Jesteśmy ogólnopolską organizacją pozarządową zrzeszającą prawie 200 osób pracujących w obszarze edukacji dorosłychdziałających na rzecz zmiany społecznej.

Od 1998 r. pomagamy trenerom i trenerkom pracującym na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na różnych etapach kariery zawodowej. Prowadzimy szkoły trenerskie (na poziomie podstawowym i zaawansowanym, specjalistyczne, branżowe) oraz superwizje indywidualne i grupowe, wspierające trenerów i trenerki w indywidualnym rozwoju zawodowym i osobistym.

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy jeden z pierwszych w Polsce system certyfikacji trenerskiej.

Uczestniczymy w projektach międzynarodowych. Dzielimy się informacjami na temat trendów w edukacji dorosłych, wartościowych źródeł wiedzy, sposobów i metod pracy trenera, wykorzystania nowoczesnych technologii w uczeniu dorosłych. Jesteśmy aktywni w poszukiwaniu nowości w dziedzinie szkoleń, edukacji, rozwoju, zmiany w Polsce i za granicą. Współpracujemy z organizacjami, instytucjami, ekspertami, realizujemy projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych oraz szkolenia na zamówienie konkretnych grup.

Potrafimy rozbudzać pasje i rozwijać talenty u ludzi oraz wzmacniać organizacje pozarządowe i inne formy samoorganizacji społecznej.