Celem projektu „STOPami ku lepszej jakości szkoleń” było podniesienie jakości szkoleń prowadzonych dla organizacji pozarządowych w Polsce poprzez zwiększenie kompetencji trenerów NGO. Termin realizacji: sierpień 2008 – lipiec 2009.

Odbiorcami projektu byli szkoleniowcy zainteresowani podnoszeniem swoich kompetencji i jakością szkoleń. Projekt objął bezpośrednio około 140 trenerów (certyfikacja, szkolenia), a pośrednio kolejne 320 osób (uczestnicy szkoleń – odbiorcy gry oraz uczestnicy pilotażu).

Projekt składał się z pięciu komponentów:

 1. Superwizje certyfikacyjne
 2. Szkolenia dotyczące prowadzenia superwizji
 3. Szkolenia wewnętrzne
 4. Gra szkoleniowa
 5. Publikacja
 • 6-7 listopada 2008 i 7-9 stycznia 2009 – warsztaty trenerów i trenerek z 1 stopniem certyfikatu jakości szkoleń STOP (prowadzenie Łucja Sokorska-Maj)
 • 22-24 stycznia i 6-7 kwietnia 2009 –  warsztaty trenerów i trenerek z 2 i 3 stopniem certyfikatu jakości szkoleń STOP (prowadzenie: Teresa Worobiej)
 • 8-10 sierpnia 2008 – Aktorskie metody pracy nad głosem, oddechem, ciałem w życiu prywatnym i zawodowym (prowadzenie: Izabella Bukowska-Chądzyńska)
 • 24-25 października 2008 – Jak skutecznie badać czego chcą uczestnicy i jak potem ocenić, czy im to daliśmy? (prowadzenie: Agnieszka Szczurek, Małgorzata Leszczyńska)
 • 12-13 grudnia 2008 – Superwizja koleżeńska (prowadzenie: Agnieszka Książek)
 • 20-21 lutego 2009 – Zarządzanie zespołem przez delegowanie zadań i uprawnień (prowadzenie: Mirosław Borek)
 • 3 i 5 kwietnia 2009 (2 grupy) – Lego – Logos™: konflikt, kreatywność, konsensus (prowadzenie: Jarosław Spychała)
 • 18-19 maja 2009 – szkolenie przekazujące licencję na użytkowanie gry strategicznej dotyczącej zarządzania organizacją pozarządową GRANGO (prowadzenie: Lidia Kuczmierowska, Piotr Henzler)

GRANGO to unikalna gra strategiczna dotycząca zarządzania organizacją pozarządową. Jej celem jest podniesienie wiedzy uczestników gry na temat różnych aspektów zarządzania organizacją pozarządową. Zakres tematyczny gry obejmuje: planowanie działań, zarządzanie strategiczne, zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji finansowych, komunikację z otoczeniem.

Autorami gry są: Lidia Kuczmierowska oraz Piotr Henzler.

Odbyły się dwa szkolenia dotyczące gry:

 • 31 marca -1 kwietnia 2009 – szkolenie pilotażowe
 • 18-19 maja 2009 – szkolenie przekazujące licencję na użytkowanie gry GRANGO

Lista organizacji które otrzymały licencję:

 1. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa
 2. Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa
 3. Fundacja „Inicjatywa Aktywnych Kobiet”, Olsztyn
 4. Centrum Wolontariatu w Warszawie, Warszawa
 5. Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lublin
 6. Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Warszawa
 7. Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słupsk
 8. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Białystok
 9. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Łódź
 10. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Rybnik
 11. Centrum Aktywności Obywatelskiej Miniejszości Kulturowych, Wilno, Litwa

Z gry korzystać mogą trenerzy i trenerki:

 1. Katarzyna Adamska-Dutkiewicz
 2. Monika Bełdowska
 3. Monika Falej
 4. Krzysztof Kacuga
 5. Katarzyna Kiełbiowska
 6. Małgorzata Kotowska
 7. Elżbieta Kowalczyk
 8. Katarzyna Kozłowska
 9. Katarzyna Kuckiewicz
 10. Marta Makuch
 11. Katarzyna Sadło
 12. Katarzyna Sekutowicz
 13. Jolanta Woźnicka
 14. Kinga Zglinicka

Okładka - STOProcent jakościSTOProcent jakości. Szkolenia w sektorze pozarządowym
Warszawa 2009

redakcja: Agnieszka Borek, Katarzyna Lipka-Szostak

 

POBIERZ: STOProcent jakości

logo_eea_nor_grants_fop_ffw

Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.