Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II

Celem projektu jest budowanie i wzmacnianie kompleksowości oraz trwałości systemu wsparcia w 16 regionach i na poziomie ponadregionalnym, poprzez działania doradcze i rzecznicze dotyczące spójności polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej. Projekt jest kontynuacją projekty z lat 2017-2020 (zobacz: SIRES) i realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SIRES II - belka z logotypamiLogo Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.10.2023

Lider partnerstwa: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS)
Partnerzy: Fundacja Idea Rozwoju (FIR) i Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP)

Wartość projektu: 6 789 310,00 zł zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 5 722 030,46 zł

Numer projektu: POWR.02.09.00-00-0090/19

 

Planowane efekty

 1. Zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników/uczestniczek projektu w zakresie spójności polityk publicznych poprzez doradztwo, szkolenia, webinaria i inne narzędzia online oraz wymianę doświadczeń pomiędzy regionami.
 2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności przedstawicieli/przedstawicielek Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej oraz Urzędów Marszałkowskich w zakresie planowania strategicznego i zarządzania regionalnymi politykami publicznymi, w tym w zakresie ekonomii społecznej i usług społecznych (także w kontekście regulacji  zawartych w EFS/EFS+)
 3. Wzrost wiedzy uczestników/uczestniczek projektu w zakresie: zarządzania zmianą, procesów grupowych, współpracy/sieciowania oraz facylitacji spotkań w obszarach dotyczących polityk publicznych i ekonomii społecznej.
 4. Zwiększenie spójności 16 regionalnych polityk w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w regionie, koordynacji działań na jej rzecz, budowania systemu wsparcia (w tym w kontekście zmian w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej) we współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Działania STOP

W ramach zadań realizowanych przez STOP jest prowadzenie doradztwa tematycznego oraz szkoleń z kompetencji miękkich, w tym:

 • Przygotowanie i moderowanie spotkań
 • Praca z grupą, rozumienie procesów grupowych
 • Efektywna komunikacja
 • Wystąpienia publiczne
 • Konflikty i ich rozwiązywanie
 • Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 • Zarządzanie zespołem i budowanie zespołu

MATERIAŁY EDUKACYJNE

W projektach SIRES i SIRES II przygotowałyśmy i przygotowaliśmy szereg materiałów na temat pracy z zespołem i zarządzania nim, facylitacji spotkań i kultury instytucjonalnej. Mamy nadzieję, że będą dla Ciebie wsparciem w codziennej pracy. Zapraszamy do lektury i oglądania!

PORADNIKI

Okładka publikacji Zadanie: Spotkanie
Zadanie: spotkanie. Jak zorganizować i poprowadzić. Poradnik nie tylko dla osób pracujących w urzędach
Poradnik, który pomoże Ci zorganizować i przeprowadzić spotkanie. Jak je zaplanować? Jak zacząć, o czym pamiętać w trakcie, jak podsumować? Z jakich metod korzystać na każdym etapie? Publikacja przeprowadzi Cię krok po kroku przez cały proces.

Zadanie: spotkanie – POBIERZ

Wyzwanie: spotkanie. Poradnik dla osób pracujących z grupami
Druga edycja poradnika, w której skupiamy się na pięciu wyzwaniach, jakie stoją przed osobami prowadzącymi spotkania: komunikacja, wielokulturowa grupa, dostępność, organizacja wydarzeń online i dobór odpowiednich narzędzi.

Wyzwanie: spotkanie – POBIERZ

 

FILMY

Materiały wideo:

 1. Dobre spotkanie – Pierwsze kroki
 2. Jak przygotować dobre spotkanie?
 3. Komunikacja w pracy z ludźmi
 4. Język inkluzywny. Jak włączać, a nie wykluczać
 5. Co to jest integracja?
 6. Asertywność w zespole
 7. Znaczenie bezpieczeństwa psychologicznego w pracy z zespołem
 8. Superwizja jako forma dbania o siebie | cz. 1
 9. Superwizja jako forma dbania o siebie | cz. 2

ARTYKUŁY I PUBLIKACJE MERYTORYCZNE

Na co zwrócić uwagę w pracy online. Wskazówki dla osób pracujących w urzędach

CZYTAJ

Między pracą zdalną a stacjonarną. Jak zadbać o siebie i zespół, żeby się nie zagubić?

Okładka publikacji

POBIERZ

Między pędem a spokojem – o zarządzaniu sobą w czasie

POBIERZ

Komunikacja jako jeden z elementów budowania kontaktu, relacji i procesu

POBIERZ

Język inkluzywny – jak mówić, żeby włączać

Okładka publikacji

POBIERZ

Asertywna komunikacja

POBIERZ

Jak w siedmiu krokach zorganizować pracę małego zespołu

POBIERZ

Liderka i lider w instytucji publicznej

Okładka publikacji

POBIERZ

Pracuję w zespole wielopokoleniowym

POBIERZ

Zarządzanie zmianą w instytucji

POBIERZ

Konflikt jako element zmiany

POBIERZ

Jak zadbać o swój dobrostan, gdy uciekają siły

POBIERZ

 

Kontakt z biurem projektu w STOP:
Paulina Sierzputowska, paulina@stowarzyszeniestop.pl
Katarzyna Radzikowska, katarzyna.radzikowska@stowarzyszeniestop.pl
Więcej: www.ozrss.pl/sires-ii/