II Forum Edukacji Dorosłych organizowane jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
i działające w ramach Fundacji Krajowe Biuro EPALE. Skierowane jest do osób, które zawodowo zajmują się edukacją dorosłych lub interesują się tym zagadnieniem.

Baner - Forum Edukacji Dorosłych

PROGRAM FORUM

W ramach 4 ścieżek tematycznych, ponad 40 prelegentów wystąpi w 20 różnych wykładach, prezentacjach, panelach dyskusyjnych i warsztatach. Tu każdy związany z edukacją dorosłych znajdzie coś dla siebie.

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE 

  1. UCZENIE SIĘ W MIEJSCU PRACY – ścieżka dedykowana przedstawicielom działów HR odpowiedzialnym za szkolenia pracowników, organizacjom pracodawców oraz pracodawcom prowadzącym doskonalenie zawodowe swoich pracowników. Porozmawiamy o zarządzaniu talentami, pokażemy jak zastosować metodę mentoringu i odczarujemy ewaluację.
  2. TRENERZY TRENEROM – ścieżka dedykowana trenerom, szkoleniowcom, osobom pracującym z grupami. Osądzimy proces grupowy, pokażemy jak popełniać błędy i zdradzimy kulisy superwizji.
  3. NOWE METODY NAUCZANIA DOROSŁYCH – ścieżka dedykowana edukatorom, którzy poszukują nowych trendów, inspiracji i ciekawych rozwiązań w obszarze edukacji dorosłych. Wprowadzimy w świat wirtualnej rzeczywistości, wskażemy kierunki rozwoju edukacji językowej oraz porozmawiamy na serio o e-learningu.
  4. WSPARCIE OSOBY UCZĄCEJ SIĘ – ścieżka dedykowana pracownikom instytucji kultury, osobom pracującym z seniorami, doradcom edukacyjnym i zawodowym. Zaprezentujemy atrakcyjne i praktyczne metody pracy z dorosłymi, nauczymy jak doradzać i poszukamy odpowiedzi na pytanie po co nam edukacja kulturalna?

 

Konferencja jest bezpłatna. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktywnego konta lub rejestracja na platformie EPALE.

21 listopada 2017 r. godz. 10:00-17:30
Centrum Konferencyjne – Stadion PGE Narodowy
Aleja Poniatowskiego 1, Warszawa

ZAPROSZENIE (pdf)

 

REJESTRACJA

Zapisy odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną. Aby zgłosić chęć uczestnictwa i zarejestrować się na II FED konieczne jest wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego . Termin zgłoszeń upływa 15 listopada 2017 r.

Informacja na podstawie materiałów przesłanych przez organizatora.
Więcej: ogłoszenie konferencji na EPALE