SZKOŁY TRENERSKIE

Zapisz się na listę osób zainteresowanych 27 edycją Szkoły Trenerskiej! Planowany termin ogłoszenia naboru: jesień 2024 (start I kwartał 2025 roku).

ZAPISZ SIĘ

0

ABSOLWENTÓW I ABSOLWNENTEK SZKÓŁ TRENERSKICH I STOPNIA

Szkoła Trenerska STOP jest praktycznym i uniwersalnym kursem przygotowującym do pracy w roli trenera/trenerki, edukatora/edukatorki. Uczestnictwo w szkole umożliwia rozwój, zdobycie wiedzy oraz umiejętności pracy z grupami, stwarza okazję do wejścia w środowisko ludzi, którym zależy na zmianie, a wartością jest podmiotowe traktowanie osób i grup.

Dla kogo?

Szkoła skierowana jest do osób, którym bliskie są wartości reprezentowane przez sektor obywatelski, społeczny.

Program szkoły

Program Szkoły Trenerskiej STOP oparty jest o standard edukacyjny. Łączy różne punkty widzenia i podejścia. Ważne było dla nas stworzenie harmonijnej kompozycji, łączącej podejście psychologiczne (stawiające na relacje międzyludzkie, proces grupowy, osobowe spotkanie JA-TY) z podejściem charakterystycznym dla szkoleń zakresu organizacji i zarządzania (jasna struktura, uczenie efektywnego działania, dookreślone cele, dopracowane materiały). Od 1999 roku realizujemy szkoły trenerskie, które są stałym elementem programowym Stowarzyszenia.

Szkoła nie preferuje jednego stylu trenerskiego, lecz daje ich przegląd. Działania zbiorowe i mądrość zespołu jest dla nas kluczem do działania także w obszarze szkoleń.

Zajęcia Szkoły prowadzone metodami aktywnymi są przez superwizorów, trenerów treningu psychologicznego, jak też trenerów specjalizujących się w obszarze szkoleń dla NGO oraz osoby ze środowiska biznesu.

Wysoka jakość

Dbamy o wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkoleń, które mają wpływ na rozwój organizacji. Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby uczestniczącej w Szkole. Szkoła Trenerska przygotowuje do pracy w roli trenera z myśleniem o zmianie społecznej, pracy w lokalnej społeczności, z podejściem, w którym w centrum jest człowiek.

Historia Szkoły Trenerskiej STOP

W 1999 roku grupa trenerów i trenerek, dziś w większości naszych superwizorów i superwizorek, stworzyła program Szkoły Trenerskiej. Pierwsza edycja była wspólnym przedsięwzięciem kilku uznanych organizacji pozarządowych zajmujących szkoleniami. Program Szkoły od jej początków był pracą zbiorową, ale aspekt autorski zapewniają Superwizor/ka Szkoły.

Wśród naszych absolwentów i absolwentek  jest wielu uznanych trenerów i trenerek oraz działaczy sektorowych.