Asertywna komunikacja

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym materiałem merytorycznym, który powstał w ramach projektu Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej.

Asertywność to znacznie więcej niż mówienie „nie”. To umiejętność dbania o własne potrzeby i granice bez przekraczania granic innych osób. To jeden z fundamentów dobrej komunikacji, a także szczerej i skutecznej współpracy. W tajniki asertywności w ramach projektu Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej wprowadzają nasze trenerki – Ania Stadnik-Wójtowicz, Iza Gawęcka i Magda Jasińska.

 

ARTYKUŁ – Asertywna komunikacja

Asertywna komunikacja - okładka

WIDEO – Asertywność w zespole

Projekt: Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II
Koordynatorka merytoryczna: Katarzyna Radzikowska

SIRES II - belka z logotypami

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.