Projekt realizowany był w terminie czerwiec-grudzień 2013. Jego celem był wzrost jakości działań rozwojowych skierowanych do grup w wieku 60+ oraz upowszechnianie wypracowanych metod edukacji.

W projekcie przeprowadziliśmy kilka różnorodnych działań służących podniesieniu jakości oferty edukacyjnej skierowanej do osób w późnej dorosłości. Zorganizowaliśmy seminarium, konferencje i szkolenia oraz wydaliśmy publikację. Do udziału zaprosiliśmy osoby zainteresowane wsparciem aktywności społecznej osób starszych oraz chcące poszerzyć kompetencje w zakresie pracy z grupami w wieku 60+

Eksperci:

 1. Profesor Tadeusz Parnowski
 2. doktor Anna Tylikowska
 3. doktor Radosław Kaczan

Prezentacja  projektów wspierających seniorów:

 1. Małgorzata Kijak-Olechnicka – Akademia +50, Projekt „Tańce w parku”
 2. Katarzyna Ścieszka – Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”, Projekt „Seniorzy w akcji”
 3. Marek Cylny – Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Projekt „Latarnicy”
 4. Łukasz Szewczyk – Stowarzyszenie Pracownia Filmowa COTOPAXI, Projekt „Późne debiuty

Paneliści:

 1. Marek Cylny
 2. Violetta Jakubowska-Krupińska
 3. Karolina Jurga
 4. Magda Sikora

termin: 7-8 września, 28-29 września 2013
trenerzy: Edyta Bonk, Przemysław Kluge

Zrealizowaliśmy dwa szkolenie skierowane do osób, które chciały pogłębić praktyczne kompetencje w pracy z osobami w późnej dorosłości. Na zaliczenie uczestnicy i uczestniczki przeprowadzili, na podstawie przygotowanego na zajęciach programu, własne warsztaty dla seniorów na Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz z innych organizacji działających na rzecz osób seniorów.

UCZESTNICY/CZKI:

 1. Bożena Andrychowicz
 2. Katarzyna Binda
 3. Magdalena Bury-Zadroga
 4. Karolina Buszkiewicz
 5. Barbara Domaradzka
 6. Liliana Helwich
 7. Joanna Kalińska
 8. Małgorzata Kijak-Olechnicka
 9. Joanna Korzeniewska
 10. Anna Kuć
 11. Beata Podlasek
 12. Paweł Pogorzelski
 13. Barbara Rostek
 14. Beata Tarnowska
 15. Zbigniew Tochwin
 16. Katarzyna Trzeciak
 17. Paulina Wójcik
 18. Grzegorz Zmarzły
 19. Magdalena Zylik

Publikacja “Edukacja osób starszych – uwarunkowania, trendy, metody” jest skierowana do trenerów, wykładowców i różnych organizacji działających na rzecz aktywności społecznej osób starszych lub chcących rozpocząć taką działalność.

Spis treści:

Część 1 – Uwarunkowania poznawcze osób starszych

1. Jak się starzejemy? Wymiar biologiczny procesu starzenia się, Tadeusz Parnowski
2. Jak się starzejemy? – aspekty psychologiczne, Anna Tylikowska
3. Społeczne aspekty bycia seniorem a rozwój osób w okresie późnej dorosłości, Julia Anastazja Sienkiewicz Wilowska
4. Potrzeby osób starszych w kontekście procesu uczenia się, Magdalena Sikora

Część 2 – Osoby starsze w procesie edukacji

5. Seniorzy – trendy, wyzwania, działania, Katarzyna Lipka-Szostak
6. Projekt „Metody edukacji osób starszych” w pigułce, Joanna Zienkiewicz
7. Warsztaty trenerskie w projekcie „Metody edukacji osób starszych”, Przemysław Kluge
8. Edukacja komputerowa osób starszych. Jak to się robi w bibliotece? Refleksje z wieloletnich doświadczeń w pracy z seniorami, Beata Tarnowska
9. Na przekór stereotypom – zajęcia w terenie z seniorami, Magdalena Bury-Zadroga
10. Międzypokoleniowość – co to takiego?, Magdalena Zylik
11. To ty byłeś kiedyś młody, dziadku? – metoda biograficzna wspierająca dialog międzypokoleniowy, Karolina Buszkiewicz, Paulina Wójcik
12. Kobiecość w Jesieni Życia – psychologiczne warsztaty dla kobiet, Beata Podlasek
13. Rola prowadzącego zajęcia edukacyjne z seniorami, Edyta Bonk
14. Notki o Autorach

Edukacja osób starszych - okładka

POBIERZ PUBLIKACJĘ

Prezentacja metod pracy z seniorami:

 1. Beata Tarnowska – Kursy komputerowe dla osób starszych
 2. Beata Podlasek – Warsztaty miękkie dotyczące rozwoju kompetencji
 3. Katarzyna Binda – Wykład jako metoda pracy z seniorami
 4. Paulina Wójcik i Karolina Buszkiewicz – Warsztaty międzypokoleniowe

Panel dyskusyjny:

 1. Katarzyna Binda
 2. Elżbieta Juźwiak
 3. Przemysław Kluge

Logo MPiPSProjekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.