Walne Zgromadzenie członków i członkiń

Music vector created by rawpixel.com - www.freepik.comZarząd Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych działając na podstawie § 15 pkt 2 (Rozdział IV) Statutu STOP, zwołuje Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków w dniu 20 CZERWCA 2020 (sobota) na godzinę 10.00. W przypadku braku wymaganego kworum drugim terminem jest 20 czerwca 2020 godzina 10.15.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej, poprzez platformę Zoom. W siedzibie STOP przy ul. Nowolipki 9B będzie obecny zarząd i zespół biura.

Proponowany program

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i Członków STOP (przez przedstawiciela zarządu i dyrektor biura)
  1. wybór prowadzącego/prowadzącej WZ
  2. wybór osoby protokołującej obrady WZ
  3. przyjęcie programu WZ
 2. Propozycja zarządu dot. Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu uczestnictwa zdalnego w Walnym (+głosowanie nad ich przyjęciem)
 3. Sprawozdanie Zarządu STOP za 2019 rok (sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe)
 4. Informacja o aktualnych działaniach Stowarzyszenia
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2019 i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium dla Zarządu STOP
 6. Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2019 r.
 7. Sprawozdanie Rady Superwizorów i propozycja zmiany Regulaminu Rady Superwizorów
 8. Sprawozdanie Komisji Certyfikacyjnej z działalności za 2019 i propozycja zmiany systemu certyfikacji
 9. Wybory do władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej)
  1. zgłoszenia kandydatów i kandydatek
  2. krótkie zaprezentowanie się kandydatów i kandydatek
  3. głosowanie
 10. Wybory do Rady Superwizorów
 11. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2021 rok.
 12. Wnioski i rekomendacje uczestników i uczestników Walnego Zgromadzenia dla Zarządu Stowarzyszenia STOP.
 13. Zamknięcie WZ.

Zgłoszenie obecności

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o rejestrację wszystkich osób zainteresowanych uczestnictwem poprzez FORMULARZ.
Jest to ważne, ponieważ ze względów bezpieczeństwa, weryfikacji uczestników oraz głosowania uchwał zdalne Walne będzie dostępne tylko dla zalogowanych uczestników (poprzez konto podane przy rejestracji).

W formularzu proszę o podanie maila, który posłuży nam do założenia Wam konta i przypisania go do Stowarzyszenia (mail nie związany z żadnym kontem Zoom – w przypadku gdy nie macie “wolnego” adresu proszę dodać w zgłoszeniu w komentarzu prośbę o stworzenie adresu STOP).

KONTAKT

Paulina Sierzputowska – paulina@stowarzyszeniestop.pl

OBRAZ: Music vector created by rawpixel.com – www.freepik.com