Younger Staff Training

Logo Erasmus+
We wrześniu 2021 w Brukseli odbył się Younger Staff Training organizowany przez EAEA – European Association for the Education of Adults (www.eaea.org), w którym uczestniczyły Anna Skocz i Pola Kochan. Szkolenie jest częścią projektu  Kompetentni i otwarci na różnorodność trenerzy na europejskim rynku (Erasmus+).

PROGRAM

Szkolenie w dużej mierze opierało się na wymianie doświadczeń oraz na wspólnym poszukiwanie rozwiązań w międzynarodowej grupie złożonej z uczestniczek z Belgii, Szwajcarii, Finlandii, Estonii i Polski. Głównymi tematami treningu były wykorzystanie cyfryzacji w edukacji dorosłych oraz edukacja zorientowana na zmianę.

Uczestniczki z dyplomami ukończenia treningu

Uczestniczki z dyplomami ukończenia treningu

Edukacja zorientowana na zmianę łączy filozofię i metody edukacyjne, których celem jest stworzenie indywidualnej lub społecznej zmiany. Opiera się przede wszystkim na krytycznym myśleniu, otwartości na nowe sposoby myślenia i aktywnym uczestnictwie. Poświęcona jej sesja YTS obejmowała różne podejścia do tego typu edukacji, jej możliwych zastosowań i dobrych praktyk.

Warsztat na temat cyfryzacji w edukacji dorosłych skupiał się na dyskusji o możliwościach i wyzwaniach związanych z zastosowaniem technologii w uczeniu i przeciwdziałaniu cyfrowemu wykluczniu. Łączył też technologię z edukacją zorientowaną na zmianę.

Wśród praktycznych elementów treningu znalazł się panel na temat pisania dobrych projektów, planowania pracy oraz tworzenia budżetu i pozyskiwania sojuszników. Szkolenie pozwalało też zdobyć wiedzę na temat polityki edukacji dorosłych w Unii Europejskiej.

DOBRE PRAKTYKI

Cennym doświadczeniem były również dwie wizyty studyjne. Pierwsza w Maks www.maksvzw.org)- organizacji wspierającej migrantów poprzez kształtowanie kompetencji cyfrowych. Druga w Be Central (www.becentral.org) – cyfrowym kampusie, na terenie którego działają szkoły techniczne, startupy i organizacje pozarządowe.

Ania i Pola w organizacji Be Central. Huśtawki w przestrzeni wspólnej w organizacji

Ania i Pola w Be Central

 

Szkolenie było ciekawym doświadczeniem otwierającym oczy na świat edukacji dorosłych w Europie, na kwestie rzecznictwa interesów sektora edukacji dorosłych a także na aktualne wyzwania jakie w świecie popandemicznym towarzyszą edukacji dorosłych. Szkolenie to polecamy wszystkim, którzy stawiają pierwsze kroki w edukacji dorosłych i którzy chcieliby zrozumieć kontekst i zasady kierujące tym sektorem.

Grupa - Younger StaffTraning, w tle widok na Bruklelę

Uczestniczki Younger Staff Training

Dodatkowym walorem szkolenia była jego lokalizacja – Bruksela. Udziału w stacjonarnym szkoleniu za granicą po przerwie spowodowanej pandemią był swego rodzaju powrotem do normalności oraz źródłem motywacji do działania.

Autorka: Anna Skocz
Projekt: Kompetentni i otwarci na różnorodność trenerzy na europejskim rynku