FESTIWAL TRENERSKI sTOP

Zapraszamy 4 listopada 2023 do Warszawy na Festiwal Trenerski, który jest przestrzenią edukacyjną i networkingową. Festiwal jest naszym cyklicznym wydarzeniem i okazją do zaprezentowania Wam efektów naszych szkoleń i działań edukacyjnych oraz miejscem do pokazania się naszych członków i członkiń. Trenerki i trenerzy w praktyczny i konkretny sposób zapoznają Was z metodami, narzędziami i podejściami, które możecie zastosować w pracy z grupami, np. na sali szkoleniowej czy podczas spotkania zespołu.

Festiwale trenerskie to inicjatywa edukacyjna Stowarzyszenia Trenerskiego Organizacji Pozarządowych sTOP wspierająca trenerów i trenerki oraz edukatorów i edukatorki w ich rozwoju, promująca nowe trendy edukacyjne, dzieląca się wiedzą i pomagająca w zdobyciu umiejętności.

DLA KOGO?

Warsztaty skierowane są do osób pracujących z grupami: facilitatorów/ek, trenerów/ek, edukatorów/ek, nauczycieli/ek, osób zarządzających zespołem. Forma mini warsztatu (2 godziny) pozwala na zapoznanie się z tematem, zobaczenie praktycznych możliwości zastosowania nowych metod/narzędzi i stanowi zachętę do podjęcia dalszych kroków umożliwiających pogłębienie tematu (udział w dalszych szkoleniach, nauka własna poprzez materiały publikowane i dostępne w sieci).

GDZIE?

Centrum Kreatywności Targowa
ul. Targowa 56, 03-733 Warszawa

KIEDY?

4 listopada 2023 (sobota)
godz. 9.00-16.00 (rejestracja od 8.30)

UDZIAŁ BEZPŁATNY

Program

GODZINA PANEL A PANEL B PANEL C
9.00-11.00 1. ODWAGA W ROLI TRENERA. Warsztat z Points of You® 2. ARCHIPELAG ZASOBÓW. Warsztat rozwojowy w klimacie art 3. SAFEGUARDING W PIGUŁCE. Co organizacja niosąca pomoc osobom z doświadczeniem uchodźczym powinna wiedzieć na początek?
11.30-13.30 4. PODRÓŻ DO ODWAGI. Jak nie gubiąc siebie działać dla innych. Warsztaty inspiracyjne z wykorzystaniem narzędzi innowacji społecznej 5. MECZET W SLEEPYVILLE. Ćwiczenie antydyskryminacyjne
14.00-16.00 6. DESIGN THINKING Z GRUPĄ. Kreatywne szukanie rozwiązań 7. EKOLOGICZNE INSPIRACJE W PRACY TRENERSKIEJ

W trakcie trwania Festiwalu przewidziana jest przerwa kawowa w godz. 11.00-11.30 z napojami ciepłymi, wodą i przekąskami oraz lekki lunch w godz. 13.30-14.00 (kanapki, wrapy itp.).

OPIS WARSZTATÓW

1. ODWAGA W ROLI TRENERA.
Warsztat z Points of You® (godz. 9.00-11.00)

prowadząca: Marta Sykut

Zapraszamy do przyjrzenia się tematowi odwagi w naszej codziennej trenerskiej roli. Podczas spotkania będziemy szukać odpowiedzi na m.in. takie pytania:

 • Do czego mam odwagę?
 • Gdzie mi jej brakuje?
 • Czego potrzebuję, aby się odważyć?

Jak będziemy pracować? Nie będzie żadnych teorii ani modeli. Będziemy pracować z obrazem, będziemy zapraszać ciało do eksplorowania tego tematu i szukać Naszej wewnętrznej mądrości i sprawdzimy jakie ma dla Nas podpowiedzi.

2. ARCHIPELAG ZASOBÓW.
Warsztat rozwojowy w klimacie art. (godz. 9.00-11.00)

prowadzące: Agnieszka Książek, Anna Skocz

Warsztat prowadzony metodą arteterapeutyczną polegający na odkrywaniu zasobów osobistych i społecznych ze swojego środowiska, gdzie koncentracja kierowana jest na ważne sytuacje życiowe i uczące doświadczenia oraz rozwijanie autorefleksji.

Proponujemy podróż przez archipelag Waszych doświadczeń i zasobów, sytuacji rozwojowych. Będziemy się dzielić doświadczeniami, które zbudowały nas życiowo i zawodowo. Mile widziana otwartość i gotowość na dzielenie się sobą.

3. SAFEGUARDING W PIGUŁCE.
Co organizacja niosąca pomoc osobom z doświadczeniem uchodźczym powinna wiedzieć na początek? (godz. 9.00-11.00)

prowadząca: Anna Wojciechowska-Nowak

Safeguarding oznacza przeciwdziałanie krzywdom, które mogą powstać na skutek nieprawidłowości w działaniu organizacji humanitarnej. Coraz częściej donorzy polskich organizacji pomocowych oczekują, że organizacje te będą chronić społeczności, którym służą przed nadużyciami takimi jak przemoc fizyczna, psychiczna, przemoc seksualna, odmowa zaspokojenia podstawowych potrzeb psychicznych lub biologicznych, dyskryminacja, wyzysk. Coraz częściej też polskie organizacje, dostrzegając takie ryzyko, dążą do jego ograniczenia.

Na warsztacie będziemy szukali odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy i w jakim stopniu organizacja odpowiada za nadużycia swoich pracowników wobec społeczności, którym niesie pomoc?
 • Co oznacza safeguarding w działaniach organizacji wspierających osoby z doświadczeniem uchodźczym?
 • Czy safeguarding chroni wyłącznie dobro osób, którym organizacja niesie pomoc?
 • Jak zrobić analizę ryzyka?
 • Czy polityki i procedury wewnętrzne pomagają organizacji, czy też są biurokratycznym obciążeniem?
 • Jak reagować na incydenty? Jakie ryzyka prawne się z tym wiążą?
 • Co z safeguardingiem ma wspólnego Maja Włoszczowska?
4. PODRÓŻ DO ODWAGI.
Jak nie gubiąc siebie działać dla innych. Warsztaty inspiracyjne z wykorzystaniem narzędzi innowacji społecznej (godz. 11.30-13.30)

prowadząca: Natalia Siuda-Piotrowska

„Im odważniej, im intensywniej działasz, tym mocniej powinnaś o siebie zadbać”.

Podczas warsztatu porozmawiamy o tym, co nas wzmacnia, przypomnimy sobie co nam daje radość w działaniach społecznych. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak na codzień możemy siebie wspierać, szczególnie gdy jesteście jednymi z tych, dla których „work-life balance” to piękne hasło, ale zwykle jednak Wasz dzień bardziej przypomina szalony bieg między pracą, działalnością społeczną, a domem. Porozmawiamy o profilaktyce antywypaleniowej i sile, jaka płynie z kobiecych relacji. A przede wszystkim zastanowimy się nad tym, czym jest odwaga w codzienności i jak ją możemy budować.

Warsztat to mała część programu „Podróż do Odwagi” – innowacji społecznej, kierowanej do kobiet. Została zaprojektowana z myślą o aktywistkach, społeczniczkach i osobach zawodowo pracujących w organizacjach pozarządowych. Jednocześnie może być realizowana dla kobiet pracujących w innych branżach i sektorach, które podobnie, jak działaczki społeczne, zmagają się z poczuciem braku wpływu, stresem, wypaleniem zawodowym, obniżonym poczuciem własnej wartości, osamotnieniem w działaniach.

5. MECZET W SLEEPYVILLE.
Ćwiczenie antydyskryminacyjne (godz. 11.30-13.30)

prowadzące: Sandra Kmieciak, Małgorzata Malec

Meczet Sleepyville to ćwiczenie, które dotyczy sporu, związanego z budową nowego meczetu na obszarze tradycyjnie chrześcijańskim poprzez symulację posiedzenia rady miejskiej i osób z różnych organizacji pozarządowych. Ćwiczenie ma na celu:

 • doświadczenia realnej sytuacji konfliktowej, jakie mogą wyniknąć w zaspokajaniu potrzeb różnorodnych grup społecznych,
 • rozwoju umiejętności debaty i argumentowania,
 • poszanowanie prawa do wolności religii i przekonań.

Ćwiczenie zainspirowane szkoleniem na Malcie w ramach projektu Erasmus+  „Voting Never Hearts”, którego Stowarzyszenie sTOP było partnerem. Udział w nim pozwoli Ci doświadczyć realnych konfliktów, jakie mogą wyniknąć podczas próby poszanowania potrzeb różnorodnej społeczności. Za pomocą debaty i analizy sytuacji będziemy rozmawiać o prawie do wolności religii i przekonań. Jeśli interesujesz się działaniami antydyskryminacyjnymi lub pracujesz z grupami, w których może dochodzić do konfliktu serdecznie Cię zapraszamy.

6. DESIGN THINKING Z GRUPĄ.
Kreatywne szukanie rozwiązań  (godz. 14.00-16.00)

prowadząca: Karolina Pisz

Jak korzystać z metody Design Thinking (myślenie projektowe) w pracy z grupą? Jak szybko i zrozumiale wytłumaczyć o co w niej chodzi i dać się porwać hasłu „test fast to fail fast”? Podczas warsztatów doświadczysz „na sobie” mocy Design Thinking i mądrości grupy oraz weźmiesz udział w dwóch ćwiczeniach: w pierszym by zrozumieć metodę, w drugim, by sprawdzić od strony osoby uczestniczącej jak działa DT na pobudzenie kreatywności, poczucia sprawstwa i zaangażowania.

Myślenie projektowe szczególnie polecamy dla osób, które chcą razem z grupą szukać rozwiązań, wprowadzać zmiany, szukać pomysłów na nowe.

Bonus: publikacja i lista gadżetów i zasad, które ułatwiają przygotowanie i poprowadzenie grupy w bezpieczny sposób.

7. EKOLOGICZNE INSPIRACJE W PRACY TRENERSKIEJ (godz. 14.00-16.00)

prowadząca: Ewa Romanow-Pękal

Bioróżnorodność i przeciwdziałanie zmianie klimatu to zagadnienia, które weszły na salony niemal we wszystkich dziedzinach życia. To ważne sprawy, którym w środowisku trenerskim także warto się przyjrzeć i zastanowić co możemy zrobić dla Ziemi, dla przyrody, dla nas samych. Czy potrafimy? Czy mamy na to przestrzeń i kompetencje? Czy to ma sens?

Podczas warsztatu:

  • Zbliżymy się do przyrody poprzez aktywne gry i zabawy edukacyjne, które można adaptować na swoje potrzeby trenerskie w zależności do swoich potrzeb- począwszy od prostych metod podziału na grupy po bardziej zaawansowane zagadnienia wymagające głębszej refleksji.
  • Zastanowimy się jak uniknąć greenwashingu i jak budować mądre ekologiczne zaangażowanie uczestników warsztatów.

  Przy sprzyjających warunkach pogodowych (a takie są zawsze kiedy nie pada ulewny deszcz, a wiatr nie urywa głowy) przewidziane są aktywności na zewnątrz, tak, aby choć odrobinę pobyć bliżej przyrody. Dlatego należy zadbać o wygodny i ciepły strój.

  Osoby prowadzące

  Sandra Kmieciak
  Sandra Kmieciak
  Członkini sTOP. Od 15 lat towarzyszy organizacjom w rozwoju ich przedsiębiorczości. Od 10 lat tworzy zespoły, partnerstwa międzysektorowe, oparte na koncepcie HPT (high performing teams) budując długotrwałe relacje z ludźmi i organizacjami. Przeprowadziła łącznie ponad 2500 godzin szkoleń, warsztatów, spotkań i konferencji. Uwielbia pracować z ludźmi i czerpać z mądrości grupy.
  Agnieszka Książek
  Agnieszka Książek
  Członkini i Superwizorka sTOP. Suprewizorka z ponad 20-letnim doświadczeniem, arte terapeutka, trenerka i coach, wciąż z ciekawością zgłębia techniki arteteraputyczne i ich zastosowanie w procesach rozwojowych.

  Małgorzata Malec
  Małgorzata Malec
  Członkini sTOP. Trenerka umiejętności społecznych. Zawodowo jest również moderatorką, facylitatorką i animatorką, natomiast z wykształcenia ekonomistką. Ma na swoim koncie ponad 6000 godzin przeprowadzonych szkoleń i warsztatów. Posiada certyfikat „Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych” Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, Programu Liderzy Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense oraz Studium Rozwoju Osobistego Szkoły Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii.
  Karolina Pisz
  Karolina Pisz
  Członkini sTOP. Certyfikowana trenerka rozwoju osobistego i umiejętności społecznych. Od ponad 10 lat pracuje głównie z młodzieżą i osobami, które pracują z młodzieżą. Od 2016 roku włącza Design Thinking do prawie każdego cyklu warsztatów i do projektów. Ukończyła m.in. kursy dramy stosowanej, trening zastępowania agresji, NVC, dialog jako transformacja konfliktu, kursy doszkalające dot. Design Thinking, projektowania gier edukacyjnych. Prezeska Fundacji Laboratorium Zmiany.
  Ewa Romanow-Pękal
  Ewa Romanow-Pękal
  Członkini sTOP. Przyrodniczka  i animatorka społeczna, członkini Ashoka, związana z środowiskiem Centrów Aktywności Lokalnej CAL, członkini STOP.  Sercem jej działań jest Kwidzyn, gdzie od 2000 roku kieruje pracą Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa. Zajmuje się edukacją ekologiczną i ochroną przyrody. Skutecznie włącza nurt ekologiczny w różne dziedziny życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego. Autorka scenariuszy zajęć i publikacji popularyzujących przyrodę. Od ponad 10 lat jednym z wiodących nurtów działalności Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa stało się zachowanie alej w krajobrazach otwartych.
  Natalia Siuda-Piotrowska
  Natalia Siuda-Piotrowska
  Trenerka antydyskryminacyjna, mentorka i doradczyni. Wspiera, słucha i pomaga organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom społecznym, aktywistkom i aktywistom w obszarach dotyczących tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych, finansów organizacji, projektowania usług społecznych, współpracy z otoczeniem, odpowiedzialności społecznej, innowacji czy ekonomii społecznej. Na co dzień prowadzi Fundację Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION. Od niedawna również sama tworzy innowacje społeczne, w tym „Podróż do odwagi” – program  budowania odwagi do zmiany dla kobiet pracujących w zawodach wrażliwych społecznie, szczególnie w 3. sektorze.
  Anna Skocz
  Anna Skocz
  Członkini sTOP. Trenerka i koordynatorka projektów z 20 letnim doświadczeniem, pasjonatka uczenia się, uczenia międzykulturowego i stosowania technik artystycznych w pracy własnej.
  Marta Sykut
  Marta Sykut
  Członkini sTOP. Trenerka, psycholożka, certyfikowana facylitatorka Points of You®, coach Action Learning, konsultantka ds. szkoleń i rozwoju. Jej pasją jest wspieranie zespołów i jednostek w rozwijaniu ich potencjału.
  Anna Wojciechowska-Nowak
  Anna Wojciechowska-Nowak
  Członkini sTOP. Trenerka, prawniczka, biegła przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. Od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się etyką funkcjonowania organizacji, w tym wspieraniem różnorodności w środowisku pracy, problematyką whistleblowingu i ochrony sygnalistów oraz przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i korupcji. Obecnie wspiera polskie organizacje humanitarne niosące pomoc osobom z doświadczeniem uchodźczym.

  ZGŁOSZENIA

  Można wziąć udział w całym wydarzeniu lub w wybranych warsztatach. W trakcie spotkania będzie przerwa kawowa oraz lekki lunch.

  Zgłoszenia do 27.10.2023 poprzez formularz poniżej lub pod LINKIEM