Projekt Erasmus+

W grudniu 2020 roku rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu Young Messengers of European Memory (YoMem), którego celem jest wzmocnienie roli młodych osób w umacnianiu europejskiej pamięci, odkrywaniu na nowo wartości demokracji, współistnienia, sprawiedliwości społecznej, jako fundamentalne wartości Unii Europejskiej. Chcemy aby wspomnienia i pamięć o wydarzeniach zawarta w opowieści służyły jako narzędzia zwiększającego świadomość tego, kim jesteśmy, jako jednostki i jako społeczność, aby odzyskać poczucie lepszej i możliwej do zrealizowania przyszłości. Działania w projekcie opierają się metodach storytellingu, autobiograficznej i wideo uczestniczącego.

Termin realizacji: grudzień 2020 – maja 2023
Numer projektu: 2020-2-IT03-KA205-019585

Partnerzy

  1. Storie di Mondi Possibili– Włochy (lider)
  2. Federazione Italiana dei CEMEA – Włochy
  3. M3 MCube association – Francja
  4. Mobilizing Expertise AB  – Szwecja
  5. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP (NGO Trainers’ Association) – Polska
  6. Association Pro Xpert – Rumunia
  7. Real Time Video Ltd – Wielka Brytania

Relacje