Dołącz do zespołu projektu

Pod koniec 2018 roku rozpoczęliśmy relizację partnerskiego projektu w ramach Erasmus+ EDUCATION BY THE WAY, którego celem jest stworzenie i rozpowszechnianie nowych form nieformalnej edukacji osób dorosłych, w szczególności edukacji włączającą skierowanej do osób o niskich kompetencjach.

Zapraszamy członków i członkinie do włączenia się do prac w ramach projektu. Zaproszenie po angielsku znajduje się: TUTAJ

Poniżej kilka najważniejszych informacji.

Działania

  • uczestnictwo w treningach w Warszawie i/lub Rzymie, gdzie trenerzy i trenerki zaprezentują swoją metodę pracy z osobami o niskich kompetencjach (na razie przyjmujemy szerokie rozumienie tego terminu, może na treningach wspólnie wypracujemy definicję i go zawęzimy) i poznają metody stosowane przez partnerów projektu. Efektem treningów będzie opisanie kilku wybranych metod, które później zostaną zaproponowane do testów trenerom i trenerkom z krajów partnerskich.
  • uczestnictwo w treningu w Helsinkach, gdzie będziemy domykać pracę nad podręcznikiem dla trenerów i edukatorów, a później prowadzić szkolenia pilotażowe na ich podstawie
  • włączenie się w tworzenie podręcznika dla trenerek i trenerów, w którym opiszemy proponowaną przez nas ścieżkę pracy edukacyjnej z osobami o niskich kompetencjach (część podręcznika powstanie podczas treningów w Warszawie i Rzymie)
  • poprowadzenie pilotażowych szkoleń 

Wymagania

Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, doświadczenie pracy z przynajmniej jedną grupą o niskich kompetencjach, uczestnictwo w przynajmniej jednym treningu i praca nad rezultatami (będą preferowane osoby, które mogą uczestniczyć w więcej niż jednym wydarzeniu), uregulowane składki członkowskie.

Oferujemy

Pracę w międzynarodowym zespole, możliwość poznania nowych metod i wzięcia udziału w ambitnym projekcie edukacyjnym. Za pracę przy tworzeniu rezultatów w projekcie (np. opisu metody, części podręcznika dla trenerów) oferujemy wynagrodzenie (stawki erasmusowe).

Terminy

Do terminów zagranicznych należy doliczyć 2 dni na podróż – przed i po treningu.

  • 13-17 maja 2019, Warszawa (4 osoby) – uczestnikom zapewniamy wyżywienie w trakcie szkolenia, a osobom spoza Warszawy nocleg i przejazd. Spotkanie odbędzie się u nas w biurze na Nowolipkach 9 B
  • 10-14 czerwca 2019, Rzym (4 osoby) – uczestnicy otrzymaja stypendium na przelot i koszty utrzymania (ryczałt Erasmus+)
  • 18-20 września 2019, Helsinki (4 osoby) – uczestnicy otrzymaja stypendium na przelot i koszty utrzymania (ryczałt Erasmus+)
  • październik 2019 – styczeń 2020 – szkolenia pilotażowe w Polsce

Organizacje partnerskie

Stowarzuszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych jest liderem projektu.

Kordynatorką odpowiedzialną za dokumentacje, finanse i organizacje jest Paulina Sierzputowska, koordynatorem merytorycznym jest Agnieszka Borek.

Organizacje partnerskie:

Zgłoszenia

Zgłoszenia chęci właczenia się do współpracy do 1 KWIETNIA 2019 poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kordynator projektu: Paulina Sierzputowska, paulina@stowarzyszeniestop.pl
Strona projektu: Education by the way