Partnerski projekt dotyczący edukacji ekologicznej

Termin realizacji: grudzień 2020 – luty 2023
Numer umowy: 2020-1-PL01-KA204-082246
Strona projektu Icon - english-language
: www.ecoactiveforplanet.eu

Pod koniec 2020 roku rozpoczęliśmy realizację partnerskiego projektu “Eco-Active for Planet” (Erasmus+ Partnersto strategiczne) łączącego działania edukacyjne z dbaniem i ochroną naszej planety, która mierzy się obecnie z wieloma problemami środowiskowymi i ekologicznymi.

Tekst: Eco-Active for Planet. Razem możemy więcej! Chcemy pokazać, że każdy i każda z nas może prowadzić swoje małe działania, które połączone razem mogą odegrać dużą rolę w ochronie naszej planety.Aby mieć znaczący wpływ, każdy obywatel i każda obywatelka powinien przyczynić się do procesu zmniejszania swojego szkodliwego wpływu na środowisko, zwłaszcza poprzez zmianę nawyków konsumenckich. Wysiłkom na szczeblu krajowym powinna towarzyszyć zmiana postaw i wartości na poziomie obywatelskim, co jest możliwe jedynie poprzez inwestowanie w informację i edukację.

Wierzymy, że edukacja i aktywność obywatelska mogą odegrać istotną rolę w ochronie środowiska. Ważna jest edukacja, która zachęca do nabycia nowej wiedzy i umiejętności, przyczynia się do zmiany postawy obywateli w celu ochrony środowiska, oddziałuje na jednostki i na grupy społeczne.

Chcemy także zachęcić trenerów i trenerki, edukatorów i edukatorki osób dorosłych uczących się do przyjrzenia się otaczającemu ich środowisku i podjęcia działań prowadzących do zmian na poziomie indywidualnym lub lokalnym.

NASZE DZIAŁANIA

WSPARCIE TRENERÓW W ROZWOJU KOMPETENCJI

Chcemy wyposażyć trenerów i trenerki oraz aktywistów i aktywistki edukacyjne w niezbędną wiedzę, umiejętności oraz wartości i postawy, aby w jak najbardziej efektywny sposób aktywowali i inspirowali obywateli i obywatelki do działań na rzecz planety.

KOMPETENCJE EKOLOGICZNE

Chcemy zidentyfikować i opisać kompetencjie, których potrzebują dorośli aby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko i klimat oraz aby stali się świadomymi i aktywnymi obywatelami i obywatelkami działającymi na rzecz ochrony planety.

DOBRE PRAKTYKI

Chcemy dać przestrzeń do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy trenerami i trenerkami z krajów europejskich działającymi na rzecz edukacji ekologicznej.

EKO-NAWYKI

Chcemy kształtować eko-nawyki wśród kadry trenerskiej i realizatorów szkoleń aby zmniejszyć negatywny wpływ działalności szkoleniowej na środowisko. Chcemy aby stanowili dobry przykład uczestnikom i uczestniczkom działań edukacyjnych.

SKUTECZNA EDUKACJA

Chcemy stworzyć i promować nowy model edukacji, który będzie skuteczny w aktywowaniu i uświadamianiu dorosłym uczestnikom i uczestniczkom niezbędnych dla ochrony środowiska działań.

PARTNERZY

Loga partnerów projektu

AKTUALNOŚCI


Koordynatorka: Paulina Sierzputowska – paulina@stowarzyszeniestop.pl