Projekt Erasmus+

Na początku 2022 roku rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu Education and Art for Social Inclusion (EASI), który tematyka koncentruje sią na włączeniu społecznym młodych osób poprzez zastosowanie arteterapii jako narzędzia edukacyjnego, które stymuluje wewnętrzny potencjał osoby, pomaga zaplanować i rozwijać własny pomysł na życie oraz wpływa na ich poczucie samorealizacji.  Celem projektu jest rozwijanie umiejętności osób pracujących na rzecz włączenia społecznego młodych osób poprzez metodologie arteterapii.

Arterapia w podejściu edukacyjnym skutecznie promuje integracje społeczną młodych osób, poprzez:

  • uświadomienie swojego potencjału,
  • zwiększenie samooceny,
  • zwiększenie zdolności do proaktywnego reagowania na stres (odporność),
  • rozwijanie umiejętności społecznych i tworzenia relacji.

Termin realizacji: 1.02.2022 – 27.07.2024
Nr projektu: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000029776

Partnerzy:

  1. Uildm Saviano Francesco Ciccone Odv – Włochy (lider)
  2. Storie di Mondi Possibili– Włochy
  3. Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos (ARCSS) – Portugalia
  4. Civic Orientation and Social Integration (COSI) – Rumunia
  5. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP (NGO Trainers’ Association) – Polska

 

AKTUALNOŚCI