Spotkanie partnerstwa projektu w Warszawie

W dniach 25-26 maja odbyło się drugie na żywo spotkanie partnerskie w projektu SMALEI, gdzie pracowaliśmy nad Matrycą Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Matrix) skierowaną do europejskich organizacji działających w ramach edukacji osób dorosłych.

Matryca obejmuje pięć obszarów:

  • Zarządzanie środowiskowe w organizacji
  • Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju,
  • Podnoszenie świadomości i zaangażowanie ludzi
  • Zielone umiejętności trenerów i trenerek oraz kadry
  • Zaangażowaniem osób uczących się

Do końca września 2023 roku odbędą się pilotaże matrycy, a finalna wersja będzie dostępna na stronie: www.smalei.eu/matrix

Strona projektu: www.stowarzyszeniestop.pl/smalei
Koordynatorka: Anna Skocz, anna.skocz@stowarzyszeniestop.pl