzenia konsultacji programu z Superwizorką.

OSOBY ZAANGAŻOWANE W TWORZENIE KONCEPCJI SZKOŁY I PROWADZENIE SESJI

Marta Sykut
Marta Sykut
SUPERWIZORKA SZKOŁY.  Psycholożka, certyfikowana facylitatorka Points of You®, coach Action Learning, na co dzień konsultantka ds. szkoleń i rozwoju. Jej pasją jej wspieranie zespołów oraz indywidualnych osób w rozwijaniu swojego potencjału.
Katarzyna Adamska-Dutkiewicz
Katarzyna Adamska-Dutkiewicz
Trenerka, doradczyni, mentorka i konsultantka Sieci Doradców Lokalnych. Prowadzi zajęcia z tematyki finansów dla organizacji pozarządowych.
Agnieszka Borek
Agnieszka Borek
Certyfikowana trenerka STOP, socjolożka, liderka społeczna. Obecnie skupia się na planowaniu i wspieraniu długofalowych procesów edukacyjnych w organizacjach.
Grzegorz Idziak
Grzegorz Idziak
Trener, coach, tutor. Aktywny trenersko w obszarze systemu oświaty, organizacji pozarządowych, inicjatyw społecznych.
Marcin Sobaszek
Marcin Sobaszek
Certyfikowany trener STOP, poruszający się na co dzień w obszarze edukacji i kultury, posiada własne studio filmowe specjalizujące się w obszarze ekonomii społecznej. Uwielbia aktywność, w życiu i na sali szkoleniowej.
Daria Sowińska-Milewska
Daria Sowińska-Milewska
Certyfikowana trenerka STOP, doradczyni. Planuje, wspiera, buduje sytuacje edukacyjne dla osób z organizacji pozarządowych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami. Interesuje się nowymi technologiami w uczeniu dorosłych.
Łukasz Szewczyk
Łukasz Szewczyk
Certyfikowany trener STOP, facylitator, edukator działający głównie w obszarze wspierania rozwoju z wykorzystaniem narzędzi audiowizualnych, edukacji kulturalnej i innowacji społecznej.
Bartłomiej Walczak
Bartłomiej Walczak
Trener, nauczyciel akademicki, socjolog. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu ewaluacji, metodologii i analizy oraz doskonalenia warsztatu dydaktycznego.
Małgorzata Winiarek-Kołucka
Małgorzata Winiarek-Kołucka
Trenerka, psycholożka, superwizorka dramy. Jej obszary zainteresowania to komunikacja interpersonalna, odkrywanie potencjału drzemiącego w ludziach i w grupie, fundrising oraz rozwój zdolności twórczych.
Joanna Zaremba
Joanna Zaremba
Trenerka, coach ICF, ekonomistka. Pomaga ludziom i organizacjom osiągnąć zaplanowane cele poprzez dostarczanie narzędzi komunikacyjnych w obszarach biznesu i życia osobistego.

PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE!

Rekrutacja jest dwuetapowa:

 • ankieta zgłoszeniowa przesłana do 14 maja 2021 na adres kasia.fusiek@stowarzyszeniestop.pl – POBIERZ: ANKIETA (.docx)
 • rozmowa kwalifikacyjna na platformie Zoom – z każdą osobą zostanie ustalony termin rozmowy indywidualnie
 • rozmowy będa prowadzone sukcesywnie, w trakcie trwania rekrutacji
 • po rozmowie kwalifikacyjnej przesyłamy informacje o zakwalifikowaniu się do Szkoły
 • liczy się kolejność zakwalifikowanych osób

INWESTYCJA

 • 3300 zł brutto – cena dla aktywnych (opłacających składki) członków i członkiń STOP
 • 3900 zł brutto – cena dla osób spoza STOP
 • Dla PIERWSZYCH TRZECH osób, które prześlą ankietę rabat w wysokości 300 zł!
 • Można płacić ratami!

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ

Logo Stowarzyszenie STOP i Szkoła Uczenia Online

 • Paulina Sierzputowska – Dyrektorka STOP, paulina@stowarzyszeniestop.pl, tel. 724 737 117
 • Marta Sykut – Superwizorka Szkoły marta.sykut@stowarzyszeniestop.pl

Ikony: designed by Freepik from Flaticon