Walne Zgromadzenie członków i członkiń

Zarząd Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych działając na podstawie § 15 pkt 2 (Rozdział IV) Statutu STOP, zwołuje Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków w dniu 7 GRUDNIA 2019 (sobota) na godzinę 10.00. W przypadku braku wymaganego kworum drugim terminem jest 7 grudnia 2019 godzina 10.15.

Spotkanie będzie poświęcone zmianom zapisów statutu, szczególnie ustaleń dotyczących transmisji i udziału zdlanego członków i członkiń.

Zwrot kosztów dojazdu

Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość ZWROTU KOSZTÓW dojazdu na Walne.

Zasady zwrotu kosztów: Zwrot jest możliwy na podstawie oświadczenia z dołączonymi biletami (przejazd może odbywać się w terminie maksymalnie jeden dzień przed i jeden dzień po WZ) lub wydrukiem ceny biletu II kl. PKP/bus na trasie przejazdu w przypadku podróży samochodem. Maksymalna kwota zwrotu: 100 zł (na osobę, w obie strony).

Zgłoszenie obecności

Planowany czas Walnego to około 2 godziny. Po spotkaniu zapraszam na poczęstunek i rozmowy 🙂

Mamy także niespodziankę! Po Walnym zapraszamy na 2,5-godzinny Warsztat kreatywnego pisania Loesje. Włączcie się do zabawy słowem i do wspólnego pisania krótkich tekstów utrzymanych w stylistyce plakatów Loesje! Warsztat planowany jest w godz. 13.00-15.30.

Proszę o zgłoszenie swojego uczestnictwa poprzez formularz.