The Wellbeing of Refugees’ Supporters

Projekt The wellbeing of Refugees’ Supporters (Well-Support) porusza zagadnienia dobrostanu osób wspierających innych i kultury dbania o dobrostan w organizacjach, które prowadzą działania wspierające uchodźców i uchodźczynie oraz grupy wykluczone. Wspieramy osoby pomagające innym, które narażone są na długotrwały wysiłek i stres związany z pomaganiem potrzebującym.

Termin realizacji:  grudzień 2022 – listopad 2024
Nr projektu: 2022-1-PL01-KA220-ADU-000089996
Program: Erasmus+ Edukacja dorosłych – Partnerstwa współpracy

NASZE DZIAŁANIA

WSPARCIE TRENERÓW I TRENEREK

Chcemy wmocnić  i wyposażyć trenerów i trenerki oraz edukatorów i edukatorki w niezbędną wiedzę, umiejętności, wartości i postawy, aby wspierać różne grupy osób wspierających innych

PRACA Z OSOBAMI WSPIERAJĄCYMI

Chcemy stworzyć nowy model edukacji pomagający trenerom i trenerkom w pracy z grupami osób wspierających, tak aby wesprzeć ich w utrzymanie dobrostanu i dbaniu o siebie.

KULTURA DBANIA O DOBROSTAN

Chcemy promować kulturę dbania o dobrostan w organizacjach, które prowadzą działania wspierające uchodźców i uchodźczynie oraz grupy wykluczone.

DOBROSTAN OSÓB WSPIERAJĄCYCH

Chcemy wzmocnić i wyposażyć osoby wspierające innych (pracowników i pracowniczek oraz wolontariuszy i wolontariuszek) w narzędzia pozwalające dbać o dobrostan i zmniejszające ryzyko wypalenia.

PARTNERZY

AKTUALNOŚCI