Jakościowe kształcenie i edukacja dorosłych dla każdego

Wybory to Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach 6-9 czerwca 2024 roku a my już dziś zapraszamy do aktywnego uczestnictwa i głosowania na kandydatów wspierających pozaformalną edukację osób dorosłych (Adult Learning and Education).

Polska w UE

Za nami wybory samorządowe, przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Te pierwsze są nam wyjątkowo bliskie- często głosujemy w nich na sąsiadów. Te drugie, wydają nam się zazwyczaj bardziej odległe, a przecież jesteśmy częścią Unii Europejskiej od 20 lat!

1 maja 2024 mija 20 lat od przystąpienia Polski do UE.
Świętujmy/Uczcijmy ją godnie i pójdźmy na wybory!

Minione 20 lat to czas:

  • przyśpieszonego rozwoju i wzrostu poziomu życia mieszkańców Polski, otwarcie Europejskich uczelni i dostępu do edukacji dla młodych ludzi z Polski,
  • otwarcie rynku gospodarczego i zatrudnienia dla Polaków (uruchomienie swobodnego przepływu 4 dóbr (ludzi, towaru, kapitału i usług) w strefie Schengen,
  • promowanie wartości tj. współpraca, różnorodność, demokracja i uczenie się przez całe życie, równość i transparentność,
  • finansowe wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego licznym programami.
To także promowanie idei uczenia się przez całe życie (Life Long Learning) i edukacji pozaformalnej osób dorosłych.

10 Postulatów EAEA

W duchu pielęgnowania wartości Europejskich i promowania edukacji dorosłych Stowarzyszenie sTOP wspiera działania European Associacion for Education of Adults i zachęca do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.  Ruszamy także z Polską kampanią promującą postulaty na rzecz wspierania edukacji osób dorosłych wśród kandydatek_kandydatów na parlamentarzystów i przyszłych posłanek i posłów PE i w otoczeniu sTOP.

Zapraszamy do zapoznania się z 10 postulatami przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2024 oraz do głosowania na kandydatów i kandydatki, dla których postulaty z zakresu Edukacji Dorosłych są tak samo ważne jak dla nas!

Włącz się w promowanie edukacji osób dorosłych razem z nami i EAEA!  

Udostępniaj naszą stronę i posty, mów o Edukacji Dorosłych, pytaj o nią kandydatów i kandydatki!

Ucząca się Europa jest WAŻNA!

 

Więcej: The 10 recommendations for the European elections 2024