Loga NIW PROO STOP

2020-2022

Projekt finansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Projekt rozwojowy, w ramach którego otrzymaliśmy wsparcie na działania statutowe oraz na rozwój instytucjonalny. Jego realizacja jest ściśle powiązana ze strategia rozwojową STOP i wprost odpowiada na nasze bieżące potrzeby.
Więcej o projekcie

2020-2021

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna.

Kontynuacja projektu, którego celem jest wzmocnienie kompetencji naszych członków i członkiń oraz polepszenie współpracy międzynarodowej.
Więcej o projekcie

SIRES II - belka z logotypami

2020-2023

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest budowanie i wzmacnianie kompleksowości oraz trwałości systemu wsparcia w 16 regionach i na poziomie ponadregionalnym, poprzez działania doradcze i rzecznicze dotyczące spójności polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej.

Więcej o projekcie

Logo STOP Akcja:Aktywizacja

2020

Projekt finansowany ze środków własnych.

Projekt dla członków i członkiń STOP na współtworzenie materiałów merytorycznych, z których jako STOP będziemy mogli korzystać.
Więcej o projekcie

2019-2021

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna.

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy Stowarzyszenia, wzmocnienie kompetencji naszych członków i członkiń oraz polepszenie współpracy międzynarodowej.
Więcej o projekcie

2019-2021

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcja 2: Edukacja Dorosłych

W ramach projektu chcemy wzmocnić ofertę edukacyjną kierowaną do imigrantów poprzez rozwój umiejętności identyfikacji kompetencji, adaptacji do zróżnicowanych warunków nauczania i indywidualnych potrzeb oraz walidacji kompetencji nabywanych w uczeniu nieformalnym i pozaformalnym. Projekt partnerski z Francją, Włochami i Węgrami.
Więcej o projekcie

2019-2021

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcja 2: Młodzież

Celem projektu jest promowanie skutecznych i efektywnych nieformalnych szkoleń i działań w ramach nieformalnej edukacji w zakresie zwiększenia umiejętności obywatelskich i społecznych młodych ludzi, także w celu wspierania ich integracji społecznej i uczestnictwa w demokratycznym życiu Unii Europejskiej. Projekt partnerski z Włochami, Francją, Szwecją, Rumunią i Wielką Brytanią.
Więcej o projekcie

2018-2021

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcja 2: Edukacja Dorosłych

Celem projektu jest poszerzenie i rozwijanie kompetencji trenerów i edukatorów uczących osoby dorosłe, głównie w obszarze nauczania dorosłych o niskich kwalifikacjach. Projekt partnerski z Czechami, Finlandią, Belgią i Włochami.
Więcej o projekcie