26. Szkoła (2024-2025)

Superwizorka: Agnieszka Zarzycka
Opiekunka procesów: Izabella Gawęcka
Miejsce: Warszawa, Konstancin-Jeziorna (trening interpersonalny)
Grupa szkoleniowa: 12 osób

26. Szkoła to 223 godziny szkoleniowe (w tym 215 godzin zajęć stacjonarnych i 8 godzin sesji online) oraz konsultacje programu i superwizja prowadzonego szkolenia. Założenia edukacyjne i program szkoły zawierają kluczowe elementy niezbędne do rozwoju trenerskiego – łączą podejście psychologiczne (stawiające na relacje międzyludzkie i proces grupowy) z podejściem charakterystycznym dla szkoleń z zakresu zarządzania (określone cele, jasna struktura).

HARMONOGRAM

pobierz: Program (pdf)

Termin Temat Osoba prowadząca
1 marca 2024 (godz. 17-20) Spotkanie integracyjne (4h – online) Agnieszka Zarzycka
13-16 marca 2024 Trening interpersonalny (40h) Agnieszka Zarzycka
13-14 kwietnia 2024 Zmiana i rozwój – proces uczenia na poziomie osobistym i grupowym – proces grupowy i zmiana (18h) Barbara Chruślicka, Edyta Gleich
11-12 maja 2024 Trening umiejętności komunikacyjnych i facylitacyjnych – Trener/ka w roli facylitatora/ki (18h) Marta Henzler. Lena Rogowska-Lewandowska
15-16 czerwca 2024 Metodologia i metodyka uczenia dorosłych, stawianie celów edukacyjnych. Trener/ka w roli organizatora/ki procesu uczenia się (18h) Katarzyna Sekutowicz, Grzegorz Idziak
14-15 września 2024 Metody i techniki warsztatowe. Trener/ka w roli organizatora/ki procesu uczenia się oraz w roli facylitatora/ki i eksperta/ki (18h) Agnieszka Książek, Jolanta
Czernicka-Siwecka
12-13 października 2024 Prezentacja trenerska. Trener/trenerka w roli eksperta/ki i w roli coacha (18h) Małgorzata Winiarek-Kołucka, Marcin Sobaszek
6 listopada 2024
(godz. 17-20)
Neurodydaktyka na sali szkoleniowej. Jak uczy się mózg? (4h – online) Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek
8-10 listopada 2024 Szkolenie jako narzędzie zmiany społecznej: badanie potrzeb, projektowanie ewaluacja (25h) Piotr Henzler
7-8 grudnia 2024 Edukacja wolna od dyskryminacji (18h) Agata Teutsch
10-12 stycznia 2025 Etiudy szkoleniowe – przygotowanie się do treningu zadaniowego (27h) Agnieszka Zarzycka
luty – marzec 2025 Trening zadaniowy
4-5 kwietnia 2025 Ja w roli trenerskiej – podsumowanie rozwoju i wyznaczenie kolejnych celów oraz ewaluacja szkoły (15h) Agnieszka Zarzycka – 9h (1. dzień), Warsztat ewaluacyjny – 6h (2. dzień)

GODZINY SZKOLEŃ

Trening interpersonalny (40 godz. szkoleniowych):

  • 1. dzień –10.30-19.30
  • 2 dzień – 8.30-20.30
  • 3. dzień– 8.30-20.30
  • 4. dzień – 8.30-16.30

Szkolenia 27-godzinne:

  • piątek – 10.00-18.30
  • sobota – 9.00-17.30
  • niedziela – 8.00-16.00

Szkolenia 18-godzinne:

  • 1. dzień – 10.00-18.30
  • 2. dzień – 8.00-16.00