Grzegorz Basarab

Certyfikat:  I stopnia   nr 88/01/2014

Województwo:  pomorskie

Napisz do mnie

Organizacje, z którymi jestem związany:

  • Centrum Inicjatyw Obywatelskich
  • Witkacy Cacy Cacy

Obszary tematyczne szkoleń:

  • Zarządzanie organizacją
  • Obsługa klienta/sprzedaż
  • Przedsiębiorczość społeczna
  • Aktywizacja społeczna
  • Umiejętności interpersonalne
  • Różnorodność/niedyskryminacja/ międzykulturowość

Uczestnikami moich szkoleń są:

Liderzy/ki i członkowie/inie NGO, personel organów administracji publicznej, przedstawiciele/ki społeczności lokalnych

Przygotowanie teoretyczne i metodyczne do prowadzenia szkoleń

VII Szkoła Trenerów STOP, Szkoła Facylitatorów Budowania Partnerstw Lokalnych STOP, Szkoła Trenerów Modelu Współpracy SPLOT, Cykl treningowy przygotowujący do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych i genderowych Fundacji Autonomia i Stowarzyszenia Kobiet Konsola

Więcej o mnie

W NGO (w tym współpraca z JST) od 2006 roku, od 2013 roku również współwłaściciel Witkac Sp. z o. o.