W dniach 28-29 września 2019 nasze dwie członkinie Joanna i Urszula prowadziły szkolenie Be better In Communication! we Włoszech dla Lighthouse Languages.

Szkolenie (tzw. teaching assignment) było prowadzone w ramach projektu Kompetentni trenerzy NGO na europejskim rynku realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja dorosłych.

Szkolenie prowadziłyśmy dla włoskiej organizacji Lighthouse Languages mieszczącej się w urokliwym kamiennym miasteczku Orte niedaleko Rzymu w prowincji Lacjum. Celem organizacji jest polepszenie komunikacji międzynarodowej poprzez oferowanie różnego rodzaju kursów językowych, wizyt studyjnych, warsztatów i wszelkiego wsparcia indywidualnego i grupowego (w tym specjalistycznego) dotyczącego posługiwania się językiem obcym.

Grupa była bardzo zróżnicowana zarówno pod względem wieku, doświadczenia zawodowego jak i kraju pochodzenia (nie tylko obywatele Włoch, ale także Kolumbii). Były w niej osoby jeszcze uczące się, stojące na progu wyboru ścieżki rozwoju – wolontariusze lokalnej ngo, jak i nauczycielki i edukatorki z 25 letnim doświadczeniem.

Szkolenie koncentrowało się na usprawnieniu procesu komunikacji i pracy w zespole i grupie przy wykorzystaniu metody sześciu kapeluszy autorstwa Edwarda de Bono, np. zastosowania jej w informacji zwrotnej. Dwa dni były wypełnione intensywnie metodami aktywnymi przeplatanymi teorią. Grupa była bardzo aktywna i chętnie angażowała się w każde ćwiczenia, a nawet w przypadku niektórych elementów szkolenia chciała dodatkowo przećwiczyć prezentowaną metodę. Komunikacja przebiegała na każdym z poziomów, w każdym z języków i była słyszana przez nas każdego rodzaju uchem 🙂

Wyzwania

Jako trenerki zmierzyłyśmy się nie tylko z barierą językową (z naszej strony – gdzie trzeba było intensywniej pracować nad prowadzeniem szkolenia po angielsku, ale także ze strony grupy, której poziom posługiwania się jeżykiem był różny), zróżnicowaną grupą (ze względu na doświadczenia ale i potrzeby i oczekiwania szkoleniowe), ale także z naszymi własnymi myśleniem i pewnym przyzwyczajeniem prowadzenia warsztatów.

Elastyczność była hasłem przewodnim naszego szkolenia: dopasowanie się do nowego miejsca – czyli tych wszystkich niespodzianek, które Was spotykają po przybyciu do nowego kraju i miejsca warsztatu, różnych potrzeb grupy oraz zwyczajów panujących we Włoszech (np. sjesta!).

A poza szkoleniem…

Przy okazji pobytu dzięki uprzejmości organizacji Lighthouse Languages i Angelo Ciocchetti zwiedziłyśmy przepiękną miejscowość Viterbo – miasto o etruskich korzeniach z monumentalnym pałacem papieży.

Wspominać będziemy ten pobyt mając przed oczami wrześniowe barwy liści, kamienne miasta zawieszone na wzgórzach a pomiędzy nimi twarze naszych uczestników ubrane w kolorowe kapelusze – Kapelusze De Bono.

Autorka: Joanna Zaremba