Sprawozdania roczne, protokoły z Walnego Zgromadzenia