Stowarzyszenie Trenerskie Organizacji Pozarządowych (sTOP)

Jesteśmy ogólnopolską organizacją pozarządową zrzeszającą ponad 230 osób pracujących w obszarze edukacji dorosłychdziałających na rzecz zmiany społecznej.

Od 1998 r. pomagamy trenerom i trenerkom pracującym na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na różnych etapach kariery zawodowej. Prowadzimy szkoły trenerskie (na poziomie podstawowym i zaawansowanym, specjalistyczne, branżowe) oraz superwizje indywidualne i grupowe, wspierające trenerów i trenerki w indywidualnym rozwoju zawodowym i osobistym. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy jeden z pierwszych w Polsce system certyfikacji trenerskiej.

Uczestniczymy w projektach międzynarodowych. Dzielimy się informacjami na temat trendów w edukacji dorosłych, wartościowych źródeł wiedzy, sposobów i metod pracy trenera(ki), wykorzystania nowoczesnych technologii w uczeniu dorosłych. Jesteśmy aktywni w poszukiwaniu nowości w dziedzinie szkoleń, edukacji, rozwoju, zmiany w Polsce i za granicą. Współpracujemy z organizacjami, instytucjami, ekspertami, realizujemy projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych oraz szkolenia na zamówienie konkretnych grup.

NASZA MISJA

Naszą misją jest wspieranie osób, organizacji i środowisk w tworzeniu społeczeństwa otwartego, włączającego i uczącego się przez całe życie.

Wspieramy trenerki i trenerów oraz organizacje działające na rzecz zmiany społecznej w rozwoju i w poszukiwaniu nowych rozwiązań:

  • inspirujemy siebie i innych,
  • wspieramy budowanie relacji zawodowych i prywatnych,
  • dbamy o jakość edukacji i własny rozwój.

ZMIANA NAZWY STOWARZYSZENIA

Z dniem 25 marca 2023 zmieniliśmy nazwę z Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych na Stowarzyszenie Trenerskie Organizacji Pozarządowych. Zmiana została wprowadzona w KRS z dniem 17 maja 2023 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Katarzyna Radzikowskiej opisującym potrzebę i proces zmiany kilku literek, tak aby “trenerów” stało się “trenerskie”: Mała wielka zmiana. sTOP – organizacja z 25-letnią tradycją – zmienia nazwę