Rusza nowy projekt „Matryca zrównoważonego rozwoju na rzecz uczenia się i edukacji dorosłych”

W dniach 19-20 września 2022 r. w Stuttgarcie (Niemcy) odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację projektu SMALEI – A Sustainability Matrix for Adult Learning and Education (ALE) współfinansowanego ze środków programu Erasmus+.

 

Projekt SMALEI – A Sustainability Matrix for Adult Learning and Education (ALE), koordynowany przez Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Dorosłych (EAEA), ma na celu wzmocnienie zrównoważonego rozwoju instytucji edukujących osoby dorosłe (ALE) w całej Europie oraz zwiększenie ich zdolności do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego. W projekcie uczestniczy sześciu partnerów: Stowarzyszenie sTOP (Polska),  Europejskie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych na rzecz Uczenia się przez Całe Życie-EARLALL (Belgia), Rząd Baskijski (Hiszpania), Volkshochschulverband Baden-Württemberg e.V. – VHS BW (Niemcy), Glokala Folkbildningsföreningen (Szwecja), i Stowarzyszenie Yuva (Turcja).

SMALEI ma za zadanie podnieść świadomość środowiska ALE na temat wyzwań związanych ze zmianą klimatu i ochroną środowiska naturalnego oraz umożliwić instytucjom ALE podjęcie konkretnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu opracowane zostaną zielone kompetencje i metody służące edukatorom i edukatorkom, a także pracownikom ALE tak merytorycznym jak i administracyjnym, w pojęciu konkretnych kroków zmierzających do wspierania zrównoważenia środowiskowego Unii Europejskiej.

Podczas spotkania inauguracyjnego partner przyjmujący, Volkshochschulverband Baden-Württemberg e.V. – VHS BW (Niemcy), zorganizował ćwiczenie integrujące w formie przygotowania własnego soku jabłkowego. Po tej rozgrzewce sześciu partnerów projektu omówiło rozwój przyszłej matrycy zrównoważonego rozwoju dla ALE. Dzięki matrycy użytkownicy będą mogli ocenić różne aspekty zrównoważonego rozwoju w swojej instytucji oraz poznają praktyczne narzędzia, zalecenia i rozwiązania dotyczące polityk stosowanych w organizacjach ALE.  Efekty zostaną przetestowane przez wszystkich partnerów tak, aby wyniki mogły zostać upowszechnione w innych krajach i organizacjach.

Matryca obejmie następujące obszary:

  • Środowiskowy zrównoważony rozwój instytucji
  • Zielone umiejętności trenerów i personelu
  • Zaangażowanie osób uczących się
  • Podnoszenie świadomości i zaangażowania społecznego
  • Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zbiór materiałów teoretycznych dotyczących edukacji i zrównoważonego rozwoju, czyli kwestii środowiskowych i ekologicznych, będzie dostępny na stronie internetowej SMALEI.

Podsumowując, projekt SMALEI podniesie świadomość środowiska ALE na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju i zmotywuje instytucje do praktycznego działania na rzecz środowiska. Obecnie wiele osób i instytucji jest świadomych problemu, jednak nie podejmuje zorganizowanych i długoterminowych działań na rzecz zmiany. SMALEI ma za zadanie zmotywować tak partnerów jak i ich otoczenie do większej aktywności i konkretnej pracy i współpracy z interesariuszami z innych sektorów na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kolejne spotkanie w ramach projektu goszczone będzie przez STOP w Polsce wiosną 2023 roku.

Strona projektu: www.stowarzyszeniestop.pl/smalei
Koordynatorka: Anna Skocz, anna.skocz@stowarzyszeniestop.pl