AKTUALIZACJA: 7.02.2024

26 Szkoła Trenerska – trwa rekrutacja uzupełniająca

26 szkoła - grafika uzupełniająca ogłoszenie

Chcesz prowadzić skuteczne i atrakcyjne szkolenia, przekazywać swoją wiedzę innym?
Twoją pasją jest uczenie innych – młodzieży, dorosłych, seniorów? Doceniasz różnorodność?
Jesteś związany/związana z sektorem obywatelskim, działasz społecznie?
Ważne są dla Ciebie podmiotowość uczestników, inicjowanie i wspieranie zmiany społecznej?

Zgłoś się do 26. edycji Szkoły Trenerskiej!
Pobierz ankietę zgłoszeniową

Numer usługi w Bazie Usług Rozwojowych: 2023/11/21/30043/2022155

 

PROGRAM

Ponad 223 godziny szkoleniowe (w tym 215 godzin zajęć stacjonarnych i 8 godzin sesji online) oraz konsultacje programu i superwizja prowadzonego szkolenia. Założenia edukacyjne i program szkoły zawierają kluczowe elementy niezbędne do rozwoju trenerskiego – łączą podejście psychologiczne (stawiające na relacje międzyludzkie i proces grupowy) z podejściem charakterystycznym dla szkoleń z zakresu zarządzania (określone cele, jasna struktura).

TRENING INTERPERSONALNY

Trening interpersonalny jest wyjazdowy i prowadzony w ośrodku w okolicach Warszawy (z zakwaterowaniem i wyżywieniem dla uczestników). Pozwoli to doświadczyć w jak najlepszym stopniu faz procesu grupowego, ról grupowych i zasad pracy grupy.

TRENING ZADANIOWY

To sprawdzian umiejętności uczestników i uczestniczek w praktyce. Polega na przeprowadzeniu szkolenia pod superwizją. W ramach programu przewidziano około 30 godz. związanych z treningiem zadaniowym (konsultacje, przygotowanie – praca własna, prowadzenie).

CO NAS WYRÓŻNIA?

Szkoła trenerska to edukacyjna podróż połączona z pracą nad sobą i zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Praca w grupie to źródło zarówno wsparcia i docenienia, jak i informacji zwrotnych, czasem konstruktywnej konfrontacji.
Trening interpersonalny pozwoli lepiej poznać siebie, wyciągnąć wnioski rozwojowe dotyczące roli trenerskiej i zrozumieć jaki wpływ mamy na innych.
Kompetencje trenerskie są zdobywane i utrwalane aktywnie, w zadaniach, doświadczeniach, eksperymentach.
DOŚWIADCZENIE
Od 1999 roku realizujemy szkoły trenerskie, które są stałym elementem programowym Stowarzyszenia. Mamy już ponad 670 absolwentów i absolwentek różnego typu szkół trenerskich.

JAKOŚĆ
Dbamy o wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkoleń, które mają wpływ na rozwój organizacji. Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby uczestniczącej w Szkole.

UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA
Szkoła Trenerska przygotowuje do pracy w roli trenera z myśleniem o zmianie społecznej, pracy w lokalnej społeczności, z podejściem, w którym w centrum jest człowiek.

POZNANIE ŚRODOWISKA
Działamy w środowisku ludzi, którym zależy na zmianie społecznej.

ROZWÓJ ZAWODOWY
Szkoła przygotowuje do zawodu trenera/trenerki, edukatora/edukatorki. Posiadamy własny system certyfikacji trenerskiej.

ZAKRES SZKOŁY

Praca z grupą i w grupie

Szkoła jest intensywnym procesem rozwojowym zarówno na poziomie merytorycznym, jak i osobistym. Udział w szkole wiąże się nie tylko z obecnością na zajęciach, ale też przygotowaniem między sesjami (ok. 4-10 godzin/miesiąc) i intensywnym doświadczaniem siebie w pracy z grupą. W związku z tym prosimy przemyśleć decyzję o udziale w Szkole zarówno pod kątem możliwości czasowych jak i w wymiarze osobistym – osobie będącej w sytuacji kryzysu życiowego (np. choroba, rozwód, rozstanie, żałoba) może być trudno w pełni czerpać z udziału w Szkole.

Trening zadaniowy

Oprócz aktywnego udziału w szkoleniach, elementem sprawdzenia umiejętności uczestników i uczestniczek poza szkołą, jest przeprowadzenie szkolenia pod superwizją (odpowiadając na realne potrzeby uczestników). Szkolenie może być prowadzone samodzielnie lub w parze trenerskiej z osobą uczestniczącą w kursie i trwać minimu 6 godz. warsztatowych. Każdy uczestnik/ każda uczestniczka ma zagwarantowane 4 godziny superwizji prowadzonego szkolenia. Trening zadaniowy ma charakter wydarzenia szkoleniowego organizowanego przez całą grupę w wybranej miejscowości. W porozumieniu z Superwizorką i koordynatorem Szkoły można przeprowadzić własne szkolenie poza wydarzeniem.

Konsultacje

W trakcie trwania szkoły wszystkie osoby uczestniczące będą miały możliwość skorzystania z rozmowy rozwojowej z Superwizorką Szkoły oraz skonsultowania metodologicznego programu szkoleniowego przygotowanego na użytek treningu zadaniowego.

WIĘCEJ:

 • REGULAMIN – zasady uczestnictwa w 26. Szkole oraz opis efektów uczenia
 • PROGRAM – zakres tematyczny sesji

HARMONOGRAM

Pełen zakres tematyczny sesji i harmonogram: PROGRAM 26 SZKOŁY

Termin Temat Osoba prowadząca
1 marca 2024 (godz. 17-20) Spotkanie integracyjne (4h – online) Agnieszka Zarzycka
13-16 marca 2024 Trening interpersonalny (40h) Agnieszka Zarzycka
13-14 kwietnia 2024 Zmiana i rozwój – proces uczenia na poziomie osobistym i grupowym – proces grupowy i zmiana (18h) Barbara Chruślicka
11-12 maja 2024 Trening umiejętności komunikacyjnych i facylitacyjnych – Trener/ka w roli facylitatora/ki (18h) Marta Henzler
15-16 czerwca 2024 Metodologia i metodyka uczenia dorosłych, stawianie celów edukacyjnych. Trener/ka w roli organizatora/ki procesu uczenia się (18h) Katarzyna Sekutowicz
14-15 września 2024 Metody i techniki warsztatowe. Trener/ka w roli organizatora/ki procesu uczenia się oraz w roli facylitatora/ki i eksperta/ki (18h) Agnieszka Książek
12-13 października 2024 Prezentacja trenerska. Trener/trenerka w roli eksperta/ki i w roli coacha (18h) Małgorzata Winiarek-Kołucka
6 listopada 2024
(godz. 17-20)
Neurodydaktyka na sali szkoleniowej. Jak uczy się mózg? (4h – online) Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek
8-10 listopada 2024 Szkolenie jako narzędzie zmiany społecznej: badanie potrzeb, projektowanie ewaluacja (25h) Piotr Henzler
7-8 grudnia 2024 Edukacja wolna od dyskryminacji (18h) Agata Teutsch
10-12 stycznia 2025 Etiudy szkoleniowe – przygotowanie się do treningu zadaniowego (27h) Agnieszka Zarzycka
luty – marzec 2025 Trening zadaniowy
4-5 kwietnia 2025 Ja w roli trenerskiej – podsumowanie rozwoju i wyznaczenie kolejnych celów oraz ewaluacja szkoły (15h) Agnieszka Zarzycka – 9h (1. dzień), Warsztat ewaluacyjny – 6h (2. dzień)

GODZINY SZKOLEŃ

Trening interpersonalny (40 godz. szkoleniowych):

 • 1. dzień –10.30-19.30
 • 2 dzień – 8.30-20.30
 • 3. dzień– 8.30-20.30
 • 4. dzień – 8.30-16.30

Szkolenia 27-godzinne:

 • piątek – 10.00-18.30
 • sobota – 9.00-17.30
 • niedziela – 8.00-16.00

Szkolenia 18-godzinne:

 • 1. dzień – 10.00-18.30
 • 2. dzień – 8.00-16.00

KADRA TRENERSKA

Agnieszka Zarzycka
Agnieszka ZarzyckaTrenerka, superwizorka STOP, coach, facylitatorka
Superwizorka Szkoły. Posiada rekomendacje PTP III stopnia, rekomendacje trenerskie i coachingowe grupy TROP. Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie rozwijania umiejętności psychospołecznych, interpersonalnych i menedżerskich oraz współpracy grupowej. Wspiera w organizacjach wdrażanie procesów zmian, pracuje w oparciu o paradygmat systemowy.
Barbara Chruślicka
Barbara ChruślickaTrenerka, Superwizorka STOP
Od ponad 30 lat wspiera działaniami szkoleniowymi i konsultacyjnymi rozwój osób, zespołów i organizacji. Superwizorka wielu zespołów w organizacjach NGO. Prowadzi treningi interpersonalne (ponad 70) i szkolenia dla NGO, biznesu i edukacji. Coach i psychodramatystka. 15 lat kierowała Podyplomowym Studium „Trening Kreatywności i Arteterapia” na UW. Pomaga w rozwoju trenerskim (szkolenia i superwizje) i menadżerskim. Pracuje holistycznie i procesowo.
Marta Henzler
Marta HenzlerTrenerka, superwizorka STOP, animatorka
Pracuje rozwojowo z przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji i organizacji lokalnych, grup nieformalnych, sąsiedztw. Wspiera ich w tworzeniu sytuacji edukacyjnych, które mają uczyć, wzmacniać, rozwijać, budować więzi. Prowadzi długofalowe procesy edukacyjne, głównie superwizje i warsztaty. Na co dzień związana ze Stowarzyszeniem BORIS.
Piotr Henzler
Piotr HenzlerTrener, superwizor STOP
Edukator i trener działający w świecie edukacji stacjonarnej, zdalnej i blended-learningowej. Autor i współtwórca programów szkoleń i cykli edukacyjnych. Pracuje zwykle z osobami związanymi z organizacjami pozarządowymi i instytucjami lokalnymi. Na co dzień związany z Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich.
Agnieszka Książek
Agnieszka KsiążekTrenerka, superwizorka STOP
Pedagożka, arteterapeutka, coach, terapeutka w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Prowadzi treningi  i szkolenia w obszarze rozwoju kompetencji społecznych dla biznesu,  pracowników samorządowych  oraz społeczności lokalnych. Jako trenerka i superwizorka STOP współpracuje w procesach rozwojowych z  organizacjami pozarządowymi.
Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek
Agnieszka Mądrakiewicz-StanekTrenerka rozwoju osobistego, coach, manager kultury
Prowadzi warsztaty rozwoju kompetencji miękkich oraz treningi koncentracji, kreatywności i motywacji. Specjalizuje się w szkoleniach opartych na neuronauce, promujących ideę życia w zgodzie ze swoim mózgiem. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i edukacją. Wspiera nauczycieli i psychologów w efektywnym procesie uczenia, pracy wychowawczej i terapeutycznej.
Katarzyna Sekutowicz
Katarzyna SekutowiczTrenerka, superwizorka STOP
Prowadzi warsztaty, superwizje, mentoringi i długofalowe procesy edukacyjne: grupowe i indywidualne. Trenerka, konsultantka, mentorka i menedżerka w Stowarzyszeniu BORIS.
Agata Teutsch
Agata TeutschEkspertka, trenerka, superwizorka STOP
Zwolenniczka kolektywnych, partnerskich, emancypacyjnych procesów edukacyjnych i rozwojowych; współtworzy warunki sprzyjające podnoszeniu przez osoby, grupy i organizacje, kompetencji w zakresie włączania perspektywy równości i różnorodności, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy,  dostępności, upełnomocnienia (empowerment), samostanowienia i samoobrony (WenDo). Bierze udział w tworzeniu i realizacji takich szkół trenerskich jak, Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego, Akademia Treningu WenDo, Szkoła sTOP i in. Aktualnie skupiona na tworzeniu infrastruktury dla profilaktyki przemocy ze względu na płeć. [fot. Olena Herasym]
Małgorzata Winiarek-Kołucka
Małgorzata Winiarek-KołuckaTrenerka
Psycholożka, superwizorka dramy, certyfikowana trenerka II stopnia. Tworzy i realizuje autorskie programy edukacyjne oraz warsztaty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej obszary zainteresowania to komunikacja interpersonalna, odkrywanie potencjału drzemiącego w ludziach i w grupie, fundrising oraz rozwój zdolności twórczych. Koordynatorka projektów społecznych, Prezeska Zarządu SPD STOP-KLATKA.

 

ZGŁOSZENIA

Rekrutacja jest dwuetapowa:

 • ankieta zgłoszeniowa przesłana do 18 lutego 2024 (rekrutacja uzupełniająca) na adres biuro@stowarzyszeniestop.pl: POBIERZ ANKIETĘ
 • rozmowa kwalifikacyjna na platformie Zoom (termin zostanie ustalony po przesłaniu formularza)
 • po rozmowach kwalifikacyjnych przesyłamy informacje o zakwalifikowaniu się do Szkoły

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkoleń

 • Trening interpersonalny: odbędzie się w ośrodku szkoleniowym pod Warszawą (z noclegiem i pełnym wyżywieniem dla uczestników/czek)
 • Sesje stacjonarne (poza 1. sesją) odbędą się w sali szkoleniowej w Warszawie
 • Sesje online odbędą się na platformie Zoom

Dokumenty związane z rekrutacją

Wielkość grupy

 • 12-14 osób

Cena

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

 • Paulina Sierzputowska (Dyrektorka) – paulina@stowarzyszeniestop.pl, tel. 724 737 117