Logo Erasmus plus

2017-2020

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest trwały i kompleksowy system wsparcia ekonomii społecznej poprzez prowadzenie działań doradczych i rzeczniczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w zakresie spójności polityk publicznych. Projekt realizowany w partnerstwie:
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS) – lider projektu
Fundacja Idea Rozwoju (FIR) – partner projektu
Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP) – partner projektu

Więcej o projekcie

2018-2019

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność osób pracujących z młodzieżą

Celem projektu jest zapoznanie trenerów/ek, edukatorów/ek pracujących z młodzieżą ze skutecznymi narzędziami pracy z młodymi ludźmi w celu rozwijania ich umiejętności obywatelskich i społecznych oraz zwiększenia ich aktywnego uczestnictwa w zmianach społecznych.
Więcej o projekcie

2018-2019

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność osób pracujących z młodzieżą

Celem projektu jest zapoznanie trenerów/ek, edukatorów/ek pracująch z młodzieżą ze skutecznymi narzędziami pracy z młodymi ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, ze szczególnym naciskiem na młodych NEET. Projekt partnerski.

Więcej o projekcie

2018-2019

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności cyfrowych osób dorosłych, ich bezpieczeństwa w internecie i pozycji na rynku pracy.

Więcej o projekcie

2018-2019

Projekt realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja dorosłych.

Realizacja projektu umożliwi podniesienie jakości pracy Stowarzyszenia, wzmocnienie kompetencji naszych członków i członkiń oraz polepszenie współpracy międzynarodowej.

Więcej o projekcie

2018-2019

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Więcej o projekcie

2017-2018

Project is supported by the Visegrad Fund and the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands Project.

Więcej o projekcie
Logo FIO

2017

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Więcej o projekcie
Logo Lublin

2017

Zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017 roku.Więcej o projekcie

Logo Erasmus plus

2015-2016

Projekt współfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Więcej o projekcie

Logo Erasmus plus

2015-2016

Projekt współfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Więcej o projekcie

Logo Program uczenia się przez całe życie

2013-2015

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Więcej o projekcie

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - logo

2013-2014

Szkolenia „Dobre spotkanie. Jak to zrobić?” prowadzone były przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która realizuje Program Rozwoju Bibliotek.
Więcej o projekcie - biblioteki.org

2012-2014

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej o projekcie

2013

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013Więcej o projekcie


2010-2013
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.Więcej o projekcie

2010-2012

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoWięcej o projekcie

2010-2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoWięcej o projekcie

2009-2010

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej o projekcie

Logo FIO

2009-2010

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009
Więcej o projekcie

Logo Marszałek

2009

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
Więcej o projekcie

2008-2009

Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Więcej o projekcie

2007-2008

Projekt finansowany ze środków Funduszu Probonus finansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Motta i Fundacji Forda
Więcej o projekcie