SZKOŁY TRENERSKIE

> Ruszyła II TURA REKRUTACJI do 24 Szkoły Trenerskiej <

Kontakt w sprawie Szkół Trenerskich: paulina@stowarzyszeniestop.pl

Szkoła Trenerska STOP jest praktycznym i uniwersalnym kursem przygotowującym do pracy w roli trenera/trenerki, edukatora/edukatorki. Uczestnictwo w szkole umożliwia rozwój, zdobycie wiedzy oraz umiejętności pracy z grupami, stwarza okazję do wejścia w środowisko ludzi, którym zależy na zmianie, a wartością jest podmiotowe traktowanie osób i grup.

Dla kogo?

Szkoła skierowana jest do osób, którym bliskie są wartości reprezentowane przez sektor obywatelski, społeczny.

Program szkoły

Program Szkoły Trenerskiej STOP oparty jest o standard edukacyjny. Łączy różne punkty widzenia i podejścia. Podstawowym sukcesem wydaje się być wyraźne dążenie do stworzenia harmonijnej kompozycji, łączącej podejście psychologiczne (stawiające na relacje międzyludzkie, proces grupowy, osobowe spotkanie JA-TY) z podejściem charakterystycznym dla szkoleń zakresu organizacji i zarządzania (jasna struktura, uczenie efektywnego działania, dookreślone cele, dopracowane materiały).

Szkoła nie preferuje jednego stylu trenerskiego, lecz daje ich przegląd. Działania zbiorowe i mądrość zespołu jest dla nas kluczem do działania także w obszarze szkoleń.

Zajęcia Szkoły prowadzone metodami aktywnymi są przez superwizorów, trenerów treningu psychologicznego, jak też trenerów specjalizujących się w obszarze szkoleń dla NGO oraz osoby ze środowiska biznesu.

Wysoka jakość

Ważna jest dla nas dbałość o wysoką jakość szkoleń, które mają wpływ na rozwój organizacji. Pieczę nad szkołami STOP sprawuje Rada Superwizorów. Aspekt autorski zapewniają superwizor/ka szkoły oraz opiekun/ka procesów.

Historia Szkoły Trenerskiej STOP

W 1999 roku grupa trenerów i trenerek, dziś w większości naszych superwizorów i superwizorek, stworzyła program Szkoły Trenerskiej. Pierwsza edycja była wspólnym przedsięwzięciem kilku uznanych organizacji pozarządowych zajmujących szkoleniami. Program Szkoły od jej początków był pracą zbiorową a nie autorskim, jednoosobowym pomysłem.

Dziś mamy już ponad 320 absolwentów i absolwentek naszych Szkół! Wśród nich jest wielu uznanych trenerów i trenerek oraz działaczy sektorowych.