Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w Lublinie

Zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017 roku

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach przygotowanych przez absolwentów i absolwentki 19. Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie szkoleniowe “Rozwój w biały dzień!” organizowane 26-27 maja 2017 roku w Lublinie to niesamowita okazja do wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji, do poznania nowych umiejętności i zdobycia wiedzy.
8 szkoleń, czyli łącznie 64 godziny szkoleniowe! Po cztery szkolenia każdego dnia.
Uczestnicy i uczestniczki 19 Szkoły, dla których wydarzenie szkoleniowe jest praktycznym podsumowaniem Szkoły Trenerskiej.

ZGŁOSZENIA

Zapewniamy

profesjonalnych trenerów i trenerki pracujących pod nadzorem superwizorek Stowarzyszenia STOP

ciekawe formy zajęć warsztatowych

materiały szkoleniowe

poczęstunek kawowy

dyplomy poświadczające udział w szkoleniach

 

Szkolenia

OPIS SZKOLEŃ (pdf)

Praca w kręgach jako sposób (samo) zarządzania

26 maja 2017

AGNIESZKA MODZELEWSKA

Poznaj metodę pracy w kręgach, która pozwala w pełni wykorzystać potencjał wszystkich członków i członkiń grupy – niezależnie czy mówimy o organizacji, lokalnej społeczności czy nawet przedsiębiorstwie.

Lokalne dziedzictwo jako inspiracja do działania

26 maja 2017

PAULINA KOBZA-PROT

Rozwiń kompetencje potrzebne do tworzenia koncepcji projektów kulturalnych opartych na zasobach lokalnego dziedzictwa oraz poznaj narzędzia umożliwiające mapowanie lokalnych zasobów.

Digital Storytelling - jako metoda pracy z grupą

27 maja 2017

KAROLINA GRZEGORZAK

Metoda tworzenia cyfrowych opowieści jako forma pracy z grupą. Poznaj ćwiczenia pobudzające kreatywność, poszczególne etapy procesu tworzenia cyfrowych narracji oraz podstawowe (i dostępne) narzędzia, które można wykorzystać w pracy tą metodą.

Jak pracować metodą service design?

27 maja 2017

DARIUSZ FIGURA

Poznaj narzędzia do projektowania usług (service design), które ułatwiają przyjęcie perspektywy osób, do których chcesz dotrzeć, zdefiniowanie ich potrzeb oraz stworzenie adekwatnych rozwiązań.

Szkolenie antydyskryminacyjne

27 maja 2017

MARTA TURSKA

Przyjrzyj się własnej tożsamości i przynależności do różnych grup społecznych. Poszerz swoją wiedzę o zjawisku dyskryminacji oraz o jej przyczynach i skutkach.

Ekologia życia codziennego

27 maja 2017

AGATA TKACZYK

Zobacz co właściwie oznacza być ekologiczną/ym i czy da się przyjąć perspektywę ekologiczną w życiu codziennym, czy jest to trudne i jakie kroki należy podjąć.

Usługi społeczne wspierane z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

26 maja 2017

ANNA BUGALSKA

Warsztat będzie okazją do pogłębienia wiedzy na temat różnych usług społecznych – nowego obszaru wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie zamknięte.

Zasada dostępności funduszy na lata 2014-2020 dla osób z niepełnosprawnościami

26 maja 2017

MARCIN PIOTROWSKI

Poszerz wiedzę z zakresu dyskryminacji i stereotypów związanych z niepełnosprawnością, poznaj podstawowe regulacje prawne określające dostępność cyfrową i komunikacyjną oraz jak oceniać projekty pod kątem dostępności.

Trenerki i trenerzy

Anna Bugalska
Anna Bugalska
Specjalizuję się w tematyce usług społecznych i ekonomii społecznej. Pracowałam w Ministerstwie Rozwoju, gdzie zajmowałam się m.in. działaniami na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie pracuję w Ogólnopolskim Związku Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych – organizacji wspierającej rozwój spółdzielczości socjalnej i ekonomii społecznej w Polsce.
Dariusz Figura
Dariusz Figura
Działalnością projektową zajmuję się od 15 lat, a od siedmiu pełnię funkcję prezesa Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży “Teatrikon”, gdzie współrealizuję wspólnie działania o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. W swojej pracy niejednokrotnie stawałem przed wyzwaniem tworzenia programów i koncepcji działań adresowanych do różnych grup odbiorców, a metoda service design dała mi możliwość bardziej kompleksowego, a przede wszystkim skutecznego podejścia do tego typu pracy.
Karolina Grzegorzak
Karolina Grzegorzak
Od 2013 roku jestem związana ze Stowarzyszeniem Pracownia Filmowa „Cotopaxi”, w którym współpracuję przy projektach wykorzystujących narzędzia audiowizualne do pracy z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Swoje filmowe zainteresowania realizowałam poprzez pisanie pracy magisterskiej o adaptacjach filmowych J. Iwaszkiewicza, uczestnictwo w amatorskich klubach filmowych oraz pracę przy festiwalach filmowych. W lutym 2016 roku ukończyłam szkolenie dla facylitatorów metody digital storytelling.
Paulina Kobza-Prot
Paulina Kobza-Prot
Jestem etnolożką, od 2013 roku aktywnie działam na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego swojego rodzinnego miasta – Otwocka. Jestem jedną z założycielek i członkinią zarządu stowarzyszenia Chodź nad Świder, które wszystkie swoje działania projektuje w taki sposób, aby jak najbardziej wpisywały się w kontekst, historię i zasoby miejscowości położonych w Dolinie Rzeki Świder. Pracuję w Narodowym Centrum Kultury, gdzie zajmuję się programem szkoleniowym Kadra Kultury.
Agnieszka Modzelewska
Agnieszka Modzelewska
Pasja edukowania zaprowadziła mnie do Fundacji Wolna Szkoła, w której odkryłam nowe metody przekazywania wiedzy i tworzenia społeczności. Wcześniej jako lektorka prowadziłam zajęcia językowe dla bardzo zróżnicowanych grup dorosłych i dzieci, a w Stowarzyszeniu Zwierzęta Ludziom przez 3 lata prowadziłam warsztaty przy wsparciu specjalnie wyszkolonych psów. Swoje umiejętności trenerskie rozwijałam biorąc udział w międzynarodowym szkoleniu Training 4 Trainers.
Marcin Piotrowski
Marcin Piotrowski
Od 2004 r. działam i pracuję w sektorze pozarządowym na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, edukacji dzieci i młodzieży oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. Jestem członkiem Wielkopolskiej Rady DPP oraz Komitetu Monitorującego WROP2014+, gdzie aktywnie reprezentuję ngo w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami. W Fundacji Eudajmonia zaangażowany jestem w proces monitoringu działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami.
Agata Tkaczyk
Agata Tkaczyk
Z wykształcenia jestem kulturoznawczynią i antropolożką. Interesuję się funkcjonowaniem Człowieka w Naturze, a także relacjami Natura – kultura. Dwa lata temu uczestniczyłam w polsko-niemieckim kursie edukacji w dzikiej przyrodzie WildnisWissen. W pracy zawodowej zajmuję się edukacją ekologiczną. Zależy mi na kształtowaniu postawy głęboko ekologicznej i postawy świadomej/go konsumentki/ta ceniącej/go zdrowy styl życia. W życiu prywatnym staram się żyć zgodnie z tymi ideami: praktykuję slow life, cenię minimalizm, traktuję Naturę jako najlepszą nauczycielkę.
Marta Turska
Marta Turska
Z wykształcenia jestem psycholożką. Od dwóch lat działam w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa, które zajmuje się wspieraniem społeczności LGBT+ (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych). Prowadzę treningi antydyskryminacyjne i szkolenia o tematyce LGBTQIA, organizuję wydarzenia edukacyjne (np. Warszawski Dzień Różnorodności). Niezwykle ważne w mojej pracy jest dla mnie wsparcie osób doświadczających dyskryminacji lub innych form przemocy ze względu na swoją orientację psychoseksualną i tożsamość płciową.

ZGŁOSZENIA

Rekrutacja została zakończona.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkoleń:

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1
www.spotkaniakultur.com

Termin i godziny szkoleń:

26 maja (piątek):
8.30 – 15.30 –
Usługi społeczne wspierane z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata  2014-2020
8.30 – 15.30 – Zasada dostępności funduszy na lata 2014-2020 dla osób z niepełnosprawnościami
10.00 – 17.00 – Praca w kręgach jako sposób (samo)zarządzania
10.00 – 17.00 – Lokalne dziedzictwo jako inspiracja do działania

27 maja (sobota):
10.00 – 17.00 – Jak pracować metodą service design?
10.00 – 17.00 – Digital storytelling – jako metoda pracy z grupą
10.00 – 17.00 – Ekologia życia codziennego
10.00 – 17.00 – Szkolenie antydyskryminacyjne

Patronat medialny:

KONTAKT

Fundacja Teatrikon
Darek Figura
d.figura@teatrikon.pl
tel. 609 323 042

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
Paulina Sierzputowska
biuro@stowarzyszeniestop.pl
tel. 724 737 117

Icon made by Popcic from www.flaticon.com