System certyfikacji sTOP

System certyfikacyjny został stworzony w celu wspierania rozwoju i potwierdzania kompetencji trenerskich członków i członkiń sTOP – trenerów i trenerek związanych ze środowiskiem pozarządowym. System funkcjonuje od 2009 roku i opiera się na opracowanych przez nas standardach. W 2022 roku został odświeżony i dostosowany do spełniania swojej rozwojowej funkcji w jak największym zakresie.

System jest skierowany do członków i członkiń i obecnie obejmuje dwa certyfikaty: Trenerski i Superwizyjny.

Dwa systemy certyfikacji, czyli stary i nowy

TROCHĘ HISTORII

Do marca 2022 roku funkcjonował czterostopniowy system certyfikacji: certyfikat bazowy (po Szkole Trenerskiej), I, II i III stopnia, które były zróżnicowane pod względem wymogów formalnych izakresu doświadczenia. W tej klasyfikacji III stopień był „najwyższy” i osoby go posiadające stawały się  Superwizorkami i Superwizorami sTOP.

W latach 2020-2021 prowadziliśmy konsultacje systemu oraz prace nad jego odświeżeniem i dostosowaniem do obecnych realiów szkoleniowych  oraz potrzeb rozwojowych trenerów i trenerek. W tym czasie stary system był „zamrożony” i nie były prowadzone nowe procesy certyfikacyjne.

Jesteśmy obecnie w okresie przejściowym i funkcjonują tymczasowo dwa systemy. Certyfikat II i III wpisuje się w obecne wymagania i będzie podlegał przejściu na obecny system.

AKTUALNA BAZA CERTYFIKATÓW

 

Co obejmuje certyfikacja?

System certyfikacji obejmuje dwa certyfikaty:

 • Certyfikat Trenerski: dla osób posiadających doświadczenie minimum 400 godz. szkoleniowych lub innych działań edukacyjnych, w tym w prowadzeniu długich form oraz procesów edukacyjnych.
 • Certyfikat Superwizyjny: dla osób z doświadczeniem w szkoleniu i wspieraniu trenerów i trenerek.
    Ikona - notes, znak ok

Certyfikacja oparta jest na wymogach i kompetencjach określonych na konkretny certyfikat. Kluczowym elementem procesu jest superwizja.Otworzenie procesu certyfikacji jest decyzją osoby certyfikującej się. Proces superwizji na oba certyfikaty przebiega w podobny sposób i polega na pracy osoby superwizowanej z Superwizorem/ką, którzy wspólnie ustalają ścieżkę i czas superwizji. Po zakończeniu procesu superwizji, Superwizor/ka razem z min. dwoma  innymi Superwizorami/kami jako Komisja Certyfikacyjna podjmuje  decyzję o przyznaniu lub nie certyfikatu.

Nie pobieramy opłat za otworzenie procesu certyfikacji, wydanie certyfikatu lub jego przedłużenie. Wynagrodzenie za pracę Superwizora/ki jest ustalane między Superwizorem/ką a osobą superizowaną.  Jednocześnie sTOP będzie starał się prowadzić działania, które pozwolą na bezpłatne korzystanie z superwizji.

Certyfikat Trenerski

Trener/trenerka posiadający/a ten certyfikat:

 • Prowadzi działania edukacyjne na rzecz tworzenia społeczeństwa otwartego, włączającego i uczącego się przez całe życie.
 • Działa zgodnie z zasadami kodeksu etycznego sTOP.
 • Posiada doświadczenie w prowadzeniu działań edukacyjnych na poziomie minimum 400 godzin.
 • Ma doświadczenie prowadzenia długich form szkoleniowych, procesów edukacyjnych stacjonarnych lub online oraz działań edukacyjnym z kotrenerem/kotrenerką.
 • Posiada wymagane kompetencje trenerskie.

Certyfikat Superwizyjny

Trener/trenerka posiadający/a ten certyfikat:

 • Prowadzi działania edukacyjne na rzecz tworzenia społeczeństwa otwartego, włączającego i uczącego się przez całe życie.
 • Działa zgodnie z zasadami kodeksu etycznego sTOP.
 • Jest aktywnym trenerem/ aktywna trenerką.
 • Prowadzi edukację z zakresu kompetencji uczenia dorosłych (T&T) przy wykorzystaniu różnych form edukacyjnych (indywidualnych, grupowych, stacjonarnych, online itp.) innych osób prowadzących procesy edukacyjne, np. edukatorów/ek, nauczycieli/ek, trenerów/ek.
 • Ma doświadczenie w szkoleniu trenerów i trenerek oraz wspierania ich w rozwoju.
 • Posiada wymagane kompetencje trenerskie.
 • Posiada wymagane kompetencje superwizyjne.

 

Jak przebiega proces certyfikacji?

 1. Zanim przystąpisz do procesu certyfikacyjnego przeczytaj informacje dotyczące superwizji i zapoznaj się z wymaganiami.
 2. Certyfikacja trenerska i superwizyjna jest dostępna tylko dla członków i członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.
 3. Certyfikat Trenerski i Certyfikat Superwizyjny jest przyznawany na pięć lat. Przed upłynięciem ważności możesz złożyć wniosek o przedłużenie certyfikatu o kolejne pięć lat.
 4. Wybierz Superwizora/kę z listy sTOP lub skontaktuj się z biurem, aby wspólnie wybrać odpowiednią osobę.
 5. STOP nie pobiera żadnych opłat za otworzenie procesu certyfikacji, wydanie certyfikatu lub jego przedłużenie.
 6. Wynagrodzenie za pracę Superwizora/ki jest ustalane między Superwizorem/ką a osobą superizowaną.  Jednocześnie STOP będzie starał się prowadzić działania, które pozwolą na bezpłatne korzystanie z superwizji.
 7. Aby przystąpić do procesu certyfikacji wypełnij i prześlij ankietę zgłoszeniową – to uruchamia proces certyfikacji.
 8. Ścieżka i czas superwizji jest ustalana wspólnie przez Ciebie  i Superwizora/kę. (Zob. Proces superwizji)
 9. Po zakończeniu procesu superwizji Superwizor/ka razem z min. dwoma innymi Superwizorami/kami (zaproszonymi spośród wszystkich Superwizoró/ek) spotyka się w ramach Komisji Certyfikacyjnej, aby podjąć decyzje odnośnie przyznania lub nie certyfikatu. Na spotkaniu Komisji Superwizor/ka przedstawia wnioski z superwizji, które są dyskutowane i podejmowana jest wspólna decyzja. Komisja Certyfikacyjna działa społecznie i jest tworzona pod konkretną certyfikację.
 10. Komisja Certyfikacyjna przesyła dokumenty i swoją decyzję do biura sTOP, które skontaktuje się z Tobą.
 11. W przypadku pozytywnej decyzji biuro wystawia i przesyła certyfikat (w formie elektronicznej  i na życzenie oryginał).
 12. W przypadku negatywnej decyzji dostaniesz rekomendacje od Superwizora/ki. Możesz także odwołać się od decyzji Komisji do Zarządu sTOP w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Zarząd w ciągu 14 dni podejmuje decyzje.

Co zawiera proces superwizji?

Proces superwizji certyfikacyjnej ma na celu sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o certyfikat ma doświadczenie i kompetencje zgodne z wymaganiami i kryteriami dla danego certyfikatu.

Proces superwizji certyfikacyjnej może być prowadzony różnymi ścieżkami w zależności od certyfikatu:

 • Certyfikat Trenerski – proces superwizji w oparciu o ścieżkę ustaloną z Superwizorem/ką
 • Certyfikat Superwizyjny – proces superwizji w oparciu o ścieżkę ustaloną z Superwizorem/ką lub ukończenie Szkoły Superwizyjnej (zgodnie z jej założeniami) (Zob. Ogłoszenie 1. edycji Szkoły Superwizji)

Przebieg procesu superwizji certyfikacyjnej w oparciu o ścieżkę ustaloną z Superwizorem/ką:

 1. Przed przystąpieniem do procesu superwizji należy:
  1. Zapoznać się z materiałami i infografikami dla osoby certyfikującej się,
  2. Wybrać Superwizora/kę,
  3. Przesłać ankietę zgłoszeniową.
 2. Proces superwizji zaczyna się od rozmowy osoby certyfikującej się z Superwizorem/ką
 3. Rozmowa z Superwizorem/ką ma na celu lepsze poznanie doświadczenia osoby certyfikującej się, pogłębienia informacji z ankiety zgłoszeniowej i ustalenie przebiegu procesu superwizji.
 4. Proces superwizji ma na celu sprawdzenie czy osoba spełnia kryteria na certyfikat.
 5. Ścieżka i czas superwizji jest decyzją wspólną Superwizora/ki i osoby certyfikującej się.
 6. Proces superwizji powinien zawierać obserwację uczestniczącą osoby certyfikującej się (stacjonarną lub online). Osoba certyfikująca się i Superwizor/ka ustalają, jakie działania edukacyjne będą obserwowane w ramach superwizji, ile godzin będzie trwała obserwacja, aby można było ustalić, czy osoba ma kompetencje niezbędne do uzyskania certyfikatu. W razie potrzeby proces superwizji można przedłużyć, o ile obie strony się na to zgadzają.
 7. Osoba certyfikująca się dostaje informację zwrotną od Superwizora/ki odnoszącą się do kompetencji określonych na certyfikat.

Chcę rozpocząć proces certyfikacji!

WYBIERZ SUPERWIZORA/KĘ

Skontaktuj się z wybrana osobą bezpośrednio lub napisz do biura jeśli potrzebujesz wsparcia w wyborze osoby.

Wynagrodzenie za pracę Superwizora/ki jest ustalane między Superwizorem/ką a osobą superizowaną. Będziemy także prowadzić działania dzięki, którym będzie można skorzystać z darmowej superwizji.

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 1. Zapoznaj się z wymogami na certyfikat
 2. Pobierz odpowiedni wniosek (.docx)
 3. Wypełnij i wyślij zgłoszenie na maila: biuro@stowarzyszeniestop.pl

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do wypełnienia:

Opisy procesów, listy kompetencji:

Przejście ze starego systemu na nowy

Zasady przejścia z czterostopniowego systemu certyfikacji jakości szkoleń do nowego systemu certyfikacji trenerskiej i superwizyjnej:

 1. Certyfikat bazowy i certyfikat trenerski I stopnia – nie przechodzą do nowego systemu. Ważność wszystkich certyfikatów kończy się 31.12.2026 rok. Do tego czasu osoby posiadające te certyfikaty powinny przejść procedurę certyfikacyjną, aby otrzymać Certyfikat Trenerski.
 2. Osoby posiadające Certyfikat II i III stopnia jakości szkoleń mogą otrzymać  Certyfikat Trenerski po przesłaniu wniosku o przedłużenie wg nowego systemu. Czas na przesłanie wniosku jest do 28.02.2023 roku. W przypadku braku wniosku certyfikat wygasa.
 3. Osoby posiadające Certyfikat III stopnia  jakości szkoleń mogą otrzymać  Certyfikat Superwizyjny po przesłaniu wniosku o przedłużenie wg nowego systemu. Czas na przesłanie wniosku jest do 28.02.2023 roku. W przypadku braku wniosku certyfikat wygasa.

Kontakt

 • Paulina Sierzputowska paulina@stowarzyszeniestop.pl