Bezpłatny warsztat dla członków i członkiń STOP z platformy LiveWebinar

TERMIN: 20 stycznia 2021 (środa),  godz. 15-16
PROWADZĄCY: Mariusz Kowalik – członek STOP

Czym jest platforma?
LiveWebinar to system do zdalnego nauczania, który nie wymaga żadnej instalacji, czy też specjalistycznego sprzętu. Potrzebne jest tylko i wyłącznie dowolne urządzenie wyposażone w przeglądarkę. Zdalne szkolenie można prowadzić nawet poprzez telewizor wyposażony w systemem Android, przeglądarkę i kamerę.

System Live Webinar posiada cały zbiór funkcjonalności, wspomagających proces edukacyjny, takich jak:

  • Biała Tablica, która odwzorowuje akcję-reakcję nauczyciel-tablica-uczeń;
  • Testy i ankiety, to spójna i wygodna funkcjonalność do oceny postępów procesu edukacji, gdzie nauczyciel w sposób automatyczny może otrzymać w postaci cyfrowej wyniki sprawdzenia wiedzy wszystkich uczniów, ustalając automatyczne kryteria oceny;
  • Moduł raportowania, który w sposób automatyczny imituje „sprawdzenie” obecności na zajęciach oraz rejestruje aktywność wszystkich uczniów, pozwalając nauczycielowi na skupienie uwagi tylko i wyłącznie na przekazie informacyjnym;
  • Podział klasy na podgrupy, które mogą pracować zdalnie w sposób niezależny od siebie z pełną koordynacją nauczyciela;
  • Wirtualny dysk, to miejsce, gdzie nauczyciel może gromadzić i udostępniać materiały edukacyjne dla konkretnej klasy, nawet konkretnego ucznia, który wymaga indywidualnego toku nauczania;
  • Rejestracja spotkania, ta funkcjonalność może być szczególnie pomocna podczas przeprowadzania egzaminów;
  • Badanie aktywności uczniów, system informuje nauczyciela, czy dany uczeń przegląda inne treści w Internecie za pomocą przeglądarki, może również „wymuszać” pewne akcje podczas spotkania;
  • Udostępnianie ekranu, aplikacji, to funkcjonalność, gdzie nauczyciel może pokazać pewne akcje uczniom zdalnie na swoim komputerze.

Rozwiązanie LiveWebinar jest tylko linkiem w sieci, który można przesłać za pomocą maila, bez konieczność instalacji oraz specyficznej wiedzy.

ZGŁOSZENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (do 15 stycznia 2021)