Zapraszamy na warsztat antydyskryminacyjny

    Chcesz:

  • nauczyć się identyfikować stereotypy obecne w języku, kulturze masowej, reklamie, edukacji?
  • zwiększyć świadomość tego, jak stereotypy wpływają na Twoje działania i relacje z innymi?
  • nauczyć się rozpoznawać i analizować mechanizmy psychologiczne i społeczne prowadzące do powstawania stereotypów?
  • dowiedzieć się, jak reagować na przejawy dyskryminacji w Twoim najbliższym otoczeniu?

 

break the stereotypeZapraszamy na warsztat dzięki, któremu uwrażliwisz się na stereotypy związane z płcią i zdobędziesz wiedzę w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji!

Warsztat pracy nad stereotypami to przestrzeń do refleksji i rozmowy o tożsamości, stereotypach związanych z płcią oraz uprzedzeniach, które z nich wynikają. Wykorzystamy trening świadomości, zdobędziemy umiejętności rozpoznawania praktyk dyskryminacyjnych oraz wypracujemy sposoby reagowania na nie.

Na warsztat zapraszamy studentów i studentki, osoby związane z organizacjami pozarządowymi oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

 

18 lipca 2016, g. 9-17

Zapraszamy do udziału!

Miejsce: Stowarzyszenie STOP, ul. Smolna 16/7

Zgłoszenia: biuro@stowarzyszeniestop.pl  (do 14 lipca)

UDZIAŁ BEZPŁATNY

 

Prowadząca:

Julita Maciocha – wiceprezeska Fundacji HerStory, germanistka, absolwentka Gender Studies na Uniwersytecie w Wiedniu, gdzie współpracowała z organizacjami zajmującymi się walką z przemocą wobec kobiet. Związana z lubelskimi organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze antydyskryminacji i praw człowieka. Animatorka wymian młodzieży polsko-niemieckiej, trenerka antydyskryminacyjna. W wolnych chwilach planuje podróże.

Grafika: CC BY Jennifer Wu