Projekt w ramach sieci POINT

Stowarzyszenie  sTOP jest partnerem w projekcie pn. “ The POINT!: Supporting Healthy Civil Society Leaders (Phase I.)” realizowanym przez Czeskie Centrum Fundraisingu pod parasolem sieci POINT.

Czas realizacji: 01/02/2024–31/12/2024
Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest poprawa i wzmocnienie potencjału i sieci profesjonalnych trenerów i konsultantów z regionów Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów poprzez rozwój sieci POINT. W I fazie projektu szkolenia dla trenerów i moduły webinariów pozwolą starszym ekspertom zdobyć nową wiedzę i przećwiczyć metody uczenia się przez doświadczenie, aby przygotować ich do szkolenia liderów społeczeństwa obywatelskiego w swoich regionach.

Partnerzy

 1. Czech Fundraising Center – Czechy
 2. Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS) – Słowacja
 3. Foundation Catalyst – Serbia
 4. Change Mental Health Association – Węgry
 5. Center for Organizational Consulting and Training (CICO) – Mołdawia
 6. SIQA – Georgian Association of Educational Initiatives – Gruzja
 7. Stowarzyszenie Trenerskie Organizacji Pozarządowych (sTOP) – Polska

Działania

Zaawansowany kurs trenerski (Advanced ToT) 16-21 czerwca 2024, Czeskie Budziejowice

To zaawansowane szkolenie oparte na metodach outdoorowych i przeżyciowych adresowane do 15 doświadczonych osób trenerskich z krajów partnerstwa (5 z Bałkanów Zachodnich, 3 z Partnerstwa Wschodniego- Mołdawia, Rumunia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan i po 1 z krajów Wyszechradu (Polska, Węgry, Słowacja i Czechy, razm 15 osób)

Seria 4 webinarów w aktualnych dla trzeciego sektora tematach (jesień 2024).

Kurs i webinary adresowane są do osób trenerskich i eksperckich z kręgu partnerstwa. Tematy:

 • Ochrona i integracja grup mniejszościowych i osób z niepełnosprawnością
 • Gamifikacja on-line
 • Wykorzystanie IA w szkoleniach i konsultacjach
 • Wizualizacja – modele wizualne, notatki – tworzenie skutecznych narzędzi wizualnych do szkolenia

 

Koordynatorka: Anna Skocz, anna.skocz@stowarzyszeniestop.pl

Więcej na temat projektu i jego aktualności: The POINT! Supporting Healthy Civil Society Leaders (Phase I.)
Więcej na temat sieci POINT: What´s the POINT?