Sustainability Matrix for ALE Institutions

Projekt Sustainability Matrix for ALE Institutions – SMALEI Erasmus+ ma za zadanie wzmocnić działania na rzecz zrównoważonego rozwoju instytucji i organizacji zajmujących się uczeniem się i edukacją dorosłych (ALE) w całej Europie oraz zwiększyć ich możliwości wprowadzania perspektywicznych zmian społecznych w obszarze zielonej tranzycji.

Projekt zwiększa świadomość na temat wyzwań związanych z ochroną środowiska i zmianą klimatu oraz umożliwia instytucjom ALE podjęcie konkretnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju wewnątrz i na zewnątrz ich organizacji. Na przestrzeni 36 miesięcy, 7 organizacji partnerskich opracuje zielone kompetencje i metodologie uczenia i podejścia do edukacji dla osób pracujących i edukujących w instytucjach ALE, które będą sprzyjać zmianom zachowań i przyczyniać się do zrównoważenia środowiskowego obszaru Unii Europejskiej.

Partnerzy projektu opracują matrycę do oceny istniejących aspektów zrównoważonego rozwoju, narzędzia praktyczne i zalecenia w zakresie kreowania polityk w organizacjach ALE. Stworzone narzędzia i rekomendacje zostaną przetestowane przez wszystkich partnerów, tak aby wyniki mogły być przeniesione do innych organizacji i krajów.

Termin realizacji:  kwiecień 2022 – marzec 2025
Nr projektu: 101049582 / ERASMUS-EDU-2021-PCOOP-ENGO
Strona projektu: www.smalei.eu

MATRIX

Partnerzy projektu opracują matrycę (Matrix) do oceny istniejących aspektów zrównoważonego rozwoju, praktyczne narzędzia i zalecenia w zakresie kreowania polityk w organizacjach ALE. Stworzone narzędzia i rekomendacje zostaną przetestowane przez wszystkich partnerów, tak aby wyniki mogły być przeniesione do innych organizacji i krajów.

Obszary, których dotyczy Matrix, będą następujące:

 1. Zrównoważenie środowiskowe instytucji
 2. Ekologiczne umiejętności trenerów i pracowników
 3. Zaangażowanie osób uczących się
 4. Zwiększanie świadomości obywateli
 5. Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

SMALEI zmotywuje instytucje do większej współpracy z interesariuszami z innych sektorów i podjęcia aktywnej roli we wzmacnianiu europejskiego aktywnego obywatelstwa.

PARTNERZY

Loga partnerstwa SMALEI

 1. The European Association for the Education of Adults (EAEA) – Belgia (lider)
 2. European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL) – Belgia
 3. The Baden-Württemberg Adult Education Association (VHS Verband) – Niemcy
 4. Glokala – Szwecja
 5. Department of Education of the Basque Government – Autonomiczna Wspólnota Basków w Hiszpanii
 6. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych – Polska
 7. Yuva Association – Turcja

AKTUALNOŚCI

RELACJE


Koordynatorka: Anna Skocz, anna.skocz@stowarzyszeniestop.pl
Ekspertka merytoryczna: Agnieszka Borek, agnieszka.borek@stowarzyszeniestop.pl