Linia życia

Dzielimy się ćwiczeniem, które poznałyśmy i doświadczyłyśmy podczas wizyty studyjnej na Cyprze w ramach projektu „STOP na arenie międzynarodowej i w świecie wirtualnym” w ramach programu Erasmus plus.

Jest to odmiana znanego osobom zajmującym się coachingem narzędzia Linia życia. Nasze doświadczenie wykorzystania tej metody osadzone było w kontekście uczenia i pracy z osobami dorosłymi, szczególnie starszymi oraz z grupami międzypokoleniowymi.

Szkolenie na Cyprze - kwiecień 2016

Czas: 2 godziny
Forma pracy: ćwiczenie można przeprowadzić indywidualnie, w parach lub grupach, w zależności od celu mogą to być grupy równo lub różnowiekowe.

Celem ćwiczenia jest:

 • REFLEKSJA nad różnymi obszarami aktywności na kolejnych etapach życia
 • POZNAWANIE swoich historii, doświadczeń
 • ODKRYWANIE zasobów gromadzonych na przestrzeni życia
 • POSZUKIWANIE wspólnych wartości, doświadczeń oraz różnic i pogłębianie ich rozumienia
 • BUDOWANIE wzajemnego zrozumienia i zaufania w grupie

Przeprowadzenie:

W naszym przypadku opisywaliśmy linię życia dwóch hipotetycznych kobiet urodzonych w różnych latach. Byliśmy podzieleni na dwie grupy różnowiekowe, jedna grupa pracowała nad linią życia kobiety urodzonej w latach 30., druga – w latach 50. Wypełnialiśmy – na dużych flipczartach – wspólną dla grupy tabelę podzieloną na obszary aktywności i kolejne dekady (zaczynając od roku urodzenia)

Aktywności/ lata 1960 1970 1980 1990 2000 2010
 Rozwój osobisty
 Życie rodzinne 
 Edukacja i praca
 Aktywność w społeczności lokalnej/
aktywność w czasie wolnym
 Kontekst społeczno-polityczny
(ważne wydarzenia na świecie, w kraju, w mieście)

 

Następnie każda grupa prezentowała swoją pracę. Rozmawialiśmy o naszych spostrzeżeniach, o tym, jaki wpływ na możliwości edukacyjne i rozwój człowieka ma kontekst kulturowo-społeczno-polityczny, czasów w których żyje, a także rozwój technologiczny. Później omawialiśmy możliwość zastosowania tego ćwiczenia w naszej praktyce trenerskiej.

Możliwości wykorzystania ćwiczenia:

 • do poznania grupy i zbudowania podstawy do dalszej pracy (np. przy projektach międzypokoleniowych) możemy poprosić uczestników aby w grupach jednorodnych wiekowo przygotowali linie życia dla swojego pokolenia (na podstawie własnych doświadczeń).
 • dla wzmocnienia grupy osób starszych przy dłuższych procesach edukacyjnych (linia życia na podstawie własnych doświadczeń – docenienie dotychczasowych doświadczeń.

Pytania do refleksji przy omówieniu:

 1. Czego mogą się uczyć od siebie osoby o różnych liniach życia?
 2. Jakie doświadczenia, wiedzę i umiejętności w trakcie swojego życia zgromadziliście?
 3. Jak przełamywaliście trudności pojawiające się na Waszej drodze?
 4. Co dalej? Jak chcecie zapisać kolejne rubryki w najbliższej przyszłości?

 

Autorka: Anna Żelazowska-Kosiorek
Lipiec 2016

Logo Erasmus plusArtykuł powstał w ramach projektu „STOP na arenie międzynarodowej i w świecie wirtualnym” finansowanym w ramach Programu ERASMUS+. Autorka była uczestniczką szkolenia z zakresu edukacji międzykulturowej w Grecji.