AKCJA: AKTYWIZACJA

Zrealizowane pomysły: WYTWÓRNIA POMYSŁÓW


Nowy projekt dla członków i członkiń Stowarzyszenia!

Uruchamiamy projekt pozwalający członkom i członkiniom na odpłatne zaangażowanie się w współtworzenie materiałów merytorycznych, z których jako STOP będziemy mogli korzystać. Chcąc służyć realizacji celów statutowych na szersza skalę i widząc jak lista zleceń trenerskich kurczy się w ostatnich tygodniach – zarząd STOP zaprasza aktywnych członków i aktywne członkinie do współpracy.

Zachęcamy do stworzenia materiałów przydatnych trenerom i trenerkom w:

 • doskonaleniu ich kompetencji metodologicznych, dydaktycznych i społecznych
 • podnoszeniu poziomu ich wiedzy, kompetencji i etyki zawodowej oraz kwalifikacji zawodowych
 • promowaniu idei uczenia się jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, marginalizacji w życiu społecznym i na rynku pracy
 • propagowaniu nowoczesnych form uczenia się w różnych obszarach funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego
MASZ POMYSŁ?

Jeśli macie pomysł na narzędzia, materiały czy opracowania zagadnień dotyczących edukacji dorosłych, które mogłyby być użyteczne i inspirujące w pracy trenerskiej to dajemy Wam możliwość do zrealizowania go w ramach STOP! Ważne jest aby w zgłoszeniu dobrze opisać nam co chcecie zrobić.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ POMYSŁ?

Pomysły w ramach Akcji: Aktywizacja mogą zgłaszać pojedyncze osoby i zespoły, a propozycja może dotyczyć jednego materiału lub cyklu. Projekt skierowany jest do aktywnych członków i członkiń (z opłaconymi składkami do 2019 włącznie).

MATERIAŁY

Forma stworzonego materiału jest dowolna: tekst, wideo, różne formy wizualne. Czekamy także na inne materiały, które nie są narzędziami (wnioski z własnej praktyki trenerskiej, eseje, polemiki, omówienia wyników badań itp.). Preferowane będą narzędzia krótsze i bardziej zwięzłe.

Materiały będą publikowane i wykorzystywane w ramach działalności statutowej STOP.  Autorzy i autorki materiałów wybranych do realizacji podpiszą umowy ze Stowarzyszeniem i przeniosą majątkowe prawa autorskie na STOP. Realizację można zacząć z dniem podpisania umowy.

W przypadku narzędzi trenerskich zależy nam na tym, aby materiał był:

 • PROSTY –  łatwy do zastosowania w praktyce, nie wymagający specjalnych warunków,
 • UNIWERSALNY – możliwy do użycia w różnych sytuacjach z różnymi grupami docelowymi (np. różna wielkość grup, wiek, umiejętności),
 • WZMACNIAJĄCY DOROSŁE OSOBY UCZĄCE SIĘ  – materiał powinien odpowiadać na konkretne potrzeby dorosłych osób uczących się,
 • ANGAŻUJĄCY – materiał powinien być atrakcyjny i angażujący osoby uczestniczące,
 • INSPIRUJĄCY – materiał może być opracowaniem znanego już zasobu, ale wtedy powinien zawierać coś dodatkowego (innowacyjnego).

ZASADY

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Na realizację Akcji Zarząd przeznacza 27 000 zł, są to środki z zysku Stowarzyszenia za 2019 roku (z działalności statutowej i gospodarczej). Nie określamy limitów cenowych za przygotowanie pojedynczego materiału, ale chcemy, aby jak największa liczba osób włączyła się w przedsięwzięcie. Dlatego prosimy o wycenę Waszej pracy, a jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość negocjacji ostatecznego wynagrodzenia.

ZGŁOSZENIA:

 1. Opis pomysłu nie powinien być dłuższy niż strona A4 (w przypadku propozycji audio/wizualnej może być to też 1 min nagranie).
 2. Jedna osoba może zgłosić więcej niż jeden pomysł.
 3. Mogą zgłaszać się pojedyncze osoby, pary lub zespoły trenerskie.
 4. Opis pomysłu powinien zawierać wycenę.
 5. Zgłoszenia należy kierować za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 
  W zgłoszeniu można dodać załączniki w postaci plików tekstowych, audio i wideo. Do wysłania formularza wymagane jest konto Google. Jeśli osoba zgłaszająca nie posiada konta, zgłoszenie można przesłać mailem na katarzyna@stowarzyszeniestop.pl (z podaniem nazwiska, danych kontaktowych, rodzajem/tematem materiału, wyceną i opisem w formie tekstowej lub audio/wideo)
 6. Pierwsza tura zgłoszeń do 21 kwietnia 2020, druga do 5 maja 2020.

WYBÓR ZGŁOSZEŃ:

Zarząd przyjmuje wnioski do wyczerpania środków. Zależy nam na dynamicznej odpowiedzi na sytuację i nie przedłużaniu procesu. W związku z tym:

 1. Zarząd będzie w ciągu tygodnia podejmować decyzję, który wniosek, kierujemy do realizacji (w przypadku, gdyby wniosek składa osoba z Zarządu, decyzję podejmie Komisja Rewizyjna).
 2. Zastrzegamy prawo do tego, by tylko w jednym zdaniu uzasadnić dlaczego wniosek został/ nie został skierowany do realizacji.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do negocjowania ceny.

KONTAKT

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: