Zapraszamy członków i członkinie na spotkanie

Zarząd STOP zwołuje Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń Stowarzyszenia STOP na dzień 8 czerwca 2018 r. (sobota) na godzinę 16.15. W przypadku braku wymaganego kworum drugim terminem jest 8 czerwca godzina 16.30.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w centrum szkoleniowym Aleje 51 (Aleje Jerozolimskie 51, Warszawa)