DOŁĄCZ DO ZESPOŁU sTOP!

Szukamy osoby, która w zespole Stowarzyszenia przejmie zadania związane ze sprzedażą oraz współpracą z partnerami w tym zakresie.

OPIS STANOWISKA

STANOWISKO: Specjalista/specjalistka ds. sprzedaży 

PO CO TWORZYMY TO STANOWISKO?

 • Aby skutecznie realizować misję i wzmocnić stabilność finansową sTOP
 • Żeby wzmocnić pozycję sTOP jako silnej organizacji szkoleniowej 

CO?

 1. Sprzedaż kursów i szkoleń otwartych i zamkniętych, dedykowanych dla odbiorcy lub z oferty sTOP, Szkoły Trenerskie, superwizje, coaching, gry, itp.

JAKIE ZADANIA MAJĄ BYĆ REALIZOWANE?

 1. Tworzenie ofert szkoleniowych we współpracy z organizacjami partnerskimi STOP
 2. Inicjowanie i rozwój długofalowej współpracy z partnerami oraz pisanie wspólnych projektów.
 3. Sprzedaż bezpośrednia programów kursów i szkoleń, działań edukacyjnych
 4. Zarządzanie posprzedażowe procesem (we współpracy z zespołem i biurem sTOP)
 5. Zarządzanie zespołem trenerskim
 6. Kontakt z klientem
 7. Współpraca z zarządem 
 8. Współpraca z księgowością, przygotowywanie umów
 9. Współpraca z biurem (uczestnictwo w spotkaniach zespołu)
 10. Obsługa Bazy Usług Rozwojowych
 11. Skuteczna promocja szkoleń (poprzez różne kanały komunikacji, m.in, Facebook, Linkedin)

KTO MA BYĆ ODBIORCĄ/PARTNEREM?

 NGO, JST (np. ROPS, ośrodki kultury, biblioteki, na poziomie wojewódzkim i gminnym), uczelnie, podmioty prywatne oraz konsorcja i porozumienia różnych podmiotów.

NASZE OCZEKIWANIA

 1. Doświadczenie sprzedażowe
 2. Doświadczenie szkoleniowe
 3. Doświadczenie w realizacji projektów (w tym unijnych) – znajomość specyfiki projektowej
 4. Umiejętność planowania własnej pracy i wytrwałość w osiąganiu celów.
 5. Wysokie kompetencje interpersonalne
 6. Umiejętność zarządzania logistyką szkoleniową
 7. Praca zdalna/stacjonarna/hybrydowa
 8. Umiejętność projektowania ofert szkoleniowych (znajomość narzędzi i programów, lekkość pióra)

MILE WIDZIANA:

 1. Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1

CO DAJEMY?

 1. Możliwość pracy w organizacji z ponad 25-letnim doświadczeniem w edukacji dorosłych
 2. Możliwość udziału w wydarzeniach Stowarzyszenia (szkolenia, spotkania, projekty krajowe i ponadnarodowe)
 3. Zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu/ ok. 70 godz. miesięcznie (umowa o pracę, B2B), od 1 listopada 2023 (istnieje możliwość zwiększenia etatu w trakcie zatrudnienia)
 4. Wynagrodzenie w wymiarze 5000 zł brutto brutto

ZGŁOSZENIA

 • 1.  etap:  Osoby  zainteresowane  współpracą  prosimy  o  przesłanie  CV  na adres biuro@stowarzyszeniestop.pl  do 25 września 2023 roku. W tytule wiadomości prosimy  wpisać:  „rekrutacja – Specjalista/specjalistka ds. sprzedaży”.  Do CV  proszę  dołączyć  informację  o  zgodzie  na  przetwarzania danych.
 • 2.  etap:  Z  wybranymi  osobami  skontaktujemy  się  najpóźniej  do 30 września 2023 r.  z  zaproszeniem  na  rozmowę rekrutacyjną online
 • 3.  etap:  Zaproszenie 2-3 osób do dodatkowej, poszerzonej rozmowy rekrutacyjnej w terminie do 13 października 2023.

Informacja  dot.  danych  osobowych 

Informujemy,  że  przesłane  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu przeprowadzenia  procesu  rekrutacji  na  wskazane  stanowisko  na  podstawie zgody,  której  udzieli  nam  Pan/Pani  przesyłając  swoje  zgłoszenie  aplikacyjne zgodnie z Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  Rady  (UE)  2016/679 z dnia  27  kwietnia  2016  r.  Administratorem  danych  jest  Stowarzyszenie Trenerskie  Organizacji  Pozarządowych  z  siedzibą  w  Warszawie  00-040,  ul. Warecka 4/6.  Podanie  danych  jest  dobrowolne.  Mam  prawo żądania dostępu  do  treści  danych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych, jak również prawo  do  przenoszenia  danych  osobowych,  wniesienia  sprzeciwu wobec  przetwarzania  danych  oraz  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego.
WIECEJ INFORMACJI: Klauzula  informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych