Składka członkowska

Członkowie i członkinie Stowarzyszenia opłacają składkę członkowską zgodnie z REGULAMINEM OPŁACANIA SKŁADKI.

Od 2023 roku roczna składka wynosi 200 zł (ok. 16,67 zł/miesięcznie). W poprzednich latach wynosiła: 2022 – 200 zł, 2021 – 180 zł.

Wpłaty składki można dokonać w formie:

  • bezgotówkowej – przelewem na konto nr 68 1140 2004 0000 3502 7824 9505 (mBank) z podaniem imienia i nazwiska osoby, za którą składka jest opłacana,
  • gotówkowej – w formie wpłaty KP.