Projekt Erasmus+

Pod koniec grudnia 2020 roku rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu Volunteering creates Social Transformations (VoSoTros), którego celem promowanie doświadczenia wolontariatu jako narzędzia włączenia i integracji społecznej. 

Chcemy zidentyfikować i opisać przemiany, jakich doświadczają wolontariusze i wolontariuszki i jak to wpływa na ich lokalne środowisko i miejsca, w których działają. Projekt skupia się na spotkaniach międzynarodowych i wymianie doświadczeń pomiędzy organizacjami edukacyjnymi, które działają w obszarze ewaluacji i mierzenia wpływu działań edukacyjnych. Pozwoli to nam na przyjrzenie się działaniom partnerów, na wymianę metod i ich skonfrontowanie, aby jak najlepiej wspierać w krajach partnerskich wolontariuszy .

Termin realizacji: grudzień 2020 – styczeń 2023
Numer projektu: 2020-1-FR01-KA204-080276

Partnerzy

vosotros logo partners

  1. Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active (CEMÉA) – Education Centers for Active Educational Methods – Francja (lider)
  2. Volonteurope – Belgia
  3. Coordinadora Infantil y Juvenil – Hiszpania
  4. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP (NGO Trainers’ Association) – Polska
  5. CLUBE Intercultural Europeu – Portugalia
  6. EIVA – Empower Innovate Value Act – Rumunia
  7. Centrum voľného času – Leisure Time Activities Center – Słowacja
  8. Federazione Italiana dei CEMEA – Włochy

Relacje

Koordynatorka: Paulina Sierzputowska, paulina@stowarzyszeniestop.pl