Poznaj i zastosuj metodę facylitacji włączającej!

“Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu.”
Michael Proust

Zapraszamy trenerki, trenerów, edukatorki i edukatorów
oraz osoby pracujące z grupami na warsztat z facylitacji włączającej.

Warsztat odbędzie się 10-11 marca 2018 roku w Warszawie.

CoResolve opracowali psychologowie z Republiki Południowej Afryki – Greg Lewis i Myrna Lewisowie, tuż po upadku apartheidu. Metoda wypracowaną przez Deep Democracy Institute miała pomóc w sytuacji ogromnych napięć i konfliktów wywołanych nierównym dostępem do władzy i uprzedzeniami.

Szczególnie wartościowe w facylitacji włączającej (CoResolve) jest to, że pozwala usłyszeć wszystkie, również „mniejszościowe” głosy, a osoby z wyższą rangą lub pozycją w grupie nie dominują w rozmowie i nie mają przeważającego wpływu na podjęte w jej wyniku decyzje. W wyniku różnicy perspektyw często dochodzi do konfliktu – jednak CoResolve, podobnie jak inne nurty zajmujące się konfliktem, widzi go jako wyjątkową okazję do zmiany i transformacji. Facylitacja włączająca oferuje jednak unikalne narzędzia postępowania w takich sytuacjach.

Facylitacja włączająca (CoResolve) zapewnia bezpieczne i ustrukturyzowane podejście w sytuacji różnicy zdań. Najbardziej wartościowa jest w niej możliwość przejścia poprzez (a nie ponad) to, co dzieli, do kreatywnych rozwiązań.

 

Korzyści ze szkolenia

Poznanie metody facylitacji włączającej (CoResolve) oraz jego praktyczne przećwiczenie.

Po ukończeniu warsztatu osoby uczestniczące mogą stosować poznane metody w swojej pracy z grupami.

Facylitacja włączająca to sposób prowadzenia spotkań/szkoleń/warsztatów/interwencji w zespołach który buduje porozumienie na czterech poziomach:

 1. Włączania głosów mniejszościowych do podejmowanej decyzji
 2. Podejmowania decyzji w sytuacji różnicy zdań
 3. Podejmowania decyzji w konflikcie
 4. Samopoznania i interwencji terapeutycznych

Podczas szkolenia będziemy posługiwać się narzędziami z poziomu 1 i 2.

Metoda facylitacji włączającej przydaje się, gdy Twój zespół lub grupa, z którą pracujesz:

 • Przeżywa napięcie związane z różnicą zdań
 • Utknęła w dylemacie
 • Jest spolaryzowana
 • Jest różnorodna – i warto to wykorzystać
 • Część głosów w grupie nie jest słyszana
 • Stoi przed decyzjami, w które warto zaangażować wszystkich

Zawartość szkolenia

Podczas warsztatu skupimy się na rozwijaniu umiejętności posługiwania się następującymi narzędziami facylitacji włączającej:

 • Chodzony
 • Debata w parach (cztery kroki osiągania porozumienia w rozmowie jeden na jeden)
 • Debata zespołowa (cztery kroki osiągania porozumienia w grupie lub zespole)
 • Sesja podejmowania decyzji (cztery kroki CoResolve do wykorzystania na spotkaniu zespołowym)

Omówimy też podstawy teoretyczne metody, rozwijające umiejętności facylitacyjne:

 • Oś oporu
 • Konflikt jako źródło innowacyjności
 • Newtonowska i Eisteinowska wizja świata – i jej implikacje dla dynamiki grup
 • Płynność ról w grupie jako warunek jej rozwoju
 • Zakłócenia komunikacyjne
 • Neutralność

Prowadząca

Małgorzata Borowska – facylitatorka i edukatorka z 14-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń komunikacyjnych. Certyfikowana trenerka STOP oraz facylitacji włączającej – jedna z dwóch osób posługujących się tą metodą w Polsce. Współautorka programu CoResolve Youth Speak, wykorzystującą CoResolve do pracy z różnicą zdań w zespołach klasowych. Prowadziła warsztaty z rozwiązywania konfliktów rówieśniczych dla młodzieży i rad pedagogicznych w szkołach wszystkich szczebli. Interesuje ją upełnomocnienie i włączający sposób pracy z grupami. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Informacje organizacyjne

Termin: 10-11 marca 2018 r.

Miejsce szkolenia: Warszawa

 • W sobotę – Nowolipie 9/11 (Fundacja Edukacja dla Demokracji)
 • W niedzielę – Nowolipki 9 B (Stowarzyszeniu STOP)

Godziny szkolenia:
sobota – 10.00-18.00
niedziela – 9.00-17.00

Zapewniamy poczęstunek podczas przerw kawowych.

Inwestycja

Cena szkolenia to 1000 zł brutto (dla członków/członkiń STOP zniżka 15%). Inwestycja obejmuje:

 1. dwa dni szkolenia
 2. półtoragodzinną sesję superwizyjną on-line w terminie uzgodnionym z osobami uczestniczącymi w szkoleniu

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymują certyfikat jego ukończenia wystawiony przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie jest ważne po dokonaniu przelewu w wysokości ceny szkolenia na konto organizatorów. Numer konta podamy osobom zainteresowanym mailem.

Napisz do nas: biuro@stowarzyszeniestop.pl

Zadzwoń: 724 737 117

Płatności należy dokonać najpóźniej do poniedziałku, 5 marca 2018 r.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia po tym terminie zwracamy 90% inwestycji. Wystawiamy faktury .

Inspiracje

Jeśli chcesz wiedzieć więcej przed szkoleniem możesz też obejrzeć jeden z materiałów poniżej (po angielsku):

1Myrna Lewis, psycholożka i facylitatorka, autorka metody CoResolve o konflikcie podczas TEDx Cape Town

2Myrna Lewis o oporze i fragmentacji zespołowej (Conflict Matters Conference – Deep Democracy, RPA)