12 czerwca (piątek) o godz. 15 (na 1,5h przed Walnym Zgromadzeniem) zapraszamy bardzo serdecznie na spotkanie „Trener/trenerka i e-świat” na temat wniosków z badań dotyczących e-learningu i roli w nim trenera/trenerki.

Na spotkaniu m.in.:

  • Uporządkowanie wiedzy: przegląd pojęć: e-learning, szkolenia hybrydowe, nugat learning i inne.
  • Czy trenerzy i trenerki prowadzą szkolenia z użyciem narzędzi edukacji zdalnej? Wyniki badania ankietowego
  • Rola trenera/trenerki – co z sobą niesie uczenie w sieci?
  • Dyskusja: czy trenerzy i trenerki potrzebują być bardziej „e”? Jaką rolę może pełnić STOP, aby przygotować trenerów i trenerki do takiej zmiany?

 
Badania realizowane były w ramach projektu „E-process in e-learning” (finansowanego ze środków Erasmus +).

Seminarium poprowadzi Katarzyna Lipka-Szostak

 

Miejsce: Biuro STOP, Warszawa ul. Smolna 16/7

Seminarium BEZPŁATNE. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszę o informacje na maila: biuro@stowarzyszeniestop.pl

ZAPRASZAMY!