Zapraszamy do udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie

 

 

Zasady organizowania otwartych szkoleń i warsztatów
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych