Zadanie: spotkanie. Jak zorganizować i poprowadzić. Poradnik nie tylko dla osób pracujących w urzędach

Zapraszamy do zapoznania się naszą najnowszą publikacją, która jest efektem i zarazem uzupełnieniem procesów rozwojowych, w tym szkoleń i doradztwa prowadzonych przez trenerów i trenerki Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych w projekcie Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej. Spotkaliśmy się z prawie 350 osobami, przeprowadziliśmy 18 szkoleń na temat prowadzenia spotkań, komunikacji, pracy z grupami.

Ze wstępu Darii Sowińskiej-Milewskiej:

Okładka publikacji Zadanie: SpotkanieMateriał przygotowaliśmy zarówno dla spotkaniowych debiutantów i debiutantek, i zarazem dla tych dużo bardziej doświadczonych, szukających inspiracji. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu publikacji dowiesz się, jak:

  • zacząć planować spotkanie, o czym pamiętać PRZED,
  • zaplanować przebieg spotkania, jak zacząć i skończyć i pełnić role prowadzącego (i jakie mogą one być),
  • stosować różne metody i narzędzia, w tym typowo szkoleniowe czy coachingowe dla osiągania celu spotkania, radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas spotkania.

Na początku każdego rozdziału wypunktowaliśmy kilka zagadnień, które w danej części są omawiane. Pomoże to w odnalezieniu wskazanego tematu. Pierwszy rozdział koncentruje się na zagadnieniach wstępnych, uwzględnia również aspekty merytoryczne. Z doświadczenia wiemy, że często osoba prowadząca zajmuje się też aspektami organizacyjnymi, stąd kilka rad w tym zakresie.

Kolejne dwie części prowadzą Cię przez (niekiedy) stresujący początek spotkania. Proponujemy wiele rozwiązań na pierwsze kroki oraz metod zastępujących np. dyskusję. Czwarty rozdział polecamy refleksji na każdym poziomie zaawansowania, bo dotyka ona sytuacji trudnych, które mogą zdarzyć się podczas spotkań, pogrupowanych według przyczyn i sposobów reagowania. Czego najbardziej obawiasz się podczas spotkania? Sprawdź, czy Autor rozdziału opisał ten przypadek!

Zadbaliśmy też o zestawienie rad i pomysłów na zamknięcie spotkania, aby to prowadzone przez Ciebie zawsze pozostawiało dobre wspomnienia. Ostatni rozdział to w większości zestaw konkretnych narzędzi do wykorzystania podczas różnych typów spotkań.
Załączyliśmy do niego przykłady gotowych arkuszy do wykorzystania. Każdy rozdział zawiera przykłady, listy sprawdzające a na koniec wskazówki do pogłębiania wiedzy.

POBIERZ PUBLIKACJĘ (pdf)

AUTORZY: Piotr Henzler, Agnieszka Książek, Krzysztof Leończuk

REDAKCJA MERYTORYCZNA: Daria Sowińska-Milewska

REDAKCJA: Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

ISBN: 978-83-928390-5-7 (druk), 978-83-928390-6-4 (wersja online)

 

Podręcznik został przygotowany przez zespół projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”. Projekt jest realizowany przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych wraz z partnerami: Fundacją IDEA Rozwoju, Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.