Plany na jesień? Grecja czy Włochy?

 

Polityki publiczne europejskiej jakości - logoW imieniu Sieci SPLOT zapraszamy Was do udziału w bezpłatnych wyjazdach edukacyjnych w ramach ogólnopolskiego projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości”.

 

Trenerzy i trenerki – osoby uczestniczące w wyjazdach mogą zyskać:

 • nowe kompetencje,
 • nowe kontakty z organizacjami realizującymi projekty ogólnoeuropejskie,
 • wymianę doświadczeń,
 • obserwację nowych, innowacyjnych metod pracy z wykorzystaniem nowych technologii i mediów.

 

Trzeba znać język i być osobą pracującą np. w organizacji pozarządowej.

 

Rekrutację prowadzą:

Biuro Sieci SPLOT, Warszawa

województwa: łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, podkarpackie

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Białystok

województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, małopolskie

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Wrocław

województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie

Rekomendacje:

Koordynatorzy projektu rekomendują dla Stopowiczek i Stopowiczów szczególnie wizyty w:

Media Terra Nea (Grecja)

mediaterranea

Główne dziedziny działalności to:

 • międzynarodowe kursy, szkolenia zawodowych,
 • administracja publiczną w zakresie tworzenia/wdrażania polityk publicznych, w szczególności w zakresie współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych (np. tworzenie programów współpracy JST z NGO,
 • konsultacje strategii rozwiązywania problemów społecznych, rewitalizacja społeczna etc,
 • organizowaniu lokalnych nieformalnych warsztatów edukacyjnych:  na temat umiejętności korzystania z mediów / samodoskonalenia się / demokracji i zaangażowanie obywatelskie go organizowaniu eventów społecznych,   tworzeniu sieci, nawiązywaniu kontaktów: eventy otwarte dla lokalnej społeczności oraz we współpracy z innymi podmiotami społecznymi aktywność medialna, media obywatelskie: wspieranie organizacji społecznych, inicjatyw i aktualnych problemów społecznych.

Organizacja posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie następujących zagadnień :

Praca z młodzieżą, polityki młodzieżowe – Wolontariat – Ekonomia społeczna – Edukacja medialna – Solidarność społeczna (m.in. tematyka uchodźców, polityki równościowe).

 

Konsorcjum Oscar Romero (Włochy)

Główne dziedziny działalności to:

 • zlecenia tzw. prac zielonych i innych prac użyteczności społecznej,
 • współtworzenie lokalnej  polityki społecznej – usługi opiekuńcze, edukacyjne, pomoc społeczna, itp. (zlecenia samorządów),
 • agencja pracy (zlecenia samorządów) – użyczenie lokali (jak w przypadku „la Polveriera”),
 • projekty rewitalizacyjne – partnerstwa publiczno-prywatne.

Organizacja posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie następujących zagadnień :

Polityki młodzieżowe, senioralne – Wolontariat – Konsultacje społeczne – Rynek pracy – Integracja społeczna – Wsparcie osób wykluczonych – Wsparcie rodziny – Rewitalizacja miasta – Praca z uchodźcami.

 

Więcej o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne: Polityki publiczne europejskiej jakości

Wyjazdy w ramach projektu pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”. Czas realizacji zadania od 01.03.2016 roku do 31.08.2017 roku.