20. Szkoła (2018)

Superwizorka: Maja Branka
Opiekunka procesów: Małgorzata Winiarek-Kołucka
Miejsce: Warszawa, Otrębusy (trening interpersonalny)

 

Program szkoły obejmuje 196 godzin sesji szkoleniowych. Jednym z stałych elementów każdej sesji będzie wykorzystanie narzędzi z zakresu nowych technologii pomocnych w pracy edukacyjnej. W ramach Szkoły odbędą się także:

 • webinaria
 • zadania domowe do wykonania między sesjami zjazdowymi

Harmonogram

 1. 31 stycznia – 4 lutego 2018 (40h) ‐ Trening interpersonalny (prowadzenie: Agnieszka Zarzycka)
 2. 9‐10 marca 2018 (16h) ‐ Rozwój i proces zmiany na poziomie osobistym, organizacyjnym, społecznym (prowadzenie: Maja Branka)
 3. 13‐15 kwietnia 2018 (24h) ‐ Osoba prowadząca w roli facylitatora/ki – trening umiejętności komunikacyjnych i facylitacyjnych (prowadzenie: Monika Bełdowska)
 4. 11‐13 maja 2018 (20h) ‐ Metodologia i metodyka uczenia dorosłych (prowadzenie: Ewa Jasińska)
 5. 8‐10 czerwca 2018 (24h) ‐ Osoba prowadząca w roli eksperckiej i coachingowej – trening umiejętności prezentacyjnych (prowadzenie: Maja Branka); Uczenie się w erze cyfrowej (prowadzenie: Kamil Śliwowski)
 6. 14 czerwca 2018 – webinarium „Andragogiczny niezbędnik trenera” (prowadzenie: Monika Gromadzka)
 7. 29‐30 czerwca 2018 (16h) ‐ Badanie potrzeb szkoleniowych i planowanie szkolenia (prowadzenie: Katarzyna Sekutowicz)
 8. 7‐8 września 2018 (16h) ‐ Projektowanie szkolenia i ewaluacja (prowadzenie: Katarzyna Sekutowicz)
 9. 28‐30 września 2018 (24h) ‐ Etiudy szkoleniowe – trening kompetencji trenerskich (prowadzenie: Maja Branka)
 10. 19-20 października 2018 (16h) ‐ Ja w roli trenerskiej – podsumowanie rozwoju w Szkole (prowadzenie: Maja Branka)
 11. 8 listopada 2018 – webinarium „Ewaluacja w procesie edukacji” (prowadzenie: Katarzyna Sekutowicz)
 12. 17-18 listopada 2018 – Trening zadaniowy (prowadzenie szkolenia pod superwizją): FRU – Festiwal Rozwoju i Umiejętności

 

Więcej: