Let’s do it! Wzmocnienie umiejętności trenerów i trenerek zmiany społecznej

W grudniu 2022 roku rozpoczęliśmy realizację projektu dotyczącego mobilności kadry edukacyjnej oraz uczestników i uczestniczek Szkół. Projekt wpisuje się w strategię rozwojową sTOP i ma na celu:

  1. Podnoszenie kompetencji trenerów i trenerek NGO zajmujących się edukacją dorosłych  i działających na rzecz zmiany społecznej, w tym wsparcie osób trenerskich z długim stażem w dalszym rozwoju ich kompetencji, zaktualizowanie wiedzy i nabycie nowych
    umiejętności.
  2. Przyciągnięcie młodego pokolenia trenerów i trenerek w celu wspierania ich rozwoju zawodowego w obszarach związanych ze zmianą społeczną.
  3. Zbudowanie eksperckiej pozycji sTOP w Europie i przygotowanie kadry szkolącej grupy międzynarodowe.

Termin realizacji: 1 grudnia 2022 – 31 maja 2024
Numer projektu: 2022-1-PL01-KA122-ADU-000071010

DZIAŁANIA

Planujemy organizację trzech szkoleń szytych na miar, w każdym będzie uczestniczyć 10 osób. Tematyka:

  1. Dialog w konflikcie
  2. Dobrostan w pracy trenera i osoby uczącej się
  3. Praca z osobami wykluczonymi, uchodźcami i migrantami

REKRUTACJA

POBIERZ: REGULAMIN REKRUTACJI

Rusza 1. etap rekrutacji!

Uruchamiamy rekrutację na szkolenie Dialogue in Conflict, w dniach 22-26 maja 2023 roku, w Lillehammer (Norwegia).

Organizator: Nansen Center for Peace and Dialogue
Liczba osób ze sTOP: 10

Dialogue in Conflict

This training is an introductory composition of topics relevant for applying dialogue as an approach to transform conflicts, including tools for communication and conflict analysis. It is a five-day process-oriented course and consists of interactive exerciseswheretheparticipants bring in their own experiences from various fields and experiences.

The main components in the program are:

Identity – Exercises for learning to know oneself and others and building group trust. Focus on the importance of identity in communication and as an entry point to a dialogical approach.

Introduction to the dialogue method – Introduction to the Nansen approach to dialogue as a method and platform for transformation. Further exploration of the concept through reflective exercises and experience with doing dialogue.

Deep listening and the art of asking questions – Familiarization with the most fundamental tools in dialogue: deep listening and asking dialogical questions. Through interactive exercises the participants will experience and practice these tools and reflect on how to improve in these important skills.

Tools for conflict analysis – Conflict analysis is the basis for creating a transformative dialogue process. Participants will use examples of conflicts from their own life experiences in practicing and executing different stages of analysing the conflict and its actors.

Dialogue as a tool in conflict transformation – Introduction and reflection about the role of dialogue in a conflict transformation process. Includes an introduction to conflict transformation theory and insight into how dialogue is embedded in this approach.

Basic understanding of the role of the facilitator – Short introduction to the role of the facilitator. Some participants will try out the role in a role-play session.

Introduction to and experiencing a public dialogue session – Participants get familiar with the concept of public dialogue through short introduction and practical experience

ZGŁOSZENIA: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (do 5 marca 2023)